ตีสองหน้า

กล้วย แสตมป์, แนวเพลง: ลูกทุ่งเพื่อชีวิต,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ตีสองหน้า - กล้วย แสตมป์

G | Bm |C | D |

ไซรเธอถึงทำGพรรค์นี้ บอกพี่สักคำBmก็ได้ว่าน้องสาCวอีนอกใจ หรือมีแฟนใหDม่กะบอกมาไม่ต้องมาทำGพรรค์นี้ ไม่ต้องมาตีBmสองหน้าถ้าน้องรักเขCามากกว่า กะไม่ต้องจับDปลาสองมือ

พี่จับได้Bmวันนั้น รู้หม้ายน้ำตEmาพี่ไหลแต่เพราะพี่รัCกและเชื่อใจ เลยไม่คิดไหDรกับน้องสาวแต่พี่เห็Bmนเต็มสองตา น้องจูงมือมEmากับเขาพี่ต้องอกหัCกแล้วหลาว ใช่หม้Dาย..

เกลียดเธอที่ขี้หกฉัCน ขี้หกกัDน มาบอกพี่ทำBmไหรน้องสาEmวว่ารัก รักพี่จนเหม็ดใCจ แล้วไซDเกลียดเธอที่ขี้หCกฉัน มาบอกกัDว่าน้องยังรักยังหBmวง ทั้ง ๆ ที่มีเขEmขี้หกเรCา ไซรเธอทำDพรรค์นี้(G)

G | G |Em | Em |C | D |G | G |

* | ** |

ขี้หกพี่C ไซรเธDอตีสองหน้Gา..ตีสองหน้า - กล้วย แสตมป์