ความสุขของฉัน (คือการที่เธอยิ้มได้)

 ความสุขของฉัน Fongbeer Monik สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ความสุขของฉัน (คือการที่เธอยิ้มได้) - Mon Monik X Fongbeer

D | Bm |F#m Fm | Em A |

 G  เธอไม่ต้องรู้เหตุผG   รู้แค่คน ๆ นี้F#mจะไม่ไปไหนก็Bsus4 Bmพอ.. Em  จะไม่ต้องหาความหมEmาย   แค่หาว่าสิ่งใดDที่เธอต้องกาDร..

และบอกกับฉันGคำเดียว แค่Gmคำเดียวสิ่งนั้F#mนจะมาสู่เธอในไม่Bsus4 BmนานและหากยังสงสัEmยว่าทำไม เหตุใดEmที่ตัวฉันG | Aทำ..

คำว่ารักDคำเดียวที่สั่งให้ฉันBmทำทุกอย่างเป็นร้อF#mยพัน เพื่อให้เธอD7สุขในหัวใจGไม่มีวันไหF#mนจะเบื่อ แFmละคิดEmที่จะหยุดทำA

หากคำว่ารักDนั้นยังคงสั่งให้ฉันBmทุ่มเท..ต่อไปF#mความสุขของฉันD7คือการที่เธอยิ้มได้Gไม่เคยจะเหนื่F#mอย และไม่เคยจFmะหน่าEmตราบใดที่ในGmหัวใจA..ยังสั่งให้รักเธอ..

D | Bm |F#m | Em A |

 G  ไม่มีคำว่ามากมาGย..   และไม่มีคำว่าF#mเกินไปหากทำเพื่อเธBsus4 Bm Em  ให้เก็บดอกไม้ดอกนั้Emน..   หรือขึ้นไปเก็บดาDว ถ้าเธอต้องกาD

แค่บอกกับฉันGคำเดียว แค่Gmคำเดียวสิ่งนั้F#mนจะมาสู่เธอในไม่Bsus4 BmนานและหากยังสงสัEmยว่าทำไม เหตุใดEmที่ตัวฉันG | Aทำ..

* | ** |

D | Bm | F#m |

ความสุขของฉัD7นคือการที่เธอยิ้มไGด้ไม่เคยจะเหนื่F#mอย และไม่เคยจFmะหน่าEmตราบใดที่ในGmหัวใจA..ยังสั่งให้รักDเธอ..ความสุขของฉัน (คือการที่เธอยิ้มได้) - Mon Monik X Fongbeer