โสดหน้าหนาว

หนามเตย ชอบแบบนี้, แนวเพลง: ลูกทุ่ง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

โสดหน้าหนาว - หนามเตย สะเเบงบิน

B | B7 |

หน้าหนาวแล้Eว กะยังบ่มีF#คนกอBล่ะผู้ใC#mด๋สิมาส่อF#ยได้แหBน่หน้าหนาวแล้Eว กะยังบ่มีF#คนแทคแคBร์กะอยากสิมีC#mลูกสะใภ้ให้อิแF# | F#ม่มีไผสนใจบ่หนB | B7อ..

สิเบิ่ดปีE กะยังบ่มีF#คนมาดูแBอยากมีC#mคนคอยแทคแF# | F#คร์..พอให้ได้กอดหน้าหนBาวโสดหน้าหนาว - หนามเตย สะเเบงบิน