สิมาฮักหยังตอนนี้

 ต่าย อรทัย ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

สิมาฮักหยังตอนนี้ - ต่าย อรทัย

C#m | G#m |F#m | B |

C#m | G#m |A | B |

เฮ็C#mดคือจังเบิดใจนิละ บ่หวG#mง บ่หา แล้วอ้ายบ่หึงน้องสิไปใF#mสกะไป บ่ถามว่าไปกับไผB..ทั้C#mงที่เฮาคบกันมาดน มีหยัG#mงกะน่าสิบอกกันแหน่บ่แมนปล่F#mอยถิ่มป๋า..ให้ใจG#mกำพร้าความC#mฮัก

อ้ายค่อย ๆF#m ห่างเหินน้องได้พ้G#mอเผชิญ..กับควาC#mมเหงาอ้ายหลอยไปF#mมีเขา แล้วมาบอกG#mเลิกเฮามื้อนี้F#mสิขอคืนB | Bดี..

ตอนมีคือบ่รักษC#mมาไขว่คว้าหยัง ยามน้อG#mงเบิดใจอ้ายถิ่มน้องแล้วไปมีF#mผู้ใหม่น้องกะทำBใจคนเดียวลืมอ้าย

สิ มาฮัC#mก มาหวง..น้องหยังตอนนี้ตอนที่G#mน้องลืมอ้ายได้เป็นหยัF#mงตอนมีจังบ่ใส่ใจมาฮู้Bค่าฮักที่ให้ ตอนน้องเบิดใจแล้E

C#m | G#m |F#m | B |

C#m | G#m |F#m | B |

ฮู้C#mว่าน้องนั้นฮักอ้ายหลายอ้าG#mยกะแฮงทำลายหัวใจที่น้อF#mงให้.. จนว่าBเจ็บ..

* | ** | *** |

เป็นหยัF#mงตอนมีจังบ่ใส่ใจมาฮู้Bค่าฮักที่ให้ ตอนน้องลืมEอ้ายแล้ว

C#m | G#m |F#m | B |C#m |สิมาฮักหยังตอนนี้ - ต่าย อรทัย