อดีต

 เขียนไขและวานิช  สตริง  อินดี้โฟล์ก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง อดีต เขียนไขและวานิช

Dmaj7 | A |Dmaj7 | A |
Dmaj7 | F#m | E | E |

กลิ่F#mนไอหวล..ในอาDmaj7กาศดั่F#mงบทกลอนขับขาน..ผ่านลEสุF#mขใดหนอ..เท่าควาDmaj7มเจ็บจาF#mกกันไปแล้ว แค่ลE

แล้วมันจะเป็นอดีDmaj7ต..ที่ผ่านไปแล้Aอาจมีร่องรอDmaj7ย..ที่เป็นบาดแผAอาจเจอรูปถ่Dmaj7าย..เมื่อวันเปิดเห็F#mน เปิดเจE | Eอ..

แล้วเธอจะเป็นอดีDmaj7ต..ที่ผ่านไปแล้Aเธอจะเป็นอดีDmaj7ต..ที่ผ่านไปแล้Aอาจมีร่องรอยDmaj7..ที่เป็นบาดแผF#mล..ก็ตาE | Eม..

Dmaj7 | A |Dmaj7 | A |
Dmaj7 | F#m | E | E |

มันจะเป็นอดีDmaj7ต..ที่ผ่านไปแล้Aมันจะเป็นอดีDmaj7ต..ที่ผ่านไปแล้Aอาจมีร่องรอDmaj7ย..ที่เป็นบาดF#m | E | Eแผล..

แล้วเธอจะเป็นอดีตที่ผ่านไปแล้วอาจมีร่องรอDmaj7ย..ที่เป็นบาดF#m | E | Eแผล..อาจเจอรูปถ่Dmaj7าย..เมื่อวันเปิดเห็F#mน เปิดเจE | Eอ..

เธอจะเป็นอDmaj7 | Aดีต..เธอจะเป็นอDmaj7 | Aดีต..เธอจะเป็นอDmaj7 | F#m | E | Eดีต..

Dmaj7 | A |Dmaj7 | A |
Dmaj7 | F#m | E | Dmaj7 |ฟังเพลง - อดีต เขียนไขและวานิช - YouTube - YouTube

เนื้อเพลง undefinedอดีต เขียนไขและวานิช กลิ่นไอหวลในอากาศ ดั่งบทกลอนขับขานผ่านลม สุขใดหนอเท่าความเจ็บ จากกันไปแล้ว แค่ลม แล้วมันจะเป็นอดีตที่ผ่านไปแล้ว อาจมีร่องรอยที่เป็นบาดแผล อาจเจอรูปถ่ายเมื่อวันเปิดเห็น เปิดเจอ แล้วเธอจะเป็นอดีตที่ผ่านไปแล้ว เธอจะเป็นอดีตที่ผ่านไปแล้ว อาจมีร่องรอยที่เป็นบาดแผลก็ตาม มันจะเป็นอดีตที่ผ่านไปแล้ว มันจะเป็นอดีตที่ผ่านไปแล้ว อาจมีร่องรอยที่เป็นบาดแผล แล้วเธอจะเป็นอดีตที่ผ่านไปแล้ว อาจมีร่องรอยที่เป็นบาดแผล อาจเจอรูปถ่ายเมื่อวันเปิดเห็น เปิดเจอ เธอจะเป็นอดีต เธอจะเป็นอดีต เธอจะเป็นอดีต