รักกันเมื่อยังหายใจ

วงเคลิ้ม สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

รักกันเมื่อยังหายใจ - เคลิ้ม

F | Fmaj7 |

ตายจากกัDmนไม่รู้วันใAmด รักกัGmนเมื่อยังหายใC

F | Fmaj7 |A# | C |

จะโกรธไปFทำไมกัน หากเธอลองFmaj7คิดให้ดีชีวิA#ต..ไม่แน่นอCอาจไม่มีFพรุ่งนี้เช้า.. ให้เรา มาFmaj7ง้อ มางอน..อีกแA# | Cล้ว..

นานเท่าไหDmร่กว่าเราจะรักยิ่งเราห่Amาง ยิ่งเราทะเลาะยิ่งทำลายGmเวลาที่เหลือ..ที่เราจะรักCกัน

ถ้าหากคำFว่ารักยังอยู่ ที่กลางใจFmaj7..สองเราโปรดช่วยเอDmามาใช้ซ่อมความAmเศร้าเวลGmาที่เราเสียไปCอย่าให้เพียFงชั่ววูบอารมณ์..ทำให้รักFmaj7..กลับกลายตายจากกัDmนไม่รู้วันใAmด รักกัGmนเมื่อยังหายใCจ..ก่อนที่จะสายFเกิน

Dm | Am |Gm | F |
Dm | Am |Gm | C |

* | ** |

ถ้าหากคำGว่ารักยังอยู่ ที่กลางใจGmaj7..สองเราโปรดช่วยเอEmามาใช้ซ่อมความBmเศร้าเวลAmาที่เราเสียไปDอย่าให้เพียGงชั่ววูบอารมณ์..ทำให้รักGmaj7..กลับกลายตายจากกัEmนไม่รู้วันใBmด รักกัAmนเมื่อยังหายใDจ..ก่อนที่จะสายG | Gmaj7 | Gเกิน..รักกันเมื่อยังหายใจ - เคลิ้ม