ผู้บ่าวขาดง

บิ๊กไบค์ สายลำ, แนวเพลง: ลูกทุ่ง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ผู้บ่าวขาดง - บิ๊กไบค์ สายลำ

A | F#m |D | E |

A | A |F#m | F#m |
D | D |E | E |A | E |

ผู้บ่าวขาAดง ใส่ส่งขาดAดาก   F#mแต่อ้ายกะฮัDก ฮักเจ้าทั้งEใจผู้สาวขาAเลาะ    C#m    มีแล้วบ้อผู้F#mบ่าว   Eอ้ายอยากสิเว้Dา..ความในใจให้Eฟัง     E

เป็นบ่าวบ้าน ๆD เวียกงาEน-การบ่เฮ็C#mด ใส่เบ็ดเป็นหลัF#mอ้ายแอบมัDกสาวขาเลาEะ ฮู้บ่Aสาวใกล้มื้DอสิฮอดสงกราEนต์ เขามีงาC#mนหมอลำได้F#mข่าวมาเลาะDอยู่บ้านผู้บ่าEว..แหน่เด้อน้องAหล่า.. A

ผู้บ่าวAไทบ้าน บ่มีกาF#mรศึกษาบ่มีใบAปริญญาคือจั่F#mงใครเขาบ่มีเวียAก บ่มีงาน การบ่สร้F#mาง บ่มีหยังกินแต่เหEล้า มีแต่เมา ฮักแต่เจ้า..เด้Eอ..จากบ่าวขA | Aาดง..

A | C#m |Bm | E |
A | C#m |Bm | E | E |

* | ** |

A | C#m |Bm | E |E | E |

* | ** |

ผู้บ่าAวไทบ้าน บ่มีกาF#mรศึกษาบ่มีใบDปริญญาคือจั่งEใครเขาบ่มีเวีAยก บ่มีงาน การบ่สร้F#mาง บ่มีหยังกินแต่เหล้Dา มีแต่เมา ฮักEแต่เจ้าเด้A F#m | D Eอ.. A เด้อนางเดอ..

F#m | C#m | Bm | E | ( x2 ) | A |ผู้บ่าวขาดง - บิ๊กไบค์ สายลำ