ตีสองหน้า

 กล้วย แสตมป์  แก๊งปากซอย  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ตีสองหน้า กล้วย แสตมป์

G | Bm |C | D |

ไซรเธอถึงทำGพรรค์นี้ บอกพี่สักคำBmก็ได้ว่าน้องสาCวอีนอกใจ หรือมีแฟนใหDม่กะบอกมาไม่ต้องมาทำGพรรค์นี้ ไม่ต้องมาตีBmสองหน้าถ้าน้องรักเขCามากกว่า กะไม่ต้องจับDปลาสองมือ

พี่จับได้Bmวันนั้น รู้หม้ายน้ำตEmาพี่ไหลแต่เพราะพี่รัCกและเชื่อใจ เลยไม่คิดไหDรกับน้องสาวแต่พี่เห็Bmนเต็มสองตา น้องจูงมือมEmากับเขาพี่ต้องอกหัCกแล้วหลาว ใช่หม้Dาย..

เกลียดเธอที่ขี้หกฉัCน ขี้หกกัDน มาบอกพี่ทำBmไหรน้องสาEmวว่ารัก รักพี่จนเหม็ดใCจ แล้วไซDเกลียดเธอที่ขี้หCกฉัน มาบอกกัDว่าน้องยังรักยังหBmวง ทั้ง ๆ ที่มีเขEmขี้หกเรCา ไซรเธอทำDพรรค์นี้(G)

G | G |Em | Em |C | D |G | G |

* | ** |

ขี้หกพี่C ไซรเธDอตีสองหน้Gา..ฟังเพลง - ตีสองหน้า กล้วย แสตมป์ - YouTube

เนื้อเพลง ตีสองหน้า กล้วย แสตมป์ไซรเธอถึงทำพรรค์นี้ บอกพี่สักคำก็ได้ ว่าน้องสาวอีนอกใจ หรือมีแฟนใหม่กะบอกมา ไม่ต้องมาทำพรรค์นี้ ไม่ต้องมาตีสองหน้า ถ้าน้องรักเขามากกว่า กะไม่ต้องจับปลาสองมือ พี่จับได้วันนั้น รู้หม้ายน้ำตาพี่ไหล แต่เพราะพี่รักและเชื่อใจ เลยไม่คิดไหรกับน้องสาว แต่พี่เห็นเต็มสองตา น้องจูงมือมากับเขา พี่ต้องอกหักแล้วหลาว ใช่หม้าย เกลียดเธอที่ขี้หกฉัน ขี้หกกัน มาบอกพี่ทำไหร น้องสาวว่ารัก รักพี่จนเหม็ดใจ แล้วไซร เกลียดเธอที่ขี้หกฉัน มาบอกกัน ว่าน้องยังรักยังหวง ทั้งๆที่มีเขา ขี้หกเรา ไซรเธอทำพรรค์นี้ ขี้หกพี่ ไซรเธอตีสองหน้า