ทิ้ง

สิงโต นำโชค สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ทิ้ง - สิงโต นำโชค

Dmaj7 C#m7 | Bm7 E |
Dmaj7 C#m7 |

ปล่อยทิ้งBm7มันไป พรุ่งนี้เริ่มใหม่..อีกครั้ง..

A G | D E7 |
A G | D E7 |

หลาAยครั้งที่ใจGคิดออกไปทำDตามใจฉันเอE7งสักวันไปเจอท้อAงฟ้าสีคราGมที่สดใสไอDอุ่นลมพัดชE7โลมกายไปเจอผืAนน้ำระยิบGและพร่างพรายนอDนหลับตาพักใจE7ให้คลาย

เมื่อควาBm7มหวัง.. ควาC#m7มฝัน..ล่อDงลอยมา และหายEจางไป..เมื่อควาBm7มหมาย..แห่C#m7งรัก..จบGลง..

ก็แค่ทิ้Dmaj7ง..มัน..ไปC#m7.. Bm7  ทะเลสายลEมจะปลอบใจ   ล้Dmaj7า..เท่า..ไหC#m7ร่.. Bm7  เอนกาย พักใจE ให้ผ่อนคลาย

   ทิ้Dmaj7ง..มัน..ไปC#m7.. Bm7  นั่งคุยกับทะเลE และหยุดใจ   ทุDmaj7กข์..เท่า..ไหC#m7ร่..   ปล่อยทิ้งBm7มันไป พรุ่งนี้เริ่มใหม่..อีกครั้ง

A G | D E7 |
A G | D E7 |

เมื่อฉันAค้นพบโลกยังGมีอะไรอีกDมากมายให้ไปE7เผชิญและลองค้AนหาหนทาGงที่หลากหลายแค่รักDหล่นหายก็ไม่เห็นจE7ะตายแต่ตอนนี้Aฉันแค่ขอGได้ออกไปนอDนหลับตาพักใจE7ให้คลาย

* | ** | *** |

Fmaj7 Em7 | Dm7 G |
Fmaj7 Em7 | Dm7 G |
Fmaj7 Em7 | Dm7 G |
Fmaj7 Em7 | Dm7 E |

Fmaj7 Em7 | Dm7 G |
Fmaj7 Em7 | Dm7 G |
Fmaj7 Em7 | Dm7 G |

Dmaj7 C#m7 |

ปล่อยทิ้งBm7มันไป พรุ่งนี้เริ่มใหม่..อีกครั้ง..

Fmaj7 Em7 | Dm7 G | ( x4 )ทิ้ง - สิงโต นำโชค