โสดหน้าหนาว

 หนามเตย ชอบแบบนี้ ลูกทุ่ง อีสาน ฤดูหนาว
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง โสดหน้าหนาว หนามเตย สะเเบงบิน

B | B7 |

หน้าหนาวแล้Eว กะยังบ่มีF#คนกอBล่ะผู้ใC#mด๋สิมาส่อF#ยได้แหBน่หน้าหนาวแล้Eว กะยังบ่มีF#คนแทคแคBร์กะอยากสิมีC#mลูกสะใภ้ให้อิแF# | F#ม่มีไผสนใจบ่หนB | B7อ..

สิเบิ่ดปีE กะยังบ่มีF#คนมาดูแBอยากมีC#mคนคอยแทคแF# | F#คร์..พอให้ได้กอดหน้าหนBาวฟังเพลง - โสดหน้าหนาว หนามเตย ชอบแบบนี้ - YouTube

เนื้อเพลง โสดหน้าหนาว หนามเตยชอบแบบนี้หน้าหนาวแล้ว กะยังบ่มีคนกอด ล่ะผู้ใด๋สิมาส่อยได้แหน่ หน้าหนาวแล้ว กะยังบ่มีคนแทคแคร์ กะอยากสิมีลูกสะใภ้ให้อิแม่ มีไผสนใจบ่หนอ สิเบิ่ดปี กะยังบ่มีคนมาดูแล อยากมีคนคอยแทคแคร์ พอให้ได้กอดหน้าหนาว