ยังรักกันอยู่ไหม

 กล้วย แสตมป์  แก๊งปากซอย  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ยังรักกันอยู่ไหม กล้วย แสตมป์

ยังรักฉันอยู่ไหFม ฉันเอGงไม่แน่ใAmบอกรักฉันได้ไหFม อยากจะฟัGงจากปากเธC

F G | Am |F G | C |

เขาโทรมาทุกวัAmน รู้ไหมฉันรำคาEmพูดสายกันนาน Amๆ เหมือนมีGใจให้เขCขอถามเธอซักคำFเถอะวันนี้Gเรื่องความรัEmกระหว่างเรAmา กับเขFา เอายังไG

หยุดพูดไปได้ไหAmม ไม่มีใจให้คนอื่Emโทรหากันทั้งคืAmน ไม่ให้คิGดได้อย่างไCขอถามเธอซักคำFเถอะวันนี้GเธอยังรักEmฉันอยู่ไหAmม อยากฟัFงคำจริงใจGจากปากเธC

ยังรักฉันอยู่ไหFม ฉันเอGงไม่แน่ใAmบอกรักฉันได้ไหFม อยากจะฟัGงจากปากเธCหมอนั้นจะได้รู้FซักทีG ให้หยุดฝัEmน หยุดพร่ำเพ้Amให้มันรู้F..ว่าเธGอมีแฟนแล้C

Am | F G Am |
Am | F G Am |

Am | G |F | C |
Am | G |F | G |

* | ** |

ยังรักฉันอยู่ไหF G | Amม.. .. .บอกรักฉันได้ไหFม อยากจะฟัGงจากปากเธCหมอนั้นจะได้รู้FซักทีG ให้หยุดฝัEmน หยุดพร่ำเพ้Amให้มันรู้F..ว่าเธGอมีแฟนแล้C

ให้มันรู้G#ว่าเธGอเป็นแฟน.. ฉัCน..ฟังเพลง - ยังรักกันอยู่ไหม กล้วย แสตมป์ - YouTube

เนื้อเพลง ยังรักกันอยู่ไหม กล้วย แสตมป์ยังรักฉันอยู่ไหม ฉันเองไม่แน่ใจ บอกรักฉันได้ไหม อยากจะฟังจากปากเธอ เขาโทรมาทุกวัน รู้ไหมฉันรำคาญ พูดสายกันนานๆเหมือนมีใจให้เขา ขอถามเธอซักคำเถอะวันนี้ เรื่องความรักระหว่างเรา กับเขา เอายังไง หยุดพูดไปได้ไหม ไม่มีใจให้คนอื่น โทรหากันทั้งคืน ไม่ให้คิดได้อย่างไร ขอถามเธอซักคำเถอะวันนี้ เธอยังรักฉันอยู่ไหม อยากฟังคำจริงใจจากปากเธอ ยังรักฉันอยู่ไหม ฉันเองไม่แน่ใจ บอกรักฉันได้ไหม อยากจะฟังจากปากเธอ หมอนั้นจะได้รู้ซักที ให้หยุดฝัน หยุดพร่ำเพ้อ ให้มันรู้ว่าเธอมีแฟนแล้ว ยังรักฉันอยู่ไหม บอกรักฉันได้ไหม อยากจะฟังจากปากเธอ หมอนั้นจะได้รู้ซักที ให้หยุดฝัน หยุดพร่ำเพ้อ ให้มันรู้ว่าเธอมีแฟนแล้ว ให้มันรู้ว่าเธอเป็นแฟน ฉัน