ตับแข็งตายเพื่อลืมเธอ

 บุ๊ค ศุภกาญจน์ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ตับแข็งตายเพื่อลืมเธอ บุ๊ค ศุภกาญจน์
เนื้อร้อง/ทำนอง: บุ๊ค ศุภกาญจน์สังกัดค่าย: บังเอิญ มิวสิคติดต่องานแสดง: 0821261623

C |

แต่ก่อนฉันเป็นA# | Cคนดี..เหล้าเบียร์ก็กินไม่Fเป็น..  FเพราะมึงทำกูเสีA# | Cยเส้น..รสชาติของเหล้ามันเลFยหวาน..   F

ตั้งแต่วันที่เราเลิA# | Cกกัน..กูเมาทุกวันมึงคFงไม่รู้..  Fก็ติดที่ยังคิดถึงมึA# | Cงอยู่..กูเลยต้องกลาFยเป็นขี้เมา.. F

บอกตัวA#เอง..ว่าแก้วนี้ต้องยืนให้ไหAmแม่งจะฝืนยกแก้วต่อA#ไปก็คงต้องเสียCดายอ้วกให้หมามันกินบอกตัวA#เอง..ว่าแก้วนี้ต้องลืมมึงให้Amได้กินให้เมาให้มันตับแข็งA#ตายแด่คนใจร้าCยให้มันชิบหายไปจากใC | Cจ...

ต้องหมดกี่แก้Fว มันจึงจะลืมเธอไปFต้องเมาแค่ไหDmน มันค่อยจะไม่คิดถึงDmเธอปาดน้ำตA#าแก้มเหล้าบาง ๆ  โซดAmาเอาไว้ห่าง ๆเพียว​ ๆA# ให้มันชาไปทั้งCใจ

ต้องหมดกี่แก้Fว มันถึงจะตัดใจได้ลFทั้ง เบลนด์ และ หDmงส์​ ก็ลืมไม่ลงอยู่ดีDmยกแก้วสุดท้าA#ย หวังว่าจะลืม แต้มัAmนยิ่งจำอยู่ดีสุดท้าA#ยเลยไม่มีวิธีCให้ตับแข็งตายมันคงลืมได้Fเอง

C |

* | **​ |ฟังเพลง - ตับแข็งตายเพื่อลืมเธอ บุ๊ค ศุภกาญจน์ - YouTube

เนื้อเพลง ตับแข็งตายเพื่อลืมเธอ บุ๊ค ศุภกาญจน์แต่ก่อนฉันเป็นคนดี เหล้าเบียร์ก็กินไม่เป็น เพราะมึงทำกูเสียเส้น รสชาติของเหล้ามันเลยหวาน ตั้งแต่วันที่เราเลิกกัน กูเมาทุกวันมึงคงไม่รู้ ก็ติดที่ยังคิดถึงมึงอยู่ กูเลยต้องกลายเป็นขี้เมา บอกตัวเองว่าแก้วนี้ต้องยืนให้ไหว แม่งจะฝืนยกแก้วต่อไป ก็คงต้องเสียดายอ้วกให้หมามันกิน บอกตัวเองว่าแก้วนี้ต้องลืมมึงให้ได้ กินให้เมาให้มันตับแข็งตาย แด่คนใจร้ายให้มันชิบหายไปจากใจ ต้องหมดกี่แก้ว มันจึงจะลืมเธอไป ต้องเมาแค่ไหน มันค่อยจะไม่คิดถึงเธอ ปาดน้ำตาแก้มเหล้าบางๆโซดาเอาไว้ห่างๆเพียว​ๆให้มันชาไปทั้งใจ ต้องหมดกี่แก้ว มันถึงจะตัดใจได้ลง ทั้ง เบลนด์ และ หงส์​ ก็ลืมไม่ลงอยู่ดี ยกแก้วสุดท้าย หวังว่าจะลืม แต้มันยิ่งจำอยู่ดี สุดท้ายเลยไม่มีวิธี ให้ตับแข็งตายมันคงลืมได้เอง