จะได้ไม่ต้อง

 รัชนก ศรีโลพันธุ์  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต  ใต้
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง จะได้ไม่ต้อง รัชนก ศรีโลพันธุ์
เนื้อร้อง/ทำนอง: ชวัลวิทย์ ยิ่งยศเสนีเรียบเรียง: บรรจง เวียงพลสังกัดค่าย: แกรมมี่โกลด์ติดต่องานแสดง: 0854847345

Gm C | F C/E | Dm |Gm C | F |
Gm C | F C/E | Dm |Gm C | F A# F |

เธอDmไม่ยอมมองตา ไม่ตอบฉันAmสักคำเธอDmเหมือนพยายามถ่วงเวAmลาไว้เธอDmไม่กล้าจะบอก เพราะรักษาAmน้ำใจ Gm  ไม่อยากทิ้งใครไว้ตรAงนี้

เธอจะรักA#พร้อมกันสองคนA#mอย่างไรสุดท้าFยก็ต้องมีคAmนเสียใจDmอยู่ดีถ้ายังคงA#เงียบงัน คิดนาA#mนอย่างนี้ขอCคิดแทนให้เลยก็แล้วDmกัน..

จะได้ไม่ต้องลำบากใGmจ..ดีหม้าCให้คนที่ต้องเดินจากไปF..คือฉัDmแค่เธอลังเลก็รู้Gmว่าเธอรักใครมากกว่าCกันระหว่างฉันFกับเขา...

จะได้ไม่ต้องเป็นห่วงใคGmร..อีกคCจะได้ไม่มีใครสับสFน เวลามีคC/EนถามเรDmขอให้นับจากนี้Gm เธอจับมือไว้กับCเขาฉันเข้าF A# Fใจ..

ต่อDmให้เธอจะไป กับฉันAmเหมือนเดิมควาDmมเชื่อใจเดิม ๆ ก็คงAmเปลี่ยนไปจาDmกนี้ก็จะพอ ไม่ขอAmวุ่นวาย Gm  ขอบคุณน้ำใจที่เหมือนจAะมี...

* | ** | *** |

Gm C | F C/E | Dm |Gm C | F |

** | *** |



ฟังเพลง - จะได้ไม่ต้อง รัชนก ศรีโลพันธุ์ - YouTube

เนื้อเพลง จะได้ไม่ต้อง รัชนก ศรีโลพันธุ์เธอไม่ยอมมองตา ไม่ตอบฉันสักคำ เธอเหมือนพยายามถ่วงเวลาไว้ เธอไม่กล้าจะบอก เพราะรักษาน้ำใจ ไม่อยากทิ้งใครไว้ตรงนี้ เธอจะรักพร้อมกันสองคนอย่างไร สุดท้ายก็ต้องมีคนเสียใจอยู่ดี ถ้ายังคงเงียบงัน คิดนานอย่างนี้ ขอคิดแทนให้เลยก็แล้วกัน จะได้ไม่ต้องลำบากใจดีหม้าย ให้คนที่ต้องเดินจากไปคือฉัน แค่เธอลังเลก็รู้ว่าเธอรักใครมากกว่ากัน ระหว่างฉันกับเขา จะได้ไม่ต้องเป็นห่วงใครอีกคน จะได้ไม่มีใครสับสน เวลามีคนถามเรา ขอให้นับจากนี้ เธอจับมือไว้กับเขา ฉันเข้าใจ ต่อให้เธอจะไป กับฉันเหมือนเดิม ความเชื่อใจเดิมๆก็คงเปลี่ยนไป จากนี้ก็จะพอ ไม่ขอวุ่นวาย ขอบคุณน้ำใจที่เหมือนจะมี