ความสุขของฉัน (คือการที่เธอยิ้มได้)

 Fongbeer  Monik  Room39  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ความสุขของฉัน (คือการที่เธอยิ้มได้) Mon Monik X Fongbeer
เนื้อร้อง: Fongbeerทำนอง: Pativate Utaichalurmเรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: Tin Napalaiสังกัดค่าย: merecords

D | Bm |F#m Fm | Em A |

 G  เธอไม่ต้องรู้เหตุผG   รู้แค่คน ๆ นี้F#mจะไม่ไปไหนก็Bsus4 Bmพอ.. Em  จะไม่ต้องหาความหมEmาย   แค่หาว่าสิ่งใดDที่เธอต้องกาDร..

และบอกกับฉันGคำเดียว แค่Gmคำเดียวสิ่งนั้F#mนจะมาสู่เธอในไม่Bsus4 BmนานและหากยังสงสัEmยว่าทำไม เหตุใดEmที่ตัวฉันG | Aทำ..

คำว่ารักDคำเดียวที่สั่งให้ฉันBmทำทุกอย่างเป็นร้อF#mยพัน เพื่อให้เธอD7สุขในหัวใจGไม่มีวันไหF#mนจะเบื่อ แFmละคิดEmที่จะหยุดทำA

หากคำว่ารักDนั้นยังคงสั่งให้ฉันBmทุ่มเท..ต่อไปF#mความสุขของฉันD7คือการที่เธอยิ้มได้Gไม่เคยจะเหนื่F#mอย และไม่เคยจFmะหน่าEmตราบใดที่ในGmหัวใจA..ยังสั่งให้รักเธอ..

D | Bm |F#m | Em A |

 G  ไม่มีคำว่ามากมาGย..   และไม่มีคำว่าF#mเกินไปหากทำเพื่อเธBsus4 Bm Em  ให้เก็บดอกไม้ดอกนั้Emน..   หรือขึ้นไปเก็บดาDว ถ้าเธอต้องกาD

แค่บอกกับฉันGคำเดียว แค่Gmคำเดียวสิ่งนั้F#mนจะมาสู่เธอในไม่Bsus4 BmนานและหากยังสงสัEmยว่าทำไม เหตุใดEmที่ตัวฉันG | Aทำ..

* | ** |

D | Bm | F#m |

ความสุขของฉัD7นคือการที่เธอยิ้มไGด้ไม่เคยจะเหนื่F#mอย และไม่เคยจFmะหน่าEmตราบใดที่ในGmหัวใจA..ยังสั่งให้รักDเธอ..ฟังเพลง - ความสุขของฉัน (คือการที่เธอยิ้มได้) Mon Monik X Fongbeer - YouTube

เนื้อเพลง ความสุขของฉัน (คือการที่เธอยิ้มได้) Mon Monik X Fongbeerเธอไม่ต้องรู้เหตุผล รู้แค่คนๆนี้จะไม่ไปไหนก็พอ จะไม่ต้องหาความหมาย แค่หาว่าสิ่งใดที่เธอต้องการ และบอกกับฉันคำเดียว แค่คำเดียว สิ่งนั้นจะมาสู่เธอในไม่นาน และหากยังสงสัยว่าทำไม เหตุใดที่ตัวฉันทำ คำว่ารักคำเดียวที่สั่งให้ฉันทำทุกอย่าง เป็นร้อยพัน เพื่อให้เธอสุขในหัวใจ ไม่มีวันไหนจะเบื่อ และคิดที่จะหยุดทำ หากคำว่ารักนั้นยังคงสั่งให้ฉันทุ่มเทต่อไป ความสุขของฉันคือการที่เธอยิ้มได้ ไม่เคยจะเหนื่อย และไม่เคยจะหน่าย ตราบใดที่ในหัวใจยังสั่งให้รักเธอ ไม่มีคำว่ามากมาย และไม่มีคำว่าเกินไปหากทำเพื่อเธอ ให้เก็บดอกไม้ดอกนั้น หรือขึ้นไปเก็บดาว ถ้าเธอต้องการ แค่บอกกับฉันคำเดียว แค่คำเดียว สิ่งนั้นจะมาสู่เธอในไม่นาน และหากยังสงสัยว่าทำไม เหตุใดที่ตัวฉันทำ ความสุขของฉันคือการที่เธอยิ้มได้ ไม่เคยจะเหนื่อย และไม่เคยจะหน่าย ตราบใดที่ในหัวใจยังสั่งให้รักเธอ