รั้งยังไงก็ไปอยู่ดี

 เต็ม นาวา สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง รั้งยังไงก็ไปอยู่ดี เต็ม นาวา
สังกัดค่าย: มิตรภาพเพลง

Em | C |Em | C |

เคEmยคิดว่าเธDอนั้นดีกับฉัCน..เคEmยเป็นคนสำคัDญของเธอแค่ไหGน..ทำAmดีทุกอย่าDง แต่สุดท้าBmยไม่เหลืออะไEmก็เหมือCนใบไม้ที่มันลอยปลิวตาDมลม..

กี่ครั้Emงที่ต้องทDนให้เธอหลอกใช้C..คง เป็นวัEmว เป็นควาย มากเลDย..ใช่ไหGม..ให้ฉันAmเจ็บมากี่ครั้Dง  ก็ไม่มีBmสิทธิ์รังฉันได้Emคำว่าCอภัย คงใช้ไม่ได้สำหรับDเธอ..

 Am  ฉันก็คDน..มีหัวใBmจเหมือนกัEmน.. Am  ที่ต้องทDน..ให้เธอGมาย่ำยี.. Am  แค่เพียงคDน..ที่รักBmในศักดิ์ศEmรี   ต่อจากนี้C.. ให้จบกันไD | Dป..

ต่อ ให้ยื้Gอ ให้รั้ง ยังไDคนจะไEmปมันก็ต้องไBmปอยู่ดีC ดูแลตัวเองแล้วกัDเจ็บกี่ครั้Gงที่ฉันต้องทDน..กับเหตุผEmลวกวนของคBmนไม่จริงใจCอยากบอกเธอครั้งสุดท้Dาย(ฉันต้องEm | Dไป..)(ฉันต้องEm | Dไป..)

Em | C |Em | D |
Am D | Bm Em |C | D |

* | ** | ** |

ฉันต้องไEmป..ฟังเพลง - รั้งยังไงก็ไปอยู่ดี เต็ม นาวา - YouTube

เนื้อเพลง รั้งยังไงก็ไปอยู่ดี เต็ม นาวาเคยคิดว่าเธอนั้นดีกับฉัน เคยเป็นคนสำคัญของเธอแค่ไหน ทำดีทุกอย่าง แต่สุดท้ายไม่เหลืออะไร ก็เหมือนใบไม้ที่มันลอยปลิวตามลม กี่ครั้งที่ต้องทนให้เธอหลอกใช้ คง เป็นวัว เป็นควาย มากเลยใช่ไหม ให้ฉันเจ็บมากี่ครั้ง ก็ไม่มีสิทธิ์รังฉันได้ คำว่าอภัย คงใช้ไม่ได้สำหรับเธอ ฉันก็คนมีหัวใจเหมือนกัน ที่ต้องทนให้เธอมาย่ำยี แค่เพียงคนที่รักในศักดิ์ศรี ต่อจากนี้ ให้จบกันไป ต่อ ให้ยื้อ ให้รั้ง ยังไง คนจะไปมันก็ต้องไปอยู่ดี ดูแลตัวเองแล้วกัน เจ็บกี่ครั้งที่ฉันต้องทน กับเหตุผลวกวนของคนไม่จริงใจ อยากบอกเธอครั้งสุดท้าย ฉันต้องไป