ยอมโง่

 กล้วย แสตมป์ แก๊งปากซอย ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ยอมโง่ กล้วย แสตมป์

F#m | G#m |A | B |

รู้Eก็รู้อยู่แก่ใจ..ว่าเธG#mอนั้นมีเขาแต่ตัAวของเรBาก็ยอมทุกอย่Eางรู้Eทั้งรู้ว่าเธอนอกใจ แต่ยังรัG#mกไม่เคยจืดจางยังยอAม..ให้เธBอสวมเขEา..

ขอEแค่ฉันได้อยู่กับเธอ แม้รัG#mกฉันน้อยกว่าเขาแค่เพีAยง..สองเรBาได้อยู่ใกล้ ๆEแม้Eเป็นความรัก..สำรอG#mงก็ไม่เป็นไรแค่มีAฉันอยู่ในใจB..สักนิดก็Eพอ

อย่างไF#mรก็ได้ แค่เธออย่าทิ้G#mงฉันไปให้ เป็นวัAว เป็นควาย อย่างไร ฉันก็ยอB

ยอมโง่เพราะรักเธAอ เจ็บเพียงแค่ครึ่งใG#mรักเขาก็รักไF#mป แค่เพียงเศษใจเธอให้ฉัBคนโง่ที่รักเธAอ ขอยอม ปิดหู ปิดตG#mา เลยแล้วกัC#mยอมให้เธF#mอรักเขาคนนั้นแล้วเธBอไม่เลิกกับฉัน ฉันยอ(E)ม..

E | G#m |A | B |
A B | G#m C#m |D | B |

* | ** |คอร์ดเพลง ยอมโง่ กล้วย แสตมป์

เนื้อเพลง ยอมโง่ กล้วย แสตมป์ รู้ก็รู้อยู่แก่ใจ ว่าเธอนั้นมีเขา แต่ตัวของเราก็ยอมทุกอย่าง รู้ทั้งรู้ว่าเธอนอกใจ แต่ยังรักไม่เคยจืดจาง ยังยอม ให้เธอสวมเขา ขอแค่ฉันได้อยู่กับเธอ แม้รักฉันน้อยกว่าเขา แค่เพียง สองเราได้อยู่ใกล้ๆแม้เป็นความรัก สำรองก็ไม่เป็นไร แค่มีฉันอยู่ในใจ สักนิดก็พอ อย่างไรก็ได้ แค่เธออย่าทิ้งฉันไป ให้ เป็นวัว เป็นควาย อย่างไร ฉันก็ยอม ยอมโง่เพราะรักเธอ เจ็บเพียงแค่ครึ่งใจ รักเขาก็รักไป แค่เพียงเศษใจเธอให้ฉัน คนโง่ที่รักเธอ ขอยอม ปิดหู ปิดตา เลยแล้วกัน ยอมให้เธอรักเขาคนนั้น แล้วเธอไม่เลิกกับฉัน ฉันยอม