ยอมโง่

 กล้วย แสตมป์ แก๊งปากซอย ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ยอมโง่ กล้วย แสตมป์

F#m | G#m |A | B |

รู้Eก็รู้อยู่แก่ใจ..ว่าเธG#mอนั้นมีเขาแต่ตัAวของเรBาก็ยอมทุกอย่Eางรู้Eทั้งรู้ว่าเธอนอกใจ แต่ยังรัG#mกไม่เคยจืดจางยังยอAม..ให้เธBอสวมเขEา..

ขอEแค่ฉันได้อยู่กับเธอ แม้รัG#mกฉันน้อยกว่าเขาแค่เพีAยง..สองเรBาได้อยู่ใกล้ ๆEแม้Eเป็นความรัก..สำรอG#mงก็ไม่เป็นไรแค่มีAฉันอยู่ในใจB..สักนิดก็Eพอ

อย่างไF#mรก็ได้ แค่เธออย่าทิ้G#mงฉันไปให้ เป็นวัAว เป็นควาย อย่างไร ฉันก็ยอB

ยอมโง่เพราะรักเธAอ เจ็บเพียงแค่ครึ่งใG#mรักเขาก็รักไF#mป แค่เพียงเศษใจเธอให้ฉัBคนโง่ที่รักเธAอ ขอยอม ปิดหู ปิดตG#mา เลยแล้วกัC#mยอมให้เธF#mอรักเขาคนนั้นแล้วเธBอไม่เลิกกับฉัน ฉันยอ(E)ม..

E | G#m |A | B |
A B | G#m C#m |D | B |

* | ** |ฟังเพลง - ยอมโง่ กล้วย แสตมป์ - YouTube

เนื้อเพลง undefinedยอมโง่ กล้วย แสตมป์ รู้ก็รู้อยู่แก่ใจว่าเธอนั้นมีเขา แต่ตัวของเราก็ยอมทุกอย่าง รู้ทั้งรู้ว่าเธอนอกใจ แต่ยังรักไม่เคยจืดจาง ยังยอมให้เธอสวมเขา ขอแค่ฉันได้อยู่กับเธอ แม้รักฉันน้อยกว่าเขา แค่เพียงสองเราได้อยู่ใกล้ๆแม้เป็นความรักสำรองก็ไม่เป็นไร แค่มีฉันอยู่ในใจสักนิดก็พอ อย่างไรก็ได้ แค่เธออย่าทิ้งฉันไป ให้ เป็นวัว เป็นควาย อย่างไร ฉันก็ยอม ยอมโง่เพราะรักเธอ เจ็บเพียงแค่ครึ่งใจ รักเขาก็รักไป แค่เพียงเศษใจเธอให้ฉัน คนโง่ที่รักเธอ ขอยอม ปิดหู ปิดตา เลยแล้วกัน ยอมให้เธอรักเขาคนนั้น แล้วเธอไม่เลิกกับฉัน ฉันยอม