ผู้บ่าวขาดแคลน แฟนเขาก็ได้

 เอม อภัสรา หมอลำ อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ผู้บ่าวขาดแคลนแฟนเขาก็ได้ - เอม อภัสรา

Gm | Cm | Dm | Gm |

Gm | Gm |Dm | Gm |
Cm | Cm |Dm | Gm |

แฟนเขาทั้งนั้Gmน เมาหน้าฮ้านอยู่หยั่งคืGmพากันแตกอยู่วื่น Cmๆ เทียวจับแต่มือนักร้Dmองอั่นซุมโสด ๆ มีบ่Gm หล่อ ๆ แบบไร้เจ้าขอGmคั่นมีสิได้ของCm | Dmจอง..          น้องยังโสDmดเด้อGmพี

แฟนเขาทั้งนั้Gmน นั่น ๆ ๆ ๆ กะแม่Gmพุ่น ๆ ๆ ๆ กะแม่Cmน พ้อแต่ผัวเขาอยู่เมิดปีDmบ่มีแนบ้อผู้บ่Gmาว อยากได้นำเขาเต็มทีGmแต่ถ่าบ่มีอีCm | Dmหลี..อีหยังสิเกิDmดก็เชิGm | Cm | Gm

คั่นผู้บ่าวขาดแคDmลน เอาแฟนเขากะได้Gmพอเป็นยากระสัGmย พอได้ แก้ขัด แก้เขิDmผู้บ่าวขาดแคDmลน เอาแฟนเขากะได้Gmจั๊กว่าแฟนผุใGmด๋ ล่ะ ฟ้อนเต๊อะ ฟ้อนเติ่Dmทางพุ่นกะแม่Gmน ทางนั่นกะแม่นแฟนเพิCmสิ จุด ๆ ๆ แฟนเพิDmน ซะบ้อ ซะบ้อหน้Gm | Cm | Gmอเฮา

แฟนเขาทั้งนั้Gmน คนอยู่บ้านหวงบ่จ้Gmขอบอกไว้ก่อนนะคร้Cmา บ่ได้มายั่วยวนเย้Dmโสด ๆ มันขาดแคลGmน กะเลยซอนแลนแฟนเขGmพอได้หยอกเล่นยามเCm | Dmหงา..ไผบอกผู้บ่าวมันขาดGmแคลน

Gm | Gm |Dm | Gm |
Cm | Cm |Dm | Gm |

Gm | F |Gm | Gm |Cm | Gm |Dm | Gm |

* | ** |

พอได้หยอกเล่นยามเCm | Dmหงา..ไผบอกผู้บ่าวมันขาดGmแคลน

Gm | Gm |Dm | Gm |
Cm | Cm |Dm | Gm |ผู้บ่าวขาดแคลนแฟนเขาก็ได้ - เอม อภัสรา