ยิ่งกอดยิ่งหนาว

 กระต่าย สโรชา แพรว รัตนาพร ลูกทุ่ง ใต้
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ยิ่งกอดยิ่งหนาว แพรว x กระต่าย ลูกทุ่งไอดอล
เนื้อร้อง/ทำนอง: ประกาย ภาณุมาศเรียบเรียง: นันทพงศ์ ทศพรสังกัดค่าย: ZENSE Entertainment

D# F | Dm Gm |Cm F | A# | A# |

รู้Cmทั้งรู้..F ว่าเธอต้องกาA#รจะไปยังจะรั้งเธCmออย่างนี้ ยังจะยื้Fอไว้ทำไม

ก็คCmนจะไป..F ต่อให้ขอก็A#จะไปเธอไม่เหลือใCmจให้แล้ว ต่อให้อ้อFนวอนแค่ไหน

จะรั้Cmงไว้ด้วยอ้อFมกอดจะจูDmบให้ใจเธอGmเปลี่ยนแต่เธCmอก็เฉย ไม่ขัดขืน ไม่พูG#ดอะไรจนฉันคิFดได้เอง    F

ว่ากอดคนเหม็ดใจD# ยิ่งกอดFเท่าไรยิ่งหDm Gmนาวว่ากอดคนเหม็ดใCmจ กอดไปF ยิ่งแน่น ยิ่งว่างA#เปล่า  A#7อ้อมแขD#นที่คุ้นFเคย ยิ่งชิDmดก็เหมือนยิ่งห่าGmงไกลอุ่นแCmค่กาย แต่มันหนาFวใจมันหวั่นFไหว มันปวGmดร้าว..  Gm

เหม็ดแรงCmจริง ๆ .F. จะไม่ฝืนควาA#มเป็นจริงและสุดท้าCmยต้องปล่อยเธอเมื่อหมดรัFก ก็ปล่อยไป

* | ** |

Cm F | A# |Cm | F F# |

 B  กอดคF#นหมดใจE(กอดคนเหม็ดใจ)   ยิ่งกอF#ดเท่าไรยิ่งD#m G#mหนาว..   กอดคนหมดใC#mจ กอดไปF# ยิ่งแน่น ยิ่งว่างBเปล่า  B7อ้อมแขEนที่คุ้นF#เคย ยิ่งชิD#mดก็เหมือนยิ่งห่างG#mไกลอุ่นแค่C#mกาย แต่มันหนาF#วใจมันหวั่นF#ไหว มันปวดร้B | B | | Bาว.. . .ฟังเพลง - ยิ่งกอดยิ่งหนาว แพรว x กระต่าย ลูกทุ่งไอดอล - YouTube

เนื้อเพลง ยิ่งกอดยิ่งหนาว แพรว x กระต่าย ลูกทุ่งไอดอล รู้ทั้งรู้ ว่าเธอต้องการจะไป ยังจะรั้งเธออย่างนี้ ยังจะยื้อไว้ทำไม ก็คนจะไป ต่อให้ขอก็จะไป เธอไม่เหลือใจให้แล้ว ต่อให้อ้อนวอนแค่ไหน จะรั้งไว้ด้วยอ้อมกอด จะจูบให้ใจเธอเปลี่ยน แต่เธอก็เฉย ไม่ขัดขืน ไม่พูดอะไร จนฉันคิดได้เอง ว่ากอดคนเหม็ดใจ ยิ่งกอดเท่าไรยิ่งหนาว ว่ากอดคนเหม็ดใจ กอดไป ยิ่งแน่น ยิ่งว่างเปล่า อ้อมแขนที่คุ้นเคย ยิ่งชิดก็เหมือนยิ่งห่างไกล อุ่นแค่กาย แต่มันหนาวใจ มันหวั่นไหว มันปวดร้าว เหม็ดแรงจริงๆจะไม่ฝืนความเป็นจริง และสุดท้ายต้องปล่อยเธอ เมื่อหมดรัก ก็ปล่อยไป กอดคนหมดใจ(กอดคนเหม็ดใจ) ยิ่งกอดเท่าไรยิ่งหนาว กอดคนหมดใจ กอดไป ยิ่งแน่น ยิ่งว่างเปล่า อ้อมแขนที่คุ้นเคย ยิ่งชิดก็เหมือนยิ่งห่างไกล อุ่นแค่กาย แต่มันหนาวใจ มันหวั่นไหว มันปวดร้าว