ยิ่งกอดยิ่งหนาว

 กระต่าย สโรชา แพรว รัตนาพร ลูกทุ่ง ใต้
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ยิ่งกอดยิ่งหนาว - แพรว x กระต่าย ลูกทุ่งไอดอล

D# F | Dm Gm |Cm F | A# | A# |

รู้Cmทั้งรู้..F ว่าเธอต้องกาA#รจะไปยังจะรั้งเธCmออย่างนี้ ยังจะยื้Fอไว้ทำไม

ก็คCmนจะไป..F ต่อให้ขอก็A#จะไปเธอไม่เหลือใCmจให้แล้ว ต่อให้อ้อFนวอนแค่ไหน

จะรั้Cmงไว้ด้วยอ้อFมกอดจะจูDmบให้ใจเธอGmเปลี่ยนแต่เธCmอก็เฉย ไม่ขัดขืน ไม่พูG#ดอะไรจนฉันคิFดได้เอง    F

ว่ากอดคนเหม็ดใจD# ยิ่งกอดFเท่าไรยิ่งหDm Gmนาวว่ากอดคนเหม็ดใCmจ กอดไปF ยิ่งแน่น ยิ่งว่างA#เปล่า  A#7อ้อมแขD#นที่คุ้นFเคย ยิ่งชิDmดก็เหมือนยิ่งห่าGmงไกลอุ่นแCmค่กาย แต่มันหนาFวใจมันหวั่นFไหว มันปวGmดร้าว..  Gm

เหม็ดแรงCmจริง ๆ .F. จะไม่ฝืนควาA#มเป็นจริงและสุดท้าCmยต้องปล่อยเธอเมื่อหมดรัFก ก็ปล่อยไป

* | ** |

Cm F | A# |Cm | F F# |

 B  กอดคF#นหมดใจE(กอดคนเหม็ดใจ)   ยิ่งกอF#ดเท่าไรยิ่งD#m G#mหนาว..   กอดคนหมดใC#mจ กอดไปF# ยิ่งแน่น ยิ่งว่างBเปล่า  B7อ้อมแขEนที่คุ้นF#เคย ยิ่งชิD#mดก็เหมือนยิ่งห่างG#mไกลอุ่นแค่C#mกาย แต่มันหนาF#วใจมันหวั่นF#ไหว มันปวดร้B | B | | Bาว.. . .ยิ่งกอดยิ่งหนาว - แพรว x กระต่าย ลูกทุ่งไอดอล