ฟองสบู่ (Bubbles)

ฟองสบู่, Lipta, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ฟองสบู่ Lipta ลิปตา

Gm7 C7 | Fmaj7 Dm7 |
Gm7 C7 | Fmaj7 Dm7 |

อาจไม่ค่อยหวGm7าน อาจไม่ค่อยแหC7ววอาจไม่ค่อยแจ๋Fmaj7วเหมือนแฟนใคร ๆDm7แต่เธอรู้ไหGm7ม นานสักเท่าไหC7ร่ ฉันไม่เปลี่Fmaj7 Dm7ยนไป..

ไม่เคยอัพเฟGm7ส  ขึ้นสเตตัC7บอกให้ชัด ๆFmaj7 รักเธอเท่าไหDm7ร่อาจทำให้เธGm7อ..ต้องกังวลC7อยู่เFmaj7 Dm7สมอ..

ที่Cm F7รัก..       ฉันรักAm7b5 Dm7เธอ..มากยิ่งกว่านั้Gmน สักวันเธอจะเข้าใจC..

ก็ไม่อยากให้ความรัGm7ก..เหมือนฟอC7ง..Fmaj7 Dm7สบู่..อยากจะเกิดความรัGm7ก ก็เพีC7ยงแFmaj7 Dm7ค่ถู..มันมีมากกว่านั้Gm7น ทั้งใจC7 ฉันให้ fFmaj7 Dm7or you ..ค่อย ๆ ดูค่อยคGm7บ แล้ววันนึงเธC7อก็จFmaj7 Dm7ะรู้..

Gm7 C7 | Fmaj7 Dm7 |
Gm7 C7 | Fmaj7 Dm7 |

อยากบอกว่ารัGm7ก อยากทำให้เห็C7เรื่องจริงเน้น ๆFmaj7 ไม่พูดลอย ๆDm7ที่เธอรับรู้Gm7 อาจดูเหมือนน้C7อยไม่มีเรื่อFmaj7งเซอร์ไพรDm7ส์..

อยากให้รักนี้Gm7.. อยู่เป็นรักแท้C7อยากให้เราแคFmaj7ร์แค่ความจริงในใจDm7ผ่านวันร้าย ๆGm7 รักเรายังทC7นได้เFmaj7 Dm7สมอ..

* | ** |

Gm7 C7 | Fmaj7 Dm7 |
Gm7 C7 | Fmaj7 Dm7 |

** | ** |

Gm7 C7 | Fmaj7 Dm7 |
Gm7 C7 | Fmaj7 |ฟองสบู่ Lipta ลิปตา