ฉันจะเอาเธอมาเป็นแฟนให้ได้ (CRAZY)

 Dr.Fuu  สตริง  อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ฉันจะเอาเธอมาเป็นแฟนให้ได้ Boat Dr.Fuu โบ้ท ด็อกเตอร์ฟู
เนื้อร้อง/ทำนอง: ฉันรักแม่เรียบเรียง: สิทธิพร สิงห์ไทยสงค์สังกัดค่าย: Yes! Music

A C#m | Bm E |
A C#m | Bm E |

ยอAม.. ฉันยอC#mมแบกรับเพื่อรอBmเพียงเธอผู้เดียEวนะรู้A.. ก็รู้ว่C#mามันต้องเสี่ยBmงทำให้เสียน้ำEตาAอ.. ฉันขC#mอห่วงใยหวังดีBmรบกวนเธอหน่อยEนะเพีAยง..แค่เพียงเท่านี้C#mก็มีความสุขBmเล็กน้อยตามปรE | Eะสา..

ถ้าเธอยังไม่รัDก เธอยังไม่สC#mมันก็พอทBmน ขอเธออย่าเพิ่งEไปมีใครปล่อDยให้ฉันรัก ปล่อC#mยให้คิดถึงปล่อBmยให้ใจ ที่หวานซึ้ง..ได้DแสดงความจริงEใจ

ฉันAจะเอาเธอมC#mาเป็นแฟนให้ไBmด้ เธอได้ยินEไหมฉันAจะทำให้เธC#mอรักฉันจนหมBmดทั้งหัวใจEฉันAจะเอาเธอมC#mาเป็นคู่ชีF#mวิต มันคิEด มันฝัน ไปDไกล..  C#mเพราะรักฉันล้Bmนใจ     C#m    พูดได้ไม่อายBmใครอยาEกจะเป็นแฟนของเธอ..

A C#m | Bm E |

คิAด.. ก็คิC#mดว่าฉันมาดีBmพร้อมใจที่รักEแท้หวัAง.. แอบหวัC#mงให้เธอเอ็นBmดู ถูกใจมาเหลียวEแลกลัAว.. ยังกลัC#mวเหมือนกัน ถ้าเธBmอเมินใจปล่อยลอยEแพหลAง.. แต่หลงเธอแล้C#mยอมแลกทุกอย่Bmาง ก็รักเธอแทบE | Eแย่..

* | ** |

D E | C#m F#m |Bm C#m | Bm C#m |D E |

ฉันAจะเอาเธอมC#mาเป็นแฟนให้ไBmด้ เธอได้ยินEไหมฉันAจะทำให้เธC#mอรักฉันจนหมBmดทั้งหัวใจEฉันAจะเอาเธอมC#mาเป็นคู่ชีF#mวิต ตราบจนEสิ้นลมหายDใจ..  C#mอยาBmกให้เธอไว้C#mใจ  ให้Bmโอกาสได้ไหEให้ฉันได้เป็นแฟนของเธอ

ฉันAจะเอาเธอมC#mาเป็นแฟนให้ไBmด้ โฮE...ฉันAจะเอาเธอมC#mาเป็นแฟนให้ไBmด้ให้ฉันEได้เป็นแฟนของAเธอ.. . . ....ฟังเพลง - ฉันจะเอาเธอมาเป็นแฟนให้ได้ Boat Dr.Fuu โบ้ท ด็อกเตอร์ฟู - YouTube

เนื้อเพลง ฉันจะเอาเธอมาเป็นแฟนให้ได้ Boat Dr.Fuu โบ้ท ด็อกเตอร์ฟู ยอม ฉันยอมแบกรับเพื่อรอเพียงเธอผู้เดียวนะ รู้ ก็รู้ว่ามันต้องเสี่ยงทำให้เสียน้ำตา ขอ ฉันขอห่วงใยหวังดีรบกวนเธอหน่อยนะ เพียง แค่เพียงเท่านี้ก็มีความสุขเล็กน้อยตามประสา ถ้าเธอยังไม่รัก เธอยังไม่สน มันก็พอทน ขอเธออย่าเพิ่งไปมีใคร ปล่อยให้ฉันรัก ปล่อยให้คิดถึง ปล่อยให้ใจ ที่หวานซึ้งได้แสดงความจริงใจ ฉันจะเอาเธอมาเป็นแฟนให้ได้ เธอได้ยินไหม ฉันจะทำให้เธอรักฉันจนหมดทั้งหัวใจ ฉันจะเอาเธอมาเป็นคู่ชีวิต มันคิด มันฝัน ไปไกล เพราะรักฉันล้นใจ พูดได้ไม่อายใคร อยากจะเป็นแฟนของเธอ คิด ก็คิดว่าฉันมาดีพร้อมใจที่รักแท้ หวัง แอบหวังให้เธอเอ็นดู ถูกใจมาเหลียวแล กลัว ยังกลัวเหมือนกัน ถ้าเธอเมินใจปล่อยลอยแพ หลง แต่หลงเธอแล้ว ยอมแลกทุกอย่าง ก็รักเธอแทบแย่ ฉันจะเอาเธอมาเป็นแฟนให้ได้ เธอได้ยินไหม ฉันจะทำให้เธอรักฉันจนหมดทั้งหัวใจ ฉันจะเอาเธอมาเป็นคู่ชีวิต ตราบจนสิ้นลมหายใจ อยากให้เธอไว้ใจ ให้โอกาสได้ไหม ให้ฉันได้เป็นแฟนของเธอ ฉันจะเอาเธอมาเป็นแฟนให้ได้ โฮ ฉันจะเอาเธอมาเป็นแฟนให้ได้ ให้ฉันได้เป็นแฟนของเธอ