หมอกหรือควัน

เบิร์ด ธงไชย, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

หมอกหรือควัน - เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์

Cmaj7 | D7 |G | G |
Cmaj7 | D7 |G | G |

หมอกจาง ๆ และควัCmaj7น..คล้าD7ยกันจนบางทีไม่อาGจรู้.. GอยากจะถามดูCmaj7..ว่าD7เธอเป็นอย่าง หมอก หรือ คG | Gวัน . .

หมอกจะงดงาAm7มและทำให้เยือกBm7เย็นแสนCmaj7จะเย็นสบายเมื่อยามBm7เช้าถ้าAm7เป็นควันไฟ ถึงBm7จะบางจะเบาหากเข้Cmaj7านัยน์ตาเรา.. ก็คงD7จะทำให้เสียน้ำตา

 G  เธอเป็นอย่างไง ฉันอยากEm7รู้   เพราะฉันดูเธอCmaj7ไม่ออก ยังDคงไม่เข้าใจ G  บางทีเธอเป็นเช่นหมอกขาEm7   และบางคราวเธอเป็Cmaj7นเหมือนควัน   ฉันDนั้นชักไม่มั่นใจ Cmaj7  เพราะถ้าฉันต้องเสี่ยDงกับควันไฟ Bm7  จะเตรียมตัว และEเตรียมใจ..   ถอAm7นตัว เพราDะว่ากลัวจะเสียน้ำต(G)า..

Cmaj7 | D7 |G | G |
Cmaj7 | D7 |G | G |

* | ** |

Em7 | D |

ถอCmaj7นตัว เพราDะว่ากลัวจะเสียน้ำตG | Em7า..จะถอCmaj7นตัว ก็เพราDะว่ากลัวจะเสียน้ำตา

G | Em7 | Cmaj7 | D | ( Fade Out )หมอกหรือควัน - เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์