ส่งท้ายปีที่เจ็บ

 ธนพร พรพยัต  นกแก้ว กาฬสินธุ์  ลูกทุ่ง  อีสาน  ปีใหม่
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ส่งท้ายปีที่เจ็บ ธนพร พรพยัต feat.นกแก้ว กาฬสินธุ์
เนื้อร้อง/ทำนอง: พยัต ภูวิชัยเรียบเรียง: พยัต ภูวิชัยโปรดิวเซอร์: พยัต ภูวิชัย, พิศิษฐ์ ทองดา

Dm | Am7 |Gm | Dm |

วัDmน เดือน ปี ที่รักแปAm7ลว่าความสูขกลายเป็Gmนความทุกข์ รักถูFกทำร้ายเหลืDmอแต่ความช้ำ ฮักไปF กะเจ็บไปเป็Gmนกะคือตายอยู่เมิ้Cดปี

Dmาเลนไทน์ ที่ฮักกลAm7ายไปเป็นอื่นเบิ๊ดแGmฮงที่สิยืน ฝืนอFยู่ตรงนี้บ่Dmอยากหายใจ ด้วยน้ำตFานานกว่านี้Gmอกันที่กับปีเก่Cา  เศร้AmาเกินไปDmแล้ว

งานบุGmญแห่งความทุกข์ ต้องเลิกDmราเทศกาGmลน้ำตา ต้องจบแล้DmปฏิทิGmนปีที่ช้ำ ปลดจากข้างฝFาใจได้แล้วให้ฮัA#กมันดับแนว อย่าให้เหลืCอ..

เอาเธFอใส่กระธง ส่งท้าGmยปีเก่าฮอยควาA#มปวดร้าว ต้อนฮัCบปีใหม่สาดน้ำFสงกราน์ ล้างน้ำตGmาออกไปเข้าพรA#รษาใจ กรวดน้ำCส่งท้ายปีที่เจ็บ

Dm | Am7 |Gm | Dm |
A# | F |Gm C7 | Dm |

* | ** |

Dm | Am7 | Gm | Dm | ( Fade Out )ฟังเพลง - ส่งท้ายปีที่เจ็บ ธนพร พรพยัต feat.นกแก้ว กาฬสินธุ์ - YouTube

เนื้อเพลง ส่งท้ายปีที่เจ็บ ธนพร พรพยัต feat.นกแก้ว กาฬสินธุ์วัน เดือน ปี ที่รักแปลว่าความสูข กลายเป็นความทุกข์ รักถูกทำร้าย เหลือแต่ความช้ำ ฮักไป กะเจ็บไป เป็นกะคือตายอยู่เมิ้ดปี วาเลนไทน์ ที่ฮักกลายไปเป็นอื่น เบิ๊ดแฮงที่สิยืน ฝืนอยู่ตรงนี้ บ่อยากหายใจ ด้วยน้ำตานานกว่านี้ พอกันที่กับปีเก่า เศร้าเกินไปแล้ว งานบุญแห่งความทุกข์ ต้องเลิกรา เทศกาลน้ำตา ต้องจบแล้ว ปฏิทินปีที่ช้ำ ปลดจากข้างฝาใจได้แล้ว ให้ฮักมันดับแนว อย่าให้เหลือ เอาเธอใส่กระธง ส่งท้ายปีเก่า ฮอยความปวดร้าว ต้อนฮับปีใหม่ สาดน้ำสงกราน์ ล้างน้ำตาออกไป เข้าพรรษาใจ กรวดน้ำส่งท้ายปีที่เจ็บ ( Fade Out )