เธอคือของขวัญ

 สิงโต นำโชค สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

เธอคือของขวัญ - สิงโต นำโชค

D | Em |D | Em |
D | Em |D | Em |

หากเธอเป็Gนภูเขา ฉันจะเป็Dนต้นไม้โอบกอดเธอEmเอาไว้ไม่ให้Aเธอเหน็บหนDาวหากเธอเป็Gนท้องฟ้า ฉันจะเป็นDเมฆสีขาวโอบกอดเธEmอ ไม่ให้เธอเหงAาและเดียวดาD

ถ้าเธอเป็นGรถยนต์ ท้องถนDนก็คือฉันหากเธอเป็นEmพระจันทร์ แน่นอนAฉันต้องเป็นDดาวจะอยู่เคียGงข้างเธอไม่ให้เธอDเหน็บหนาวแม้ในคราEmวทุกข์ใจ จะอยู่Aใกล้ ๆ เธD D#dim

ก็เพราEmะว่าเธอ..คือของขวัญที่สวรรDค์..ให้มา     D#dimและฉัEmนจะ..เก็บรักษามันเอาไว้D..ให้นานจะไม่ให้ใครทำร้าEmยเธอ.. Aถ้าฉันยังยืนอยู่ตF#mรง.. นี้Bm..จะรักเธอทั้งหมดใEmจที่มี.. A   Baby I love you

D | Em A |D | Em A |
D | Em A |D | Em |

* | ** |

D | Em A |D | Em A |
D | Em A |D | Em A |
D | Em A |D | Em A |
D | Em A |D | Em A |

จะไม่ให้ใครทำร้าEmยเธอ.. Aเพราะฉันจะยืนอยู่ตF#mรง.. นี้Bm..จะรักเธอทั้งหมดใEmจที่ฉันมี..  A Baby I love yDou . .



เธอคือของขวัญ - สิงโต นำโชค