จากใจผู้สาวคนนี้ (Ost.ไทบ้าน)

 BNK48  สตริง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง จากใจผู้สาวคนนี้ BNK48 (Ost.ไทบ้าน)
เนื้อร้อง/ทำนอง: แจ๋ม พลอยไพลินโปรดิวเซอร์: Jiny Phuthai

F G | Em Am |
F G | C | G |

ดีใจCที่มาพบเธอGอยู่ใต้แผ่นฟ้Amา..ฮอยยิ้Fมที่ส่งมอบมGา มันคือกำลังCใจควาFมเหนื่อยล้Gา..ที่มีEmของน้อE/G#งจางหาAm Gยไปแค่มีเจ้Fาอยู่ข้าง ๆ ใจG อิหยังก็บ่Cย้าน

สบตFากันแค่ครั้งGเดียว ใจกะฮู้E/G#.. ว่าเป็นAmเจ้าFนที่ใจGเฝ้ารอมานาAนแสนนานอบอุ่Fน หมั่นแก่น คือจั่งมื้อแรGกที่พบกันเจ้าบ่เคEmย.. สิแปAmรผันไปอาจสิเป็Fนนำบุญเก่า..ที่เฮาร่วมสร้าGงกันมา

ขอบคุณเด้Fอที่เธGอ..เข้ามาเป็E/G#นส่วนหนึ่ง ในชีAmวิตกันขอFบคุณ..จากใจGผู้สาวคนC Gm Cนี้ให้สัญญFาว่าสิฮักแต่เจ้GหมดหัวใEmจของน้องยอมพAmลีเพื่อเธอคDm Fนดี..     จากนี้ไปจนGนิรันดร์

F G | E/G# Am |
F G | C Gm C |
F G | E/G# Am G |F | G |

* | ** | ** |

จากนี้ ไปจนCนิรันดร์..

F G | E/G# Am |F | G | C |ฟังเพลง - จากใจผู้สาวคนนี้ BNK48 (Ost.ไทบ้าน) - YouTube

เนื้อเพลง จากใจผู้สาวคนนี้ BNK48 (Ost.ไทบ้าน)ดีใจที่มาพบเธออยู่ใต้แผ่นฟ้า ฮอยยิ้มที่ส่งมอบมา มันคือกำลังใจ ความเหนื่อยล้าที่มีของน้องจางหายไป แค่มีเจ้าอยู่ข้างๆใจ อิหยังก็บ่ย้าน สบตากันแค่ครั้งเดียว ใจกะฮู้ ว่าเป็นเจ้า คนที่ใจเฝ้ารอมานานแสนนาน อบอุ่น หมั่นแก่น คือจั่งมื้อแรกที่พบกัน เจ้าบ่เคย สิแปรผันไป อาจสิเป็นนำบุญเก่าที่เฮาร่วมสร้างกันมา ขอบคุณเด้อที่เธอ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง ในชีวิตกัน ขอบคุณจากใจผู้สาวคนนี้ ให้สัญญาว่าสิฮักแต่เจ้า หมดหัวใจของน้องยอมพลี เพื่อเธอคนดี จากนี้ไปจนนิรันดร์ จากนี้ ไปจนนิรันดร์