คำเดียว

 นารา วาซาบิ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง คำเดียว นารา วาซาบิ
เนื้อร้อง/ทำนอง: กี้ พงษ์ศักดิ์เรียบเรียง: Pop Nitipongติดต่องานแสดง: 0632564469

E G#m | C#m B |A | B |

เธอจะดีEใจไหม เธอจะรู้G#mสึกยังไงถ้าวันหนึ่C#mงไม่มีฉันแล้Bก็ดูเหมือนว่าAเราสองคน..จะทะเลาG#mะกันทุกวันคุยกัF#mนดี ๆ สักครั้งก็ไม่เคB

เอะอEะเธอก็งอน อยู่ดี G#mๆ เธอก็หายไม่ทัC#mก ไม่พูด ไม่คุBแล้วจะให้ฉันAทำยังไง จะให้อG#mยู่หรือไC#mเธF#mอ..ก็พูดมาเลยคำเดียB

แค่เธอบอกไม่รัEก็พูดออกมG#mา จะไม่รบกวC#mนอีกฉันBจะเดินออกไปA.. จะไม่อยู่Bให้เธอลำคาญถ้าเธอหมดรัEก ก็ไม่ต้องแกล้งทำG#mว่ายังรักกัC#nถ้าคนที่ยืนBข้างเธอไม่ใช่Aฉัน..เธอคงBจะรู้สีกดี(ใช่ไหมเธอ)

E G#m | C#m B |A | B |

* | ** | *** | *** |

E G#m | C#m B |A | B |ฟังเพลง - คำเดียว นารา วาซาบิ - YouTube

เนื้อเพลง undefinedคำเดียว นารา วาซาบิ เธอจะดีใจไหม เธอจะรู้สึกยังไง ถ้าวันหนึ่งไม่มีฉันแล้ว ก็ดูเหมือนว่าเราสองคนจะทะเลาะกันทุกวัน คุยกันดีๆสักครั้งก็ไม่เคย เอะอะเธอก็งอน อยู่ดีๆเธอก็หาย ไม่ทัก ไม่พูด ไม่คุย แล้วจะให้ฉันทำยังไง จะให้อยู่หรือไป เธอก็พูดมาเลยคำเดียว แค่เธอบอกไม่รัก ก็พูดออกมา จะไม่รบกวนอีก ฉันจะเดินออกไป จะไม่อยู่ให้เธอลำคาญ ถ้าเธอหมดรัก ก็ไม่ต้องแกล้งทำว่ายังรักกัน ถ้าคนที่ยืนข้างเธอไม่ใช่ฉัน เธอคงจะรู้สีกดี(ใช่ไหมเธอ)