ส่วนขาดส่วนเกิน

 กล้วย แสตมป์  แก๊งปากซอย  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ส่วนขาดส่วนเกิน กล้วย แสตมป์ (แก๊งปากซอย)
เนื้อร้อง: วรัชยา พรหมสถิตทำนอง: ชาลี สาลี่เรียบเรียง: บรรจง เวียงพลสังกัดค่าย: แกรมมี่ โกลด์

G#m | F# |E | B |

 G#m  ฉันรักเธอ ไม่เคF#ย ไม่เคยรักใคร E  เธอก็พอมีใจ มอF#งตาก็รู้ G#m  พอดีว่าเธอ..ก็มอF#งเขาอยู่ E  เธอรักเขาใช่ไหF#

 G#m  แต่เขาไม่ใช่คนตัวเปล่F#   นอกจากเธC#mอเขาก็มีใคF# G#m  ลองคิดอีกทีได้ไหD#m   กับเรื่องของเรC#mา..    โวF#...

จะมาทางนี้B มาเติมเต็F#มชีวิตฉัG#mหรือไปทางนั้Eน ไปเป็นส่วนเกินของเขF#ได้ ทั้งตัD#ว ทั้งใจ กับได้G#mแค่เงา  F# E  ยังไงให้เธอไตร่ตรF#อง..

เธออยากมีค่BาทุกนาทีF#ที่หายใG#mหรือมีความหมEาย..แค่ตอนที่อยู่ในห้อF#อยากจะเป็D#นตัวจริง..หรือตัG#mวสำรอง  F# E  จะให้ใครเป็นเจ้าขอF#ง.. ก็ใจเธBอ..

 G#m  จะให้รอ ให้รอF#อีกนานเท่าไหร่ E  ฉันก็รอเธอไหว เต็มใจF#เสมอ G#m  ก็ในหัวใจ..มีF#แต่ชื่อเธอ E ไม่ว่าเธอเลือกใคF#ร..

* | ** | *** |

B | C# |E F# | B |คอร์ดเพลง ส่วนขาดส่วนเกิน กล้วย แสตมป์

เนื้อเพลง ส่วนขาดส่วนเกิน กล้วย แสตมป์ (แก๊งปากซอย)ฉันรักเธอ ไม่เคย ไม่เคยรักใคร เธอก็พอมีใจ มองตาก็รู้ พอดีว่าเธอก็มองเขาอยู่ เธอรักเขาใช่ไหม แต่เขาไม่ใช่คนตัวเปล่า นอกจากเธอเขาก็มีใคร ลองคิดอีกทีได้ไหม กับเรื่องของเรา โว จะมาทางนี้ มาเติมเต็มชีวิตฉัน หรือไปทางนั้น ไปเป็นส่วนเกินของเขา ได้ ทั้งตัว ทั้งใจ กับได้แค่เงา ยังไงให้เธอไตร่ตรอง เธออยากมีค่าทุกนาทีที่หายใจ หรือมีความหมายแค่ตอนที่อยู่ในห้อง อยากจะเป็นตัวจริงหรือตัวสำรอง จะให้ใครเป็นเจ้าของ ก็ใจเธอ จะให้รอ ให้รออีกนานเท่าไหร่ ฉันก็รอเธอไหว เต็มใจเสมอ ก็ในหัวใจมีแต่ชื่อเธอ ไม่ว่าเธอเลือกใคร