ยอมโง่

กล้วย แสตมป์, แนวเพลง: ลูกทุ่งเพื่อชีวิต,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ยอมโง่ - กล้วย แสตมป์

F#m | G#m |A | B |

รู้Eก็รู้อยู่แก่ใจ..ว่าเธG#mอนั้นมีเขาแต่ตัAวของเรBาก็ยอมทุกอย่Eางรู้Eทั้งรู้ว่าเธอนอกใจ แต่ยังรัG#mกไม่เคยจืดจางยังยอAม..ให้เธBอสวมเขEา..

ขอEแค่ฉันได้อยู่กับเธอ แม้รัG#mกฉันน้อยกว่าเขาแค่เพีAยง..สองเรBาได้อยู่ใกล้ ๆEแม้Eเป็นความรัก..สำรอG#mงก็ไม่เป็นไรแค่มีAฉันอยู่ในใจB..สักนิดก็Eพอ

อย่างไF#mรก็ได้ แค่เธออย่าทิ้G#mงฉันไปให้ เป็นวัAว เป็นควาย อย่างไร ฉันก็ยอB

ยอมโง่เพราะรักเธAอ เจ็บเพียงแค่ครึ่งใG#mรักเขาก็รักไF#mป แค่เพียงเศษใจเธอให้ฉัBคนโง่ที่รักเธAอ ขอยอม ปิดหู ปิดตG#mา เลยแล้วกัC#mยอมให้เธF#mอรักเขาคนนั้นแล้วเธBอไม่เลิกกับฉัน ฉันยอ(E)ม..

E | G#m |A | B |
A B | G#m C#m |D | B |

* | ** |ยอมโง่ - กล้วย แสตมป์