หยุดเถอะขอร้อง

 Sunshine สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง หยุดเถอะขอร้อง Sunshine ซันไชน์
เนื้อร้อง/ทำนอง: ป๋อม Karamailเรียบเรียง: ต้อง Karamailสังกัดค่าย: Yes! MUSIC

เคยไหGมสะกดคำว่าAรัก คำว่าภัF#mกดี คำว่าซื่อBmตรงเคยไหEmมรักใครสักคAน..ด้วยหัวDใจ

D F#m | Bm |G Em | A |

Dอ หยุดทำร้ายซะทีF#mปล่อยฉันBmคนนี้ ปล่อยมืAอให้เดินไปตาGมทางรัDก..เริ่มจะจืดF#mจางมันGเป็นเพราะว่าเธAอ..เผื่อใจอีกหลายDคน

เคยไหGมสะกดคำว่าAรัก คำว่าภักF#mดี คำว่าซื่อBmตรงเคยไหEmมรักใครสักคAน..ด้วยหัวDใจรักสนุGกไปเพียงวัน ๆA บนความช้ำF#mของคนที่จริงBmใจรองรับEmอารมณ์ไม่ไหว สนุกแค่Aไหนฉันทุกข์กว่านั้น

หยุดเถอะขอร้องได้ไหDม หยุดใF#mจที่ใครสักทีBmเตือAนด้วยความหวังดีG ให้ฉันEmเป็นคนสุดท้าAเลือกสักคนเถอะหนDา ที่รัF#mก ตัวจริBmงเธอมีบ้างไหมกลัวกรรEmมสนองเมื่อไหร่สุดท้าGยจะไม่เหลือใคAร ไม่รู้จักพอ

D F#m | Bm |G Em | A |

ขอD ถ้าไม่รักอย่ารั้F#mง  อย่าให้Bmความหวังด้วยกาAรหักหลังตอบแทนGใจฝืDน ทนเจ็บปวดใF#mไม่รักGก็ควรจบไปA  อย่าล้อเล่นใจDคน

* | ** |

Bm | E7 |G | A |

** |

D F#m |

โว้Bm Aว...            โอ้Gว..ให้ฉัEmนเป็นคนสุดท้AายเลือกสักคนเถอะหนDา ที่รัF#mก ตัวจริBmงเธอมีบ้างไหมกลัวกรรEmมสนองเมื่อไหร่สุดท้าGยจะไม่เหลือใคAร ไม่รู้จักพD

กรรมตาEmมสนองเมื่อไหร่ถูกเฉGดหัวทิ้งวันไหAน คงรู้จักพD

D F#m | Bm |G Em | A |ฟังเพลง - หยุดเถอะขอร้อง Sunshine (ซันไชน์) - YouTube

เนื้อเพลง หยุดเถอะขอร้อง Sunshine (ซันไชน์)เคยไหมสะกดคำว่ารัก คำว่าภักดี คำว่าซื่อตรง เคยไหมรักใครสักคนด้วยหัวใจ ขอ หยุดทำร้ายซะที ปล่อยฉันคนนี้ ปล่อยมือให้เดินไปตามทาง รักเริ่มจะจืดจาง มันเป็นเพราะว่าเธอเผื่อใจอีกหลายคน เคยไหมสะกดคำว่ารัก คำว่าภักดี คำว่าซื่อตรง เคยไหมรักใครสักคนด้วยหัวใจ รักสนุกไปเพียงวันๆบนความช้ำของคนที่จริงใจ รองรับอารมณ์ไม่ไหว สนุกแค่ไหนฉันทุกข์กว่านั้น หยุดเถอะขอร้องได้ไหม หยุดใจที่ใครสักที เตือนด้วยความหวังดี ให้ฉันเป็นคนสุดท้าย เลือกสักคนเถอะหนา ที่รัก ตัวจริงเธอมีบ้างไหม กลัวกรรมสนองเมื่อไหร่ สุดท้ายจะไม่เหลือใคร ไม่รู้จักพอ ขอ ถ้าไม่รักอย่ารั้ง อย่าให้ความหวัง ด้วยการหักหลังตอบแทนใจ ฝืน ทนเจ็บปวดใจ ไม่รักก็ควรจบไป อย่าล้อเล่นใจคน โว้ว โอ้ว ให้ฉันเป็นคนสุดท้าย เลือกสักคนเถอะหนา ที่รัก ตัวจริงเธอมีบ้างไหม กลัวกรรมสนองเมื่อไหร่ สุดท้ายจะไม่เหลือใคร ไม่รู้จักพอ กรรมตามสนองเมื่อไหร่ ถูกเฉดหัวทิ้งวันไหน คงรู้จักพอ