คาหนังคาเขา

บาลามี, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คาหนังคาเขา - บาลามี Balamee

D# | Gm G# |
D# | Gm |Fm | A# |

เห็นD#ตำตากันอยู่ เธอยังพูดGmว่ามันไม่จริงกับสิ่G#งที่ฉันได้เจA#อ ไม่เข้าใจD#ผิดใช่ไหม

เธอพร่ำFmว่าเธอกับเขA#า.. เป็นเพียGmงแค่เพื่อนกัCmแต่กาFmรกระทำของเธอ ใครจะเชื่อA#ลง

อย่าพยายาFmมอธิบาย..ว่าทำไมGmเขาจึงกอดเธอก็เหตุการFmณ์ที่ฉันเจA#อ มันเกินจะเชื่อD#กัน

เธอคิดFmว่าฉันง่ายดาA#ย คงยอGmมเหมือนก่อนนั้CmบอกเธอG#ไว้เลยแล้วกัน ฉันรับไม่ได้A#จริง ๆ

จับได้คาหนัD#งคาเขา กับสิ่งที่เขGmาทำกับเธอหลักฐาG#นที่ฉันได้เจA#อ มันมากพD#อเธอรู้ไหมภาพเธอG#กับเขา..มันยากเกิGmนจะเข้าใCmขอร้องFmให้เธอจากไปA#จากฉันดีกD# | A#7ว่า

ให้D#อภัยไม่ได้ ใจกระทบGmความจริงฝังเจ็บก็สิ่งG#ที่ฉันได้เจA#อ ไม่เข้าใจD#ผิดใช่ไหม

* | ** |

Gm | Fm |A# | D# |
Fm A# | Gm Cm |G# | A# |

ขอร้อFmงให้เธอจากไปA#จากฉันดีกD# | D# | D#ว่า.. . .คาหนังคาเขา - บาลามี Balamee