เพียงเจ้า

 แจ๋ม พลอยไพลิน ลอด ออนเดอะร็อค ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

เพียงเจ้า - แจ๋ม พลอยไพลิน Ft. ลอด ออนเดอะร็อค เซิ้ง Music

D | A F#/A# |Bm | A |

 D  หัวใจอ้ายนี้F#mจดจำเพียงเจ้Bmแม้นว่าเฮGาตัดขาAดนานแล้Dอ้ายยังจำF#mสายตาของน้อBmหวานหยดย้อAย สื่อเป็นแรงใจDหากวันใF#mดที่อ้ายเจ็บช้ำBm เจ้าคงนั่Aงกอดหัวใจอ้D | (A)าย..

D | F#m |Bm | G A |

กาDลเวลาค่อย ๆF#m ผ่านไBmและคิดแนมใจG ว่าเป็นหยังมื้อนั้Aนบ่รักษาให้ดีDขั่นยังอยู่นำกัGน คงบ่ต้องเหงAา.. ถึงF#mเพียงนี้BmคิดฮอGดความทรงจำที่มีA..ของเฮาสองDคน..   A

** |

แม้Dวันนี้ก็กลาF#mยเป็นเขBmมาแทนที่เรGา กลายเป็นเขAาไปเบิ่ดทุกอย่Dาง   D7มีความสุขGกันคักน้Aอ.. ฮื้F#mอ.. ฮือ..ฮืBmอ..เสียงฮ้อGงครวญคราAงจากใจแฟนDเก่า   A

D F#m | Bm F#m | G A | D D7 |
G A | F#m Bm |G A | D | A |

รู้Dว่าทุกอย่าง ต้องจบ ต้องฮ้าง เพราะอ้ายเองเมื่อเจ้F#mาต้องจรจากแต่ปากอ้ายกะยังเกรงได้แต่บอBmกกับตัวเอง อย่าอ่อนไหว อย่าสะออนแต่ภาGพ รูป รส กลิ่น เสียงมันยังคงเป็นAเหมือนวันก่อน

มานึกย้อDนหากวันที่เศร้าอ้ายเคยมีเจ้าให้จับมือแต่อ้าF#mยบ่เคยรักษาเจ้าจากอ้ายไปบ่กลับคืนรักดี ๆBm ที่มีกลับเขาคงเฮ็ดให้เจ้านั้นอาจลืมแต่น้ำตาGที่อ้ายไหลมันกลั้นบ่ไหAวแต่อาจกลืน บ่เคยลืม

** | ** |

D | F#m | Bm | G A | D |เพียงเจ้า - แจ๋ม พลอยไพลิน Ft. ลอด ออนเดอะร็อค เซิ้ง Music