อสูรกาย

  กานต์ ทศน   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง อสูรกาย กานต์ ทศน
เนื้อร้อง/ทำนอง: กี้ พงษ์ศักดิ์เรียบเรียง: จินนี่ ภูไทโปรดิวเซอร์: ลอด ออนเดอะร็อคติดต่องานแสดง: 0956169666

D# F | D Gm |Cm | F | A# |

C F | A# |

ขึ้นซื่Gmอว่าเจ้าหญิง กะคงต้องคู่Dmกันกับเจ้าชายอสูรกาCmย.. จั่งเฮFาคงบ่มีหวัA#ถ้าเว้Gmาเรื่องหัวใจฮักที่มีให้Dmบ่แพ้ไผคือกันเจ้าชาCmยที่เจ้าใฝ่ฝัFน ที่ฮักเขาจนA#เบิ่ดใจ

ปีศาจร้าCmยกะมีหัวใจ ฮักเป็นคือDmกันแต่มีบางเรื่D#องเฮาอยากสิถาม ว่าเป็นอิหยัF

เป็นหยังเจ้าหญิD#งต้องรอแค่เจ้าชาFทั้งที่อสูรกาDmยกะฮักเจ้าหญิงบ่แพ้Gmกันเป็นหยัD#งคือแบ่งชนชั้Fน เฮาแพ้เขาหม่องใG G#ด๋..อสูรกาD#ยโหดร้ายตนนี้F ถ้าเบิ่งดี ๆDm มันกะมีเด้อหัวGmใจอกหัCmกยามใด๋.. F  มันก็มีเด้อน้ำA#ตา..

D# | Dm |Cm F | A# |
D# | Dm |Cm F | A# |

* | ** | ** |

อกหัCmกยามใด๋.. F  มันก็มีเด้อน้ำA#ตา..

D# | Dm |Cm F | A# |ฟังเพลง - คอร์ดเพลง อสูรกาย กานต์ ทศน - YouTube

เนื้อเพลง อสูรกาย กานต์ ทศน ขึ้นซื่อว่าเจ้าหญิง กะคงต้องคู่กันกับเจ้าชาย อสูรกาย จั่งเฮาคงบ่มีหวัง ถ้าเว้าเรื่องหัวใจฮักที่มีให้บ่แพ้ไผคือกัน เจ้าชายที่เจ้าใฝ่ฝัน ที่ฮักเขาจนเบิ่ดใจ ปีศาจร้ายกะมีหัวใจ ฮักเป็นคือกัน แต่มีบางเรื่องเฮาอยากสิถาม ว่าเป็นอิหยัง เป็นหยังเจ้าหญิงต้องรอแค่เจ้าชาย ทั้งที่อสูรกายกะฮักเจ้าหญิงบ่แพ้กัน เป็นหยังคือแบ่งชนชั้น เฮาแพ้เขาหม่องใด๋ อสูรกายโหดร้ายตนนี้ ถ้าเบิ่งดีๆมันกะมีเด้อหัวใจ อกหักยามใด๋ มันก็มีเด้อน้ำตา อกหักยามใด๋ มันก็มีเด้อน้ำตา