เธอคือของขวัญ

 สิงโต นำโชค  สตริง  ชิลๆ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง เธอคือของขวัญ สิงโต นำโชค
สังกัดค่าย: Believe Records

D | Em |D | Em |
D | Em |D | Em |

หากเธอเป็Gนภูเขา ฉันจะเป็Dนต้นไม้โอบกอดเธอEmเอาไว้ไม่ให้Aเธอเหน็บหนDาวหากเธอเป็Gนท้องฟ้า ฉันจะเป็นDเมฆสีขาวโอบกอดเธEmอ ไม่ให้เธอเหงAาและเดียวดาD

ถ้าเธอเป็นGรถยนต์ ท้องถนDนก็คือฉันหากเธอเป็นEmพระจันทร์ แน่นอนAฉันต้องเป็นDดาวจะอยู่เคียGงข้างเธอไม่ให้เธอDเหน็บหนาวแม้ในคราEmวทุกข์ใจ จะอยู่Aใกล้ ๆ เธD D#dim

ก็เพราEmะว่าเธอ..คือของขวัญที่สวรรDค์..ให้มา     D#dimและฉัEmนจะ..เก็บรักษามันเอาไว้D..ให้นานจะไม่ให้ใครทำร้าEmยเธอ.. Aถ้าฉันยังยืนอยู่ตF#mรง.. นี้Bm..จะรักเธอทั้งหมดใEmจที่มี.. A   Baby I love you

D | Em A |D | Em A |
D | Em A |D | Em |

* | ** |

D | Em A |D | Em A |
D | Em A |D | Em A |
D | Em A |D | Em A |
D | Em A |D | Em A |

จะไม่ให้ใครทำร้าEmยเธอ.. Aเพราะฉันจะยืนอยู่ตF#mรง.. นี้Bm..จะรักเธอทั้งหมดใEmจที่ฉันมี..  A Baby I love yDou . .ฟังเพลง - เธอคือของขวัญ สิงโต นำโชค - YouTube

เนื้อเพลง undefinedเธอคือของขวัญ สิงโต นำโชค หากเธอเป็นภูเขา ฉันจะเป็นต้นไม้ โอบกอดเธอเอาไว้ไม่ให้เธอเหน็บหนาว หากเธอเป็นท้องฟ้า ฉันจะเป็นเมฆสีขาว โอบกอดเธอ ไม่ให้เธอเหงาและเดียวดาย ถ้าเธอเป็นรถยนต์ ท้องถนนก็คือฉัน หากเธอเป็นพระจันทร์ แน่นอนฉันต้องเป็นดาว จะอยู่เคียงข้างเธอไม่ให้เธอเหน็บหนาว แม้ในคราวทุกข์ใจ จะอยู่ใกล้ๆเธอ ก็เพราะว่าเธอคือของขวัญที่สวรรค์ให้มา และฉันจะเก็บรักษามันเอาไว้ให้นาน จะไม่ให้ใครทำร้ายเธอ ถ้าฉันยังยืนอยู่ตรง นี้ จะรักเธอทั้งหมดใจที่มี Baby I love you จะไม่ให้ใครทำร้ายเธอ เพราะฉันจะยืนอยู่ตรง นี้ จะรักเธอทั้งหมดใจที่ฉันมี Baby I love you