คาหนังคาเขา

 บาลามี  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง คาหนังคาเขา บาลามี Balamee

D# | Gm G# |
D# | Gm |Fm | A# |

เห็นD#ตำตากันอยู่ เธอยังพูดGmว่ามันไม่จริงกับสิ่G#งที่ฉันได้เจA#อ ไม่เข้าใจD#ผิดใช่ไหม

เธอพร่ำFmว่าเธอกับเขA#า.. เป็นเพียGmงแค่เพื่อนกัCmแต่กาFmรกระทำของเธอ ใครจะเชื่อA#ลง

อย่าพยายาFmมอธิบาย..ว่าทำไมGmเขาจึงกอดเธอก็เหตุการFmณ์ที่ฉันเจA#อ มันเกินจะเชื่อD#กัน

เธอคิดFmว่าฉันง่ายดาA#ย คงยอGmมเหมือนก่อนนั้CmบอกเธอG#ไว้เลยแล้วกัน ฉันรับไม่ได้A#จริง ๆ

จับได้คาหนัD#งคาเขา กับสิ่งที่เขGmาทำกับเธอหลักฐาG#นที่ฉันได้เจA#อ มันมากพD#อเธอรู้ไหมภาพเธอG#กับเขา..มันยากเกิGmนจะเข้าใCmขอร้องFmให้เธอจากไปA#จากฉันดีกD# | A#7ว่า

ให้D#อภัยไม่ได้ ใจกระทบGmความจริงฝังเจ็บก็สิ่งG#ที่ฉันได้เจA#อ ไม่เข้าใจD#ผิดใช่ไหม

* | ** |

Gm | Fm |A# | D# |
Fm A# | Gm Cm |G# | A# |

ขอร้อFmงให้เธอจากไปA#จากฉันดีกD# | D# | D#ว่า.. . .ฟังเพลง - คาหนังคาเขา บาลามี Balamee - YouTube

เนื้อเพลง คาหนังคาเขา บาลามี Balamee เห็นตำตากันอยู่ เธอยังพูดว่ามันไม่จริง กับสิ่งที่ฉันได้เจอ ไม่เข้าใจผิดใช่ไหม เธอพร่ำว่าเธอกับเขา เป็นเพียงแค่เพื่อนกัน แต่การกระทำของเธอ ใครจะเชื่อลง อย่าพยายามอธิบายว่าทำไมเขาจึงกอดเธอ ก็เหตุการณ์ที่ฉันเจอ มันเกินจะเชื่อกัน เธอคิดว่าฉันง่ายดาย คงยอมเหมือนก่อนนั้น บอกเธอไว้เลยแล้วกัน ฉันรับไม่ได้จริงๆจับได้คาหนังคาเขา กับสิ่งที่เขาทำกับเธอ หลักฐานที่ฉันได้เจอ มันมากพอเธอรู้ไหม ภาพเธอกับเขามันยากเกินจะเข้าใจ ขอร้องให้เธอจากไปจากฉันดีกว่า ให้อภัยไม่ได้ ใจกระทบความจริงฝังเจ็บ ก็สิ่งที่ฉันได้เจอ ไม่เข้าใจผิดใช่ไหม ขอร้องให้เธอจากไปจากฉันดีกว่า