สุขขีหมั่น

 แจ็ค ลูกอีสาน  ลูกทุ่ง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง สุขขีหมั่น แจ็ค ลูกอีสาน
เนื้อร้อง/ทำนอง: แจ็ค ลูกอีสานเรียบเรียง: เอ็ม​ นา​โนนติดต่องานแสดง: 0942989247

F# G# | Fm A#m |F# G# | A#m |

สุF#ขขีหมั่G#น เสมอหมั่FmนเครือใหA#mม่F#อให้เจ้าได้G#สุขสมโซA#mค..

A#m | A#m |G# Fm | A#m |
A#m | A#m |G# Fm | A#m |

A#m | A#m |G# | A#m |
A#m | A#m |G# | A#m | A#m |

อัA#mนมื้อนี้ผู้สาวเฮF#าสิแต่งงานได้งินG#เสียงผู้ใหญ่บ้านประกาศใส่ไมA#mค์เสียA#mงของบักอะโหลคือจั่F#งมาบีบหัวใจเฮ็ดG#ให้น้ำตาไหลลงย้อย ๆ A#m

คนA#mเป็นผู้บ่าวเก่า มันกะเจ็บF#อยู่บ่ค่อยขอG#เงินแม่จักร้อยไปส่อยงานA#mเจ้า

กำD#mเอาซองขาว มือกะซาวA#mไปเช็ดน้ำตาหย่F#างลัดท่งนG#าไปบ้านเขA#mมือD#mอ้ายเปื้อนขี้ตม มันบ่สมA#mดอกแก้มเจ้าแค่อ้ายมาF#อวยพรให้เจ้าเป็นเทื่อสุดท้F | Fาย..

สุF#ขขีหมั่G#น เสมอหมั่FmนเครือใหA#mม่F#อให้เจ้าได้G#สุขสมโซA#mอ้าF#ยผู้ต้อยต่ำG# ปากก่ำFmมันหมA#mสุF#ดพอปานจกครG#กน้อวาสนA#mสุF#ขขีหมั่G#น เสมอหมั่Fmน เด้อน้องหล่A#mขอF#ให้เขาพาG#เจ้าขึ้นสวรA#mรค์ขอF#ให้เขาได้พG#าเจ้าขึ้นสวรA#mรค์

A#m | A#m |G# | A#m |

A#m | A#m |

 A#m F# G# | A#mบัดนี้.. . .

 A#m  สีมื้อนี้ สีสันต์วันดี ขอให้เจ้ามีแต่แฮงหัวใA#mส่วนโตบักอ้าย บ่ต้องหัวซา ย้อนบุญผลาบ่ฮอดเจ้A#mคือก้อนขี้เถ้า บ่สมนาง คนฮ่าง ๆ กะสมควรแล้A#mยอดไม้แก้วต้องคู่ไม้จัน ยอใส่ขันแล้วกะว่A#mา..ไหลมา..น้ำตาเA#mอ้ย... โวA#mว... . ..

A#m | G# | A#m |

A#m | A#m |G# | A#m |
A#m | A#m |G# | A#m |

* | ** |

A#m |

สาธุฟังเพลง - สุขขีหมั่น แจ็ค ลูกอีสาน - YouTube

เนื้อเพลง สุขขีหมั่น แจ็ค ลูกอีสานสุขขีหมั่น เสมอหมั่นเครือใหม่ ขอให้เจ้าได้สุขสมโซค อันมื้อนี้ผู้สาวเฮาสิแต่งงาน ได้งินเสียงผู้ใหญ่บ้านประกาศใส่ไมค์ เสียงของบักอะโหลคือจั่งมาบีบหัวใจ เฮ็ดให้น้ำตาไหลลงย้อยๆคนเป็นผู้บ่าวเก่า มันกะเจ็บอยู่บ่ค่อย ขอเงินแม่จักร้อยไปส่อยงานเจ้า กำเอาซองขาว มือกะซาวไปเช็ดน้ำตา หย่างลัดท่งนาไปบ้านเขา มืออ้ายเปื้อนขี้ตม มันบ่สมดอกแก้มเจ้า แค่อ้ายมาอวยพรให้เจ้าเป็นเทื่อสุดท้าย สุขขีหมั่น เสมอหมั่นเครือใหม่ ขอให้เจ้าได้สุขสมโซค อ้ายผู้ต้อยต่ำ ปากก่ำมันหมก สุดพอปานจกครกน้อวาสนา สุขขีหมั่น เสมอหมั่น เด้อน้องหล่า ขอให้เขาพาเจ้าขึ้นสวรรค์ ขอให้เขาได้พาเจ้าขึ้นสวรรค์ บัดนี้ สีมื้อนี้ สีสันต์วันดี ขอให้เจ้ามีแต่แฮงหัวใจ ส่วนโตบักอ้าย บ่ต้องหัวซา ย้อนบุญผลาบ่ฮอดเจ้า คือก้อนขี้เถ้า บ่สมนาง คนฮ่างๆกะสมควรแล้ว ยอดไม้แก้วต้องคู่ไม้จัน ยอใส่ขันแล้วกะว่า ไหลมาน้ำตาเอ้ย โวว สาธุ