ศาลาพักใจ

 กล้วย แสตมป์ แก๊งปากซอย ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ศาลาพักใจ - กล้วย แสตมป์

ฟ้าร้อAmง แดดร้อEmน  ฝนตFก เธอก็มCหายเหนื่Amอย เมื่อยล้Emา  ฝนซFา เธอก็ไปG

Am Em | F G |Am Em | F G | G |

ฉันก็หลงดีใAmจ..ที่เธEmอ..ให้ควาFมรักความสำคัGเก็บเอาไปนอนเพ้Amอ แอบฝัEmน ว่าเรFารักกันเหนือใคGแท้ที่จริAmง เธอนั้Emน..ไม่เคFยให้ความจริงใGจ..กับฉันCเลย G

เพิ่งจะรู้วันนี้Amว่าเธEmอ..ไม่เคFยคิดจะสนใGเพิ่งจะรู้วันนี้Am..ว่าเธEmอ..ต้องกาFรแค่เพียงพักใจG..ให้หายCเหนื่อย  G

ฟ้าร้อAmง แดดร้อEmน  ฝนตFก เธอก็มCหายเหนื่Amอย เมื่อยล้Emา  ฝนซFา เธอก็ไปG

เธอทำเหมือนฉันCนั้นเป็Emน..ดังเช่FนศาลาริมทาGเธอทำเหมือนฉันCนั้นเป็Emน..แค่เพียFงศาลาพักใจGยามที่เธอเหนื่อยล้Amา ยามที่เธอผิดหวัGก็ทำFเหมือนมีใจให้Gตอนที่เธอสมหวัAmง วันที่เธอมีใคGเธอก็FเดินจากฉันไปG ไม่ลาซักคำC G..

Am Em | F G |Am Em | F C |
Am G | F G |Am G | F G E |

* | ** |

เพิ่งจะรู้วันนี้Amว่าเธEmอ..ไม่เคFยคิดจะสนใGเพิ่งจะรู้วันนี้Am..ว่าเธEmอ..ต้องกาFรแค่เพียงพักใจG..ให้หายCเหนื่อย  G

ต้องกาFรแค่มาพักใจG..ให้หายCเหนื่อยต้องกาFรแค่ที่พักใจG.. ให้หายเหCนื่อย..ศาลาพักใจ - กล้วย แสตมป์