หมอกหรือควัน

  เบิร์ด ธงไชย   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง หมอกหรือควัน เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์
ทำนอง/เรียบเรียง: ชาตรี คงสุวรรณเนื้อร้อง: สีฟ้าสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

Cmaj7 | D7 |G | G |
Cmaj7 | D7 |G | G |

หมอกจาง ๆ และควัCmaj7น..คล้าD7ยกันจนบางทีไม่อาGจรู้.. GอยากจะถามดูCmaj7..ว่าD7เธอเป็นอย่าง หมอก หรือ คG | Gวัน . .

หมอกจะงดงาAm7มและทำให้เยือกBm7เย็นแสนCmaj7จะเย็นสบายเมื่อยามBm7เช้าถ้าAm7เป็นควันไฟ ถึงBm7จะบางจะเบาหากเข้Cmaj7านัยน์ตาเรา.. ก็คงD7จะทำให้เสียน้ำตา

 G  เธอเป็นอย่างไง ฉันอยากEm7รู้   เพราะฉันดูเธอCmaj7ไม่ออก ยังDคงไม่เข้าใจ G  บางทีเธอเป็นเช่นหมอกขาEm7   และบางคราวเธอเป็Cmaj7นเหมือนควัน   ฉันDนั้นชักไม่มั่นใจ Cmaj7  เพราะถ้าฉันต้องเสี่ยDงกับควันไฟ Bm7  จะเตรียมตัว และEเตรียมใจ..   ถอAm7นตัว เพราDะว่ากลัวจะเสียน้ำต(G)า..

Cmaj7 | D7 |G | G |
Cmaj7 | D7 |G | G |

* | ** |

Em7 | D |

ถอCmaj7นตัว เพราDะว่ากลัวจะเสียน้ำตG | Em7า..จะถอCmaj7นตัว ก็เพราDะว่ากลัวจะเสียน้ำตา

G | Em7 | Cmaj7 | D | ( Fade Out )ฟังเพลง - หมอกหรือควัน เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์ - YouTube

เนื้อเพลง หมอกหรือควัน เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์หมอกจางๆและควัน คล้ายกันจนบางทีไม่อาจรู้ อยากจะถามดู ว่าเธอเป็นอย่าง หมอก หรือ ควัน หมอกจะงดงามและทำให้เยือกเย็น แสนจะเย็นสบายเมื่อยามเช้า ถ้าเป็นควันไฟ ถึงจะบางจะเบา หากเข้านัยน์ตาเรา ก็คงจะทำให้เสียน้ำตา เธอเป็นอย่างไง ฉันอยากรู้ เพราะฉันดูเธอไม่ออก ยังคงไม่เข้าใจ บางทีเธอเป็นเช่นหมอกขาว และบางคราวเธอเป็นเหมือนควัน ฉันนั้นชักไม่มั่นใจ เพราะถ้าฉันต้องเสี่ยงกับควันไฟ จะเตรียมตัว และเตรียมใจ ถอนตัว เพราะว่ากลัวจะเสียน้ำตา ถอนตัว เพราะว่ากลัวจะเสียน้ำตา จะถอนตัว ก็เพราะว่ากลัวจะเสียน้ำตา