เพียงเจ้า

 แจ๋ม พลอยไพลิน  ลอด ออนเดอะร็อค  ลูกทุ่ง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง เพียงเจ้า แจ๋ม พลอยไพลิน Ft. ลอด ออนเดอะร็อค เซิ้ง Music
เนื้อร้อง/ทำนอง: แจ๋ม พลอยไพลิน, iiโปรดิวเซอร์: แจ๋ม พลอยไพลินสังกัดค่าย: เซิ้ง มิวสิคติดต่องานแสดง: 0832463936

D | A F#/A# |Bm | A |

 D  หัวใจอ้ายนี้F#mจดจำเพียงเจ้Bmแม้นว่าเฮGาตัดขาAดนานแล้Dอ้ายยังจำF#mสายตาของน้อBmหวานหยดย้อAย สื่อเป็นแรงใจDหากวันใF#mดที่อ้ายเจ็บช้ำBm เจ้าคงนั่Aงกอดหัวใจอ้D | (A)าย..

D | F#m |Bm | G A |

กาDลเวลาค่อย ๆF#m ผ่านไBmและคิดแนมใจG ว่าเป็นหยังมื้อนั้Aนบ่รักษาให้ดีDขั่นยังอยู่นำกัGน คงบ่ต้องเหงAา.. ถึงF#mเพียงนี้BmคิดฮอGดความทรงจำที่มีA..ของเฮาสองDคน..   A

** |

แม้Dวันนี้ก็กลาF#mยเป็นเขBmมาแทนที่เรGา กลายเป็นเขAาไปเบิ่ดทุกอย่Dาง   D7มีความสุขGกันคักน้Aอ.. ฮื้F#mอ.. ฮือ..ฮืBmอ..เสียงฮ้อGงครวญคราAงจากใจแฟนDเก่า   A

D F#m | Bm F#m | G A | D D7 |
G A | F#m Bm |G A | D | A |

รู้Dว่าทุกอย่าง ต้องจบ ต้องฮ้าง เพราะอ้ายเองเมื่อเจ้F#mาต้องจรจากแต่ปากอ้ายกะยังเกรงได้แต่บอBmกกับตัวเอง อย่าอ่อนไหว อย่าสะออนแต่ภาGพ รูป รส กลิ่น เสียงมันยังคงเป็นAเหมือนวันก่อน

มานึกย้อDนหากวันที่เศร้าอ้ายเคยมีเจ้าให้จับมือแต่อ้าF#mยบ่เคยรักษาเจ้าจากอ้ายไปบ่กลับคืนรักดี ๆBm ที่มีกลับเขาคงเฮ็ดให้เจ้านั้นอาจลืมแต่น้ำตาGที่อ้ายไหลมันกลั้นบ่ไหAวแต่อาจกลืน บ่เคยลืม

** | ** |

D | F#m | Bm | G A | D |ฟังเพลง - เพียงเจ้า แจ๋ม พลอยไพลิน Ft. ลอด ออนเดอะร็อค เซิ้ง Music - YouTube

เนื้อเพลง เพียงเจ้า แจ๋ม พลอยไพลิน Ft. ลอด ออนเดอะร็อค เซิ้ง Musicหัวใจอ้ายนี้จดจำเพียงเจ้า แม้นว่าเฮาตัดขาดนานแล้ว อ้ายยังจำสายตาของน้อง หวานหยดย้อย สื่อเป็นแรงใจ หากวันใดที่อ้ายเจ็บช้ำ เจ้าคงนั่งกอดหัวใจอ้าย กาลเวลาค่อยๆผ่านไป และคิดแนมใจ ว่าเป็นหยังมื้อนั้นบ่รักษาให้ดี ขั่นยังอยู่นำกัน คงบ่ต้องเหงา ถึงเพียงนี้ คิดฮอดความทรงจำที่มีของเฮาสองคน แม้วันนี้ก็กลายเป็นเขา มาแทนที่เรา กลายเป็นเขาไปเบิ่ดทุกอย่าง มีความสุขกันคักน้อ ฮื้อ ฮือฮือ เสียงฮ้องครวญครางจากใจแฟนเก่า รู้ว่าทุกอย่าง ต้องจบ ต้องฮ้าง เพราะอ้ายเอง เมื่อเจ้าต้องจรจากแต่ปากอ้ายกะยังเกรง ได้แต่บอกกับตัวเอง อย่าอ่อนไหว อย่าสะออน แต่ภาพ รูป รส กลิ่น เสียง มันยังคงเป็นเหมือนวันก่อน มานึกย้อนหากวันที่เศร้าอ้ายเคยมีเจ้าให้จับมือ แต่อ้ายบ่เคยรักษาเจ้าจากอ้ายไปบ่กลับคืน รักดีๆที่มีกลับเขาคงเฮ็ดให้เจ้านั้นอาจลืม แต่น้ำตาที่อ้ายไหลมันกลั้นบ่ไหวแต่อาจกลืน บ่เคยลืม