อยากบอกว่ารักเป็นภาษาใต้

 วงแทมมะริน ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้ อินเลิฟ เพลงจีบ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง อยากบอกว่ารักเป็นภาษาใต้ วงแทมมะริน
เนื้อร้อง/ทำนอง: พนัชกร แท่นประมูลเรียบเรียง: ปิยะวัฒน์ หมื่นสนิทโปรดิวเซอร์: ปิยะวัฒน์ หมื่นสนิท, วุฒินนท์ รอดเนียมสังกัดค่าย: โรงสีเพลงติดต่องานแสดง: 0847505241, 0840678537

A | C#m |D E | A |

F#m | C#m |D E | A |
F#m | C#m |D E | A |

ก็เป็นเพียงคนธรรมดF#mา..คนหนึ่C#mหัวใจมันถึDง ฐานEะ ครึ่ง ๆA กลาง ๆอาจถึงขั้นยากจF#mน  แต่ไม่จนC#mหนทางฉันมีหวัDง ฉันมีฝัEน..ให้เดินไปA

ก็รู้ว่าเธอกับฉัF#mน..ต่างกันแค่C#mไหนสู้ด้วยใจD ฉันไม่ได้สู้Eด้วยเงินทAองก็มีเพียงคำว่ารัF#mก และใจคิดจC#mะครอบครองอยากให้น้อDง ให้น้องนั้นได้E | Eรู้..

อยากบอกว่ารักเป็นภาษาAใต้ ว่าออ ว่าออ ๆF#m รักรักน้องหนัดแน่Dน อยากจะได้เธอเป็นแEฟนที่เห็นเป็นคนแบAบนี้ ก็ฉันมีเพียงเท่F#mานี้แต่ให้หมดที่มีD ให้เธอไปทั้งใจE

ถ้าเขามีเงิน 1A ล้าน แต่เขาให้เธอ 1F#m ร้อยส่วนฉันมีเงิน 1 ร้Dอย แล้วฉันให้เธอไปหมดเลE(แล้วเธอจะเลือกใคA | Aร)

ยามเดินไปไหนใครว่าเชF#mย..ตลอC#mด..หัวใจไม่ป๊Dอด แต่หน้าตEาไม่เอาAไหนเลยพอได้เจอเธF#mอ ใจมันสั่C#mนหมดเลยอยากเปิดเผDย อยากเฉลEยความในใจA

* | ** | *** |

F#m | C#m |D E | A |
F#m | C#m |D E | A |

** | *** |

** | *** |

F#m | C#m | D E | A | ( x2 )ฟังเพลง - อยากบอกว่ารักเป็นภาษาใต้ วงแทมมะริน - YouTube

เนื้อเพลง อยากบอกว่ารักเป็นภาษาใต้ แทมมะรินก็เป็นเพียงคนธรรมดาคนหนึ่ง หัวใจมันถึง ฐานะ ครึ่งๆกลางๆอาจถึงขั้นยากจน แต่ไม่จนหนทาง ฉันมีหวัง ฉันมีฝันให้เดินไป ก็รู้ว่าเธอกับฉันต่างกันแค่ไหน สู้ด้วยใจ ฉันไม่ได้สู้ด้วยเงินทอง ก็มีเพียงคำว่ารัก และใจคิดจะครอบครอง อยากให้น้อง ให้น้องนั้นได้รู้ อยากบอกว่ารักเป็นภาษาใต้ ว่าออ ว่าออๆรัก รักน้องหนัดแน่น อยากจะได้เธอเป็นแฟน ที่เห็นเป็นคนแบบนี้ ก็ฉันมีเพียงเท่านี้ แต่ให้หมดที่มี ให้เธอไปทั้งใจ ถ้าเขามีเงิน 1 ล้าน แต่เขาให้เธอ 1 ร้อย ส่วนฉันมีเงิน 1 ร้อย แล้วฉันให้เธอไปหมดเลย (แล้วเธอจะเลือกใคร) ยามเดินไปไหนใครว่าเชยตลอด หัวใจไม่ป๊อด แต่หน้าตาไม่เอาไหน เลยพอได้เจอเธอ ใจมันสั่นหมดเลย อยากเปิดเผย อยากเฉลยความในใจ ( x2 )