ศาลาพักใจ

 กล้วย แสตมป์  แก๊งปากซอย  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ศาลาพักใจ กล้วย แสตมป์

ฟ้าร้อAmง แดดร้อEmน  ฝนตFก เธอก็มCหายเหนื่Amอย เมื่อยล้Emา  ฝนซFา เธอก็ไปG

Am Em | F G |Am Em | F G | G |

ฉันก็หลงดีใAmจ..ที่เธEmอ..ให้ควาFมรักความสำคัGเก็บเอาไปนอนเพ้Amอ แอบฝัEmน ว่าเรFารักกันเหนือใคGแท้ที่จริAmง เธอนั้Emน..ไม่เคFยให้ความจริงใGจ..กับฉันCเลย G

เพิ่งจะรู้วันนี้Amว่าเธEmอ..ไม่เคFยคิดจะสนใGเพิ่งจะรู้วันนี้Am..ว่าเธEmอ..ต้องกาFรแค่เพียงพักใจG..ให้หายCเหนื่อย  G

ฟ้าร้อAmง แดดร้อEmน  ฝนตFก เธอก็มCหายเหนื่Amอย เมื่อยล้Emา  ฝนซFา เธอก็ไปG

เธอทำเหมือนฉันCนั้นเป็Emน..ดังเช่FนศาลาริมทาGเธอทำเหมือนฉันCนั้นเป็Emน..แค่เพียFงศาลาพักใจGยามที่เธอเหนื่อยล้Amา ยามที่เธอผิดหวัGก็ทำFเหมือนมีใจให้Gตอนที่เธอสมหวัAmง วันที่เธอมีใคGเธอก็FเดินจากฉันไปG ไม่ลาซักคำC G..

Am Em | F G |Am Em | F C |
Am G | F G |Am G | F G E |

* | ** |

เพิ่งจะรู้วันนี้Amว่าเธEmอ..ไม่เคFยคิดจะสนใGเพิ่งจะรู้วันนี้Am..ว่าเธEmอ..ต้องกาFรแค่เพียงพักใจG..ให้หายCเหนื่อย  G

ต้องกาFรแค่มาพักใจG..ให้หายCเหนื่อยต้องกาFรแค่ที่พักใจG.. ให้หายเหCนื่อย..ฟังเพลง - ศาลาพักใจ กล้วย แสตมป์ - YouTube

เนื้อเพลง ศาลาพักใจ กล้วย แสตมป์ฟ้าร้อง แดดร้อน ฝนตก เธอก็มา หายเหนื่อย เมื่อยล้า ฝนซา เธอก็ไป ฉันก็หลงดีใจที่เธอให้ความรักความสำคัญ เก็บเอาไปนอนเพ้อ แอบฝัน ว่าเรารักกันเหนือใคร แท้ที่จริง เธอนั้นไม่เคยให้ความจริงใจกับฉันเลย เพิ่งจะรู้วันนี้ว่าเธอไม่เคยคิดจะสนใจ เพิ่งจะรู้วันนี้ว่าเธอ ต้องการแค่เพียงพักใจให้หายเหนื่อย ฟ้าร้อง แดดร้อน ฝนตก เธอก็มา หายเหนื่อย เมื่อยล้า ฝนซา เธอก็ไป เธอทำเหมือนฉันนั้นเป็นดังเช่นศาลาริมทาง เธอทำเหมือนฉันนั้นเป็นแค่เพียงศาลาพักใจ ยามที่เธอเหนื่อยล้า ยามที่เธอผิดหวัง ก็ทำเหมือนมีใจให้ ตอนที่เธอสมหวัง วันที่เธอมีใคร เธอก็เดินจากฉันไป ไม่ลาซักคำ เพิ่งจะรู้วันนี้ว่าเธอไม่เคยคิดจะสนใจ เพิ่งจะรู้วันนี้ว่าเธอ ต้องการแค่เพียงพักใจให้หายเหนื่อย ต้องการแค่มาพักใจให้หายเหนื่อย ต้องการแค่ที่พักใจ ให้หายเหนื่อย