อยู่ต่อเลยได้ไหม

 สิงโต นำโชค สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง อยู่ต่อเลยได้ไหม สิงโต นำโชค
สังกัดค่าย: What The Duck

D# F | Dm Gm |Cm F | A# |

 D#  มองไปก็มีแต่ฝนFโปรยปลาย   ในDmหัวใจก็มีแต่ควาGmมเหน็บหนาว D#  ท้องฟ้าที่มองไม่เห็นFแสงดาว   คืนเหน็บหนDmาวยิ่งทำให้ใจGmเราหนาวสั่น

 D#  อยากอยู่ดูและให้เธอFฝันดี   แต่ใDmจก็รู้ดีคงหมดเวลGmาของฉัน D#  อยากจะอยู่กับเธอให้นาFนน๊านนาน   แต่ก็คDmงต้องลาเพราะใGmจที่ไหวหวั่น

 C  แต่ใจของฉันบอก..C อยากอยู่กับเธอต่อ   แต่ฉันFวิงวอนกับเธอได้เพียงสาFยตา

อยู่ต่อเลยได้ไหD#ม อย่าเพิ่งปล่อFยให้ตัวฉันDmไปเธอก็รู้Gmทั้งหัวใCmจ..ฉันอยู่ที่เธFอหมดแล้วตอGนนี้อยากได้ยินคำว่ารักD#แทนคำบอกลFเมฆฝนบนฟ้Dmาคงรู้ดีGmคืนนี้Cmให้ฉันได้อยู่Fใกล้ ๆ เธA#

ก็เพราะว่าคือนี้D# ฉันกลัวว่าฉันจะนอFนฝันร้ายถ้าฉันDmต้องกลับไปไม่มีเธอเคียGmงข้างฉัน D#  นาฬิกาคงไม่บอกคืนFและวัน   โลกของฉัDmนที่ไม่มีเธอคงว่างเปล่า

* | ** | *** |

D#m9 | G#13 |D#m9 | G#13 |
D#m9 | G#13 |Cm7 | F7 |

D# F | Dm Gm |Cm F | G |
D# F | Dm Gm |Cm F | A# |

*** | *** |

คืนนี้Cmให้ฉันได้อยู่FกับเธGคืนนี้Cmให้ฉันFได้อยู่..กับเธG6add9ฟังเพลง - อยู่ต่อเลยได้ไหม สิงโต นำโชค - YouTube

เนื้อเพลง undefinedอยู่ต่อเลยได้ไหม สิงโต นำโชค มองไปก็มีแต่ฝนโปรยปลาย ในหัวใจก็มีแต่ความเหน็บหนาว ท้องฟ้าที่มองไม่เห็นแสงดาว คืนเหน็บหนาวยิ่งทำให้ใจเราหนาวสั่น อยากอยู่ดูและให้เธอฝันดี แต่ใจก็รู้ดีคงหมดเวลาของฉัน อยากจะอยู่กับเธอให้นานน๊านนาน แต่ก็คงต้องลาเพราะใจที่ไหวหวั่น แต่ใจของฉันบอก อยากอยู่กับเธอต่อ แต่ฉันวิงวอนกับเธอได้เพียงสายตา อยู่ต่อเลยได้ไหม อย่าเพิ่งปล่อยให้ตัวฉันไป เธอก็รู้ทั้งหัวใจฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้ อยากได้ยินคำว่ารักแทนคำบอกลา เมฆฝนบนฟ้าคงรู้ดี คืนนี้ให้ฉันได้อยู่ใกล้ๆเธอ ก็เพราะว่าคือนี้ ฉันกลัวว่าฉันจะนอนฝันร้าย ถ้าฉันต้องกลับไปไม่มีเธอเคียงข้างฉัน นาฬิกาคงไม่บอกคืนและวัน โลกของฉันที่ไม่มีเธอคงว่างเปล่า คืนนี้ให้ฉันได้อยู่กับเธอ คืนนี้ให้ฉันได้อยู่กับเธอ