รักกันเมื่อยังหายใจ

 วงเคลิ้ม สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง รักกันเมื่อยังหายใจ เคลิ้ม
ทำนอง/เรียบเรียง: บรรจง ศิลป์สกุลสุขเนื้อร้อง: ณัฐวุฒิ สุริยะมณีโปรดิวเซอร์: บรรจง ศิลป์สกุลสุขสังกัดค่าย: Yes! Music

F | Fmaj7 |

ตายจากกัDmนไม่รู้วันใAmด รักกัGmนเมื่อยังหายใC

F | Fmaj7 |A# | C |

จะโกรธไปFทำไมกัน หากเธอลองFmaj7คิดให้ดีชีวิA#ต..ไม่แน่นอCอาจไม่มีFพรุ่งนี้เช้า.. ให้เรา มาFmaj7ง้อ มางอน..อีกแA# | Cล้ว..

นานเท่าไหDmร่กว่าเราจะรักยิ่งเราห่Amาง ยิ่งเราทะเลาะยิ่งทำลายGmเวลาที่เหลือ..ที่เราจะรักCกัน

ถ้าหากคำFว่ารักยังอยู่ ที่กลางใจFmaj7..สองเราโปรดช่วยเอDmามาใช้ซ่อมความAmเศร้าเวลGmาที่เราเสียไปCอย่าให้เพียFงชั่ววูบอารมณ์..ทำให้รักFmaj7..กลับกลายตายจากกัDmนไม่รู้วันใAmด รักกัGmนเมื่อยังหายใCจ..ก่อนที่จะสายFเกิน

Dm | Am |Gm | F |
Dm | Am |Gm | C |

* | ** |

ถ้าหากคำGว่ารักยังอยู่ ที่กลางใจGmaj7..สองเราโปรดช่วยเอEmามาใช้ซ่อมความBmเศร้าเวลAmาที่เราเสียไปDอย่าให้เพียGงชั่ววูบอารมณ์..ทำให้รักGmaj7..กลับกลายตายจากกัEmนไม่รู้วันใBmด รักกัAmนเมื่อยังหายใDจ..ก่อนที่จะสายG | Gmaj7 | Gเกิน..ฟังเพลง - รักกันเมื่อยังหายใจ เคลิ้ม - YouTube

เนื้อเพลง รักกันเมื่อยังหายใจ เคลิ้มตายจากกันไม่รู้วันใด รักกันเมื่อยังหายใจ จะโกรธไปทำไมกัน หากเธอลองคิดให้ดี ชีวิตไม่แน่นอน อาจไม่มีพรุ่งนี้เช้า ให้เรา มาง้อ มางอน อีกแล้ว นานเท่าไหร่กว่าเราจะรัก ยิ่งเราห่าง ยิ่งเราทะเลาะ ยิ่งทำลายเวลาที่เหลือที่เราจะรักกัน ถ้าหากคำว่ารักยังอยู่ ที่กลางใจสองเรา โปรดช่วยเอามาใช้ซ่อมความเศร้า เวลาที่เราเสียไป อย่าให้เพียงชั่ววูบอารมณ์ทำให้รักกลับกลาย ตายจากกันไม่รู้วันใด รักกันเมื่อยังหายใจ ก่อนที่จะสายเกิน ถ้าหากคำว่ารักยังอยู่ ที่กลางใจสองเรา โปรดช่วยเอามาใช้ซ่อมความเศร้า เวลาที่เราเสียไป อย่าให้เพียงชั่ววูบอารมณ์ทำให้รักกลับกลาย ตายจากกันไม่รู้วันใด รักกันเมื่อยังหายใจ ก่อนที่จะสายเกิน