สุขขีหมั่น

 แจ็ค ลูกอีสาน ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

สุขขีหมั่น - แจ็ค ลูกอีสาน

F# G# | Fm A#m |F# G# | A#m |

สุF#ขขีหมั่G#น เสมอหมั่FmนเครือใหA#mม่F#อให้เจ้าได้G#สุขสมโซA#mค..

A#m | A#m |G# Fm | A#m |
A#m | A#m |G# Fm | A#m |

A#m | A#m |G# | A#m |
A#m | A#m |G# | A#m | A#m |

อัA#mนมื้อนี้ผู้สาวเฮF#าสิแต่งงานได้งินG#เสียงผู้ใหญ่บ้านประกาศใส่ไมA#mค์เสียA#mงของบักอะโหลคือจั่F#งมาบีบหัวใจเฮ็ดG#ให้น้ำตาไหลลงย้อย ๆ A#m

คนA#mเป็นผู้บ่าวเก่า มันกะเจ็บF#อยู่บ่ค่อยขอG#เงินแม่จักร้อยไปส่อยงานA#mเจ้า

กำD#mเอาซองขาว มือกะซาวA#mไปเช็ดน้ำตาหย่F#างลัดท่งนG#าไปบ้านเขA#mมือD#mอ้ายเปื้อนขี้ตม มันบ่สมA#mดอกแก้มเจ้าแค่อ้ายมาF#อวยพรให้เจ้าเป็นเทื่อสุดท้F | Fาย..

สุF#ขขีหมั่G#น เสมอหมั่FmนเครือใหA#mม่F#อให้เจ้าได้G#สุขสมโซA#mอ้าF#ยผู้ต้อยต่ำG# ปากก่ำFmมันหมA#mสุF#ดพอปานจกครG#กน้อวาสนA#mสุF#ขขีหมั่G#น เสมอหมั่Fmน เด้อน้องหล่A#mขอF#ให้เขาพาG#เจ้าขึ้นสวรA#mรค์ขอF#ให้เขาได้พG#าเจ้าขึ้นสวรA#mรค์

A#m | A#m |G# | A#m |

A#m | A#m |

 A#m F# G# | A#mบัดนี้.. . .

 A#m  สีมื้อนี้ สีสันต์วันดี ขอให้เจ้ามีแต่แฮงหัวใA#mส่วนโตบักอ้าย บ่ต้องหัวซา ย้อนบุญผลาบ่ฮอดเจ้A#mคือก้อนขี้เถ้า บ่สมนาง คนฮ่าง ๆ กะสมควรแล้A#mยอดไม้แก้วต้องคู่ไม้จัน ยอใส่ขันแล้วกะว่A#mา..ไหลมา..น้ำตาเA#mอ้ย... โวA#mว... . ..

A#m | G# | A#m |

A#m | A#m |G# | A#m |
A#m | A#m |G# | A#m |

* | ** |

A#m |

สาธุสุขขีหมั่น - แจ็ค ลูกอีสาน