ใสใส

 ของขวัญ ศิริขวัญ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ใสใส ของขวัญ ศิริขวัญ
เนื้อร้อง/ทำนอง: ประสิทธิ์ พิลึกเรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: ประสิทธิ์ พิลึกสังกัดค่าย: เออน่าเรคคอร์ด

Dm | Dm |Dm | Dm |

A# | C |Dm | Dm |
A# | C |Dm | Dm |

Dmนที่มันไม่สวย บ้าA#นก็ไม่รวยอะไรใคCรจึงมองไม่ดีFใคDmรก็มองแต่คนสวย ทำA#อะไรก็ดูดีบ้าCนมีตังค์ซะอย่Dmาง

ไม่Dmเคยนั่งหรอกรถเก๋ง บ้าA#นก็มีแต่มอไซถึงใจC ลมเย็นดี๊ดีFทำDmตัวแรงสักแค่ไหน ฉันA#ก็ยังเป็นคนดีจะมีCใครเห็นบ้างไหDm

แค่A#แต่งตัวโป๊ ๆC เต้นแรง เต้นโชDmว์ แล้วไงอย่A#า อย่าไปสนใGmจใครมองไม่ดีA

สายเดี่A#ยว ท่อดาด ยีนส์ขาDmด รองเท้าแตะมัดแกFะ โชว์ลาย แบบใสใDmเอวดีA# เอวบาง โยกย้าDmย ก็ส่ายกันไปอย่าแคA#ร์ใครจะมองไม่ดีA..

A# | C |Dm | Dm |
A# | C |Dm | A |

คนธรรDmมดาอย่างฉัน ไม่เคA#ยทำอะไรให้ใครหัวใจCมันรักสนุFไม่เคยDmทำใครเป็นทุก เพื่อA#นไปไหนก็ไปกันฟังเพลCงแดนซ์มันกระจาDm

* | ** |

Dm | Dm |Dm | Dm |
Dm | Dm |A | A |

Dm C | A# A |
Dm C | A# A |
Dm C | A# A |
Dm C | A# A |

* | ** | ** |

A# | C | Dm | Dm | ( x2 ) | Dm |



ฟังเพลง - ใสใส ของขวัญ ศิริขวัญ - YouTube

เนื้อเพลง ใสใส ของขวัญ ศิริขวัญคนที่มันไม่สวย บ้านก็ไม่รวยอะไร ใครจึงมองไม่ดี ใครก็มองแต่คนสวย ทำอะไรก็ดูดี บ้านมีตังค์ซะอย่าง ไม่เคยนั่งหรอกรถเก๋ง บ้านก็มีแต่มอไซ ถึงใจ ลมเย็นดี๊ดี ทำตัวแรงสักแค่ไหน ฉันก็ยังเป็นคนดี จะมีใครเห็นบ้างไหม แค่แต่งตัวโป๊ๆเต้นแรง เต้นโชว์ แล้วไง อย่า อย่าไปสนใจใครมองไม่ดี สายเดี่ยว ท่อดาด ยีนส์ขาด รองเท้าแตะ มัดแกะ โชว์ลาย แบบใสใส เอวดี เอวบาง โยกย้าย ก็ส่ายกันไป อย่าแคร์ใครจะมองไม่ดี คนธรรมดาอย่างฉัน ไม่เคยทำอะไรให้ใคร หัวใจมันรักสนุก ไม่เคยทำใครเป็นทุก เพื่อนไปไหนก็ไปกัน ฟังเพลงแดนซ์มันกระจาย ( x2 )