บ่กล้าทัก (ບໍ່ກ້າທັກ)

 จิมมี้ สิดทิพน  ลูกทุ่ง  อีสาน  ลาว
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง บ่กล้าทัก จิมมี้ สิดทิพน (ບໍ່ກ້າທັກ ຈິມມີ້ ສິດທິພົນ)
ติดต่องานแสดง: +8562099650446

D A/C# | Bm |G A | D |

ฮู้จักกัDน กะบ่ได้หลายวัA/C#นปานใด๋Bmดอกหนอแต่หัวใจGอ้ายมันจั่นAจ้อคึดฮอดDเขาตอนได้เว้านำG กะ ทั้งเขิน ทั้งอาAตอนเจ้าเงียบไF#mป กะ ใจหาย ใจเหBmงาสงสัยเฮEmา..หลงฮักเขAาเข้าแล้วหนอDใจ   A

แต่ละมื้Dอ ได้แต่จับมือถืA/C#อ..ส่องเฟซแนBmวเดียวจอบเบิ่งจุดสีเขียGเบิ่งเจ้าโพส แล้วกะเทีAยว..ไลค์ฮูปของDเจ้า

แต่ว่าเขGาคือบ่มีวี่Aแวว..ว่าสิมF#mาอ่านแซทของBmเฮา..นั่งเบิ่งข้อความเก่Emา แล้วกะเหงAาคอยเจ้าตอบDมา   A

อยากทักไปหาเขDา แต่ว่าโตเก่F#mาเขาบ่ทันBmอ่านเขาคือสิรำคาญG เขาคือยิ้มหวาAน..ใส่แซทคนDใหม่น้อยใจA ว่าสิบ่ทักหDา แต่ใจผีบ้F#mา..มันอดBmบ่ได้ต้องขอโทษเจ้าหลาย Emบ่ตอบกะได้A อ้ายบ่สำDคัญ   (A)

D F#m | Bm |G A | D A |
D F#m | Bm |Em A | D |

 G  ฮู้บ่หนอ..คนคอF#mยมันแฮงน้อยใจ G  จักสิเฮ็ดจั่งก็ใจมันคึดAฮอด..   A

** | ** |

D |ฟังเพลง - บ่กล้าทัก จิมมี้ สิดทิพน (ບໍ່ກ້າທັກ ຈິມມີ້ ສິດທິພົນ) - YouTube

เนื้อเพลง บ่กล้าทัก จิมมี้ สิดทิพน (ບໍ່ກ້າທັກ ຈິມມີ້ ສິດທິພົນ) ฮู้จักกัน กะบ่ได้หลายวันปานใด๋ดอกหนอ แต่หัวใจอ้ายมันจั่นจ้อคึดฮอดเขา ตอนได้เว้านำ กะ ทั้งเขิน ทั้งอาย ตอนเจ้าเงียบไป กะ ใจหาย ใจเหงา สงสัยเฮาหลงฮักเขาเข้าแล้วหนอใจ แต่ละมื้อ ได้แต่จับมือถือส่องเฟซแนวเดียว จอบเบิ่งจุดสีเขียว เบิ่งเจ้าโพส แล้วกะเทียวไลค์ฮูปของเจ้า แต่ว่าเขาคือบ่มีวี่แววว่าสิมาอ่านแซทของเฮา นั่งเบิ่งข้อความเก่า แล้วกะเหงาคอยเจ้าตอบมา อยากทักไปหาเขา แต่ว่าโตเก่าเขาบ่ทันอ่าน เขาคือสิรำคาญ เขาคือยิ้มหวานใส่แซทคนใหม่ น้อยใจ ว่าสิบ่ทักหา แต่ใจผีบ้ามันอดบ่ได้ ต้องขอโทษเจ้าหลายๆบ่ตอบกะได้ อ้ายบ่สำคัญ ฮู้บ่หนอคนคอยมันแฮงน้อยใจ จักสิเฮ็ดจั่งก็ใจมันคึดฮอด