ผู้บ่าวขาดแคลน แฟนเขาก็ได้

 เอม อภัสรา  หมอลำ  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ผู้บ่าวขาดแคลนแฟนเขาก็ได้ เอม อภัสรา
เนื้อร้อง/ทำนอง: บุญล้อม คู่กะสังข์เรียบเรียง: สวัสดิ์ สารคามสังกัดค่าย: TOPLINE Music

Gm | Cm | Dm | Gm |

Gm | Gm |Dm | Gm |
Cm | Cm |Dm | Gm |

แฟนเขาทั้งนั้Gmน เมาหน้าฮ้านอยู่หยั่งคืGmพากันแตกอยู่วื่น Cmๆ เทียวจับแต่มือนักร้Dmองอั่นซุมโสด ๆ มีบ่Gm หล่อ ๆ แบบไร้เจ้าขอGmคั่นมีสิได้ของCm | Dmจอง..          น้องยังโสDmดเด้อGmพี

แฟนเขาทั้งนั้Gmน นั่น ๆ ๆ ๆ กะแม่Gmพุ่น ๆ ๆ ๆ กะแม่Cmน พ้อแต่ผัวเขาอยู่เมิดปีDmบ่มีแนบ้อผู้บ่Gmาว อยากได้นำเขาเต็มทีGmแต่ถ่าบ่มีอีCm | Dmหลี..อีหยังสิเกิDmดก็เชิGm | Cm | Gm

คั่นผู้บ่าวขาดแคDmลน เอาแฟนเขากะได้Gmพอเป็นยากระสัGmย พอได้ แก้ขัด แก้เขิDmผู้บ่าวขาดแคDmลน เอาแฟนเขากะได้Gmจั๊กว่าแฟนผุใGmด๋ ล่ะ ฟ้อนเต๊อะ ฟ้อนเติ่Dmทางพุ่นกะแม่Gmน ทางนั่นกะแม่นแฟนเพิCmสิ จุด ๆ ๆ แฟนเพิDmน ซะบ้อ ซะบ้อหน้Gm | Cm | Gmอเฮา

แฟนเขาทั้งนั้Gmน คนอยู่บ้านหวงบ่จ้Gmขอบอกไว้ก่อนนะคร้Cmา บ่ได้มายั่วยวนเย้Dmโสด ๆ มันขาดแคลGmน กะเลยซอนแลนแฟนเขGmพอได้หยอกเล่นยามเCm | Dmหงา..ไผบอกผู้บ่าวมันขาดGmแคลน

Gm | Gm |Dm | Gm |
Cm | Cm |Dm | Gm |

Gm | F |Gm | Gm |Cm | Gm |Dm | Gm |

* | ** |

พอได้หยอกเล่นยามเCm | Dmหงา..ไผบอกผู้บ่าวมันขาดGmแคลน

Gm | Gm |Dm | Gm |
Cm | Cm |Dm | Gm |ฟังเพลง - ผู้บ่าวขาดแคลนแฟนเขาก็ได้ เอม อภัสรา - YouTube

เนื้อเพลง ผู้บ่าวขาดแคลนแฟนเขาก็ได้ เอม อภัสราแฟนเขาทั้งนั้น เมาหน้าฮ้านอยู่หยั่งคืน พากันแตกอยู่วื่นๆเทียวจับแต่มือนักร้อง อั่นซุมโสดๆมีบ่ หล่อๆแบบไร้เจ้าของ คั่นมีสิได้ของจอง น้องยังโสดเด้อพี แฟนเขาทั้งนั้น นั่นๆๆๆกะแม่น พุ่นๆๆๆกะแม่น พ้อแต่ผัวเขาอยู่เมิดปี บ่มีแนบ้อผู้บ่าว อยากได้นำเขาเต็มที แต่ถ่าบ่มีอีหลี อีหยังสิเกิดก็เชิญ คั่นผู้บ่าวขาดแคลน เอาแฟนเขากะได้ พอเป็นยากระสัย พอได้ แก้ขัด แก้เขิน ผู้บ่าวขาดแคลน เอาแฟนเขากะได้ จั๊กว่าแฟนผุใด๋ ล่ะ ฟ้อนเต๊อะ ฟ้อนเติ่น ทางพุ่นกะแม่น ทางนั่นกะแม่นแฟนเพิน สิ จุดๆๆแฟนเพิน ซะบ้อ ซะบ้อหน้อเฮา แฟนเขาทั้งนั้น คนอยู่บ้านหวงบ่จ้า ขอบอกไว้ก่อนนะคร้า บ่ได้มายั่วยวนเย้า โสดๆมันขาดแคลน กะเลยซอนแลนแฟนเขา พอได้หยอกเล่นยามเหงา ไผบอกผู้บ่าวมันขาดแคลน พอได้หยอกเล่นยามเหงา ไผบอกผู้บ่าวมันขาดแคลน