บ่ใช้ซ้ำ

  ลูกเต้า ศักดิ์นรินทร์   วงค์ ชนะกันต์   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง บ่ใช้ซ้ำ วงค์ ชนะกันต์ feat. ลูกเต้า ศักดิ์นรินทร์
เนื้อร้อง/ทำนอง: สะเลอปี้เรียบเรียง: ห่มสามสาเร็คคอร์ดติดต่องานแสดง: 0887473659, 0917923843

A#m G# | F# C# |
A#m G# | F# C# |

สมพC#ออ้ายชวนไปไสFm.. เจ้าA#mกะบ่ไปนำG#mติดธุรF#ะ ติดงานประจำFm.. เอาD#mไว้โอกาสใหG#ม่

 C#  ก็เพิ่งฮู้ว่าคFmนที่ฮัก ว่A#mาสิมีนิสัG#mย..   ใจF#ร้าย..ปานG#นั้น..    G#

เจ้า คบซ้อA#mน คบถ้วย คบบ่วง หลวงล่วงหัวFmใจยามอ้ายบ่อยู่A#m เจ้าแอบไปคบกับเขาคนFmใหม่อ้ายกลับมF#า เจ้าทำท่า.. ทักทาG#ย ถามข่าวเรื่องฉาว ๆFm เมื่อคืน เจ้าเฮ็ดคือบ่A#mมีอะไรแต่สุดท้D#mาย.. กะจับได้F# คาหนัง คาเขG# | G#า..

เศษขยะหลังห้F#องกับกล่องน้อย ๆG# มันคือหลักฐาA#mน..เศษถุG#งที่ผ่าF#น..การใช้งาG#นไม่นานเท่าไหA#mร่มันเจ็G#บที่สุF#ด.. กับสิ่งที่เป็นG#ของเฮาเจ้าเอาเขาเข้Fmามา..สวมฮอA#mยของอ้ายถึงเจ้าสิเคD#mยเป็นก้อนคำ แต่วันนี้Fmถืกเขาหน่ำอ้ายบอกเลF#ย บ่ใช้ซ้ำ..G# .    A#m | A#mจำไว้..

F# G# | A#m G# |
F# G# | A#m G# |

F# G# | F A#m |
D#m Fm | F# G# |A#m | A#m G# |

* | ** | ** |

F# G# | Fm A#m |
D#m Fm | F# G# |A#m | A#m |A#m |ฟังเพลง - บ่ใช้ซ้ำ วงค์ ชนะกันต์ feat. ลูกเต้า ศักดิ์นรินทร์ - YouTube

เนื้อเพลง บ่ใช้ซ้ำ วงค์ ชนะกันต์ feat. ลูกเต้า ศักดิ์นรินทร์ สมพออ้ายชวนไปไส เจ้ากะบ่ไปนำ ติดธุระ ติดงานประจำ เอาไว้โอกาสใหม่ ก็เพิ่งฮู้ว่าคนที่ฮัก ว่าสิมีนิสัย ใจร้ายปานนั้น เจ้า คบซ้อน คบถ้วย คบบ่วง หลวงล่วงหัวใจ ยามอ้ายบ่อยู่ เจ้าแอบไปคบกับเขาคนใหม่ อ้ายกลับมา เจ้าทำท่า ทักทาย ถามข่าว เรื่องฉาวๆเมื่อคืน เจ้าเฮ็ดคือบ่มีอะไร แต่สุดท้าย กะจับได้ คาหนัง คาเขา เศษขยะหลังห้อง กับกล่องน้อยๆมันคือหลักฐาน เศษถุงที่ผ่านการใช้งานไม่นานเท่าไหร่ มันเจ็บที่สุด กับสิ่งที่เป็นของเฮา เจ้าเอาเขาเข้ามาสวมฮอยของอ้าย ถึงเจ้าสิเคยเป็นก้อนคำ แต่วันนี้ถืกเขาหน่ำ อ้ายบอกเลย บ่ใช้ซ้ำ จำไว้