คำถามโง่ๆ

  บอย โกสิยพงษ์   cuttO   Lipta   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง คำถามโง่ๆ BOYd KOSIYABONG ft. cuttO
สังกัดค่าย: LOVEiS

F#m | Bsus4 B |
E | G#m |A | Bsus4 B |

 E  ในวันที่เขาได้พบกับเธออีกครั้งหนึ่ง G#m  ความรู้สึกลึกซึ้งก็เกิดขึ้นมาโดยทันทีที่ข้างในA   ช่างเหมือนวันเก่า B  เหมือนวันที่เขานั่งเหม่อ   เหมือนวันที่เขาเจอกับเธอใหม่ ๆ

 E  และไม่เคยคาดคิดว่าไม่ได้เจอกันตั้งนานและเธอ.. G#m  ไม่เคยเลือนลางจากหัวใจ ยังคง.. A  แอบหลงรักเธอเหมือนวันก่อน ๆ   จนเขาแทบซ่อBน..ไว้..ไม่..ไหว..

 A  เลยมีแค่คำถามโง่ ๆ ปิดบังเรื่อG#mงที่ซ่อนในใC#mไม่ได้ลึAก ไม่ได้ซึ้ง ไม่ได้สม ความคิด ถึงที่เก็บไว้B..

สบายดีEไหม จะไปทางไหนเดินมายังไG#mง มากับใครรึเปล่าอยากจะพูดคุยAกับเธอให้นานที่สุดแต่กลับไม่มีเรื่Bองที่จะพูดคุยได้ยาว

พยายาEมคิด คิดสักเท่าไรก็วนกลับไปG#mได้แค่คำถามเก่ากลัวความรัAก ความคิดถึง ที่ลึกซึ้งถูกเปิดเผยจากใจBsus4 Bเขา..

F#m | B |

 E  แกล้งทำเป็นยกมือขึ้นเพื่อทำเป็นดูนาฬิกา G#m  ทำเป็นมองท้องฟ้าและพูดออกมาว่าถึงเวลาที่ต้องAไป   ทั้งที่ใจเขานั้นบอก B  ว่าที่จริงเขานั้นอยากอยู่ ยืนเคียงคู่อยู่กับเธอใกล้ ๆ

 E  เพราะไม่เคยคาดคิดว่าไม่ได้เจอกันตั้งนานและเธอ.. G#m  จะไม่เลือนลางจากหัวใจ ยังคง.. A  แอบหลงรักเธอเหมือนวันก่อน ๆ   จนเขาแทบซ่อBน..ไว้..ไม่..ไหว..

* | ** | *** |

A | G#m |F#m | B C |D C# |

สบายดีF#ไหม จะไปทางไหนเดินมายังไA#mง มากับใครรึเปล่าอยากจะพูดคุยBกับเธอให้นานที่สุดแต่กลับไม่มีเรื่C#องที่จะพูดคุยได้ยาว

พยายาF#มคิด คิดสักเท่าไรก็วนกลับไปA#mได้แค่คำถามเก่ากลัวความรัBก ความคิดถึง ที่ลึกซึ้งถูกเปิดเผยจากใจเขC#า..

F# | A#m | B | C# | ( x2 )
F# | A#m | B | C# | ( Fade Out )คอร์ดเพลง คำถามโง่ๆ BOYd KOSIYABONG ft. cuttO

เนื้อเพลง คำถามโง่ๆ BOYd KOSIYABONG ft. cuttO ในวันที่เขาได้พบกับเธออีกครั้งหนึ่ง ความรู้สึกลึกซึ้งก็เกิดขึ้นมาโดยทันทีที่ข้างใน ช่างเหมือนวันเก่า เหมือนวันที่เขานั่งเหม่อ เหมือนวันที่เขาเจอกับเธอใหม่ๆและไม่เคยคาดคิดว่าไม่ได้เจอกันตั้งนานและเธอ ไม่เคยเลือนลางจากหัวใจ ยังคง แอบหลงรักเธอเหมือนวันก่อนๆจนเขาแทบซ่อนไว้ไม่ไหว เลยมีแค่คำถามโง่ๆปิดบังเรื่องที่ซ่อนในใจ ไม่ได้ลึก ไม่ได้ซึ้ง ไม่ได้สม ความคิด ถึงที่เก็บไว้ สบายดีไหม จะไปทางไหน เดินมายังไง มากับใครรึเปล่า อยากจะพูดคุยกับเธอให้นานที่สุด แต่กลับไม่มีเรื่องที่จะพูดคุยได้ยาว พยายามคิด คิดสักเท่าไร ก็วนกลับไปได้แค่คำถามเก่า กลัวความรัก ความคิดถึง ที่ลึกซึ้ง ถูกเปิดเผยจากใจเขา แกล้งทำเป็นยกมือขึ้นเพื่อทำเป็นดูนาฬิกา ทำเป็นมองท้องฟ้าและพูดออกมาว่าถึงเวลาที่ต้องไป ทั้งที่ใจเขานั้นบอก ว่าที่จริงเขานั้นอยากอยู่ ยืนเคียงคู่อยู่กับเธอใกล้ๆเพราะไม่เคยคาดคิดว่าไม่ได้เจอกันตั้งนานและเธอ จะไม่เลือนลางจากหัวใจ ยังคง แอบหลงรักเธอเหมือนวันก่อนๆจนเขาแทบซ่อนไว้ไม่ไหว สบายดีไหม จะไปทางไหน เดินมายังไง มากับใครรึเปล่า อยากจะพูดคุยกับเธอให้นานที่สุด แต่กลับไม่มีเรื่องที่จะพูดคุยได้ยาว พยายามคิด คิดสักเท่าไร ก็วนกลับไปได้แค่คำถามเก่า กลัวความรัก ความคิดถึง ที่ลึกซึ้ง ถูกเปิดเผยจากใจเขา