ดีแล้ว...ที่ทิ้งกัน

  KT Long Flowing   แร็พ   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ดีแล้วที่ทิ้งกัน KT Long Flowing
เนื้อร้อง/ทำนอง: KT Long Flowingเรียบเรียง/ดนตรี: KT Long Flowingโปรดิวเซอร์: KT Long Flowingสังกัดค่าย: KWP Record

G | Bm |Em | Bm |
Em | Bm |Am | D |

ไม่ต้องกังวลGอะไร ๆ ในเรื่อBmงฉันเธออยู่ตรงนั้Emน ก็ช่วยทำตัวให้ดีBmและก็อย่า ไปแอEmบ ไปทำ อะไรที่มัBmนไม่ดีเดี๋ยวเขAmาจะทนเธอไม่ไหD

และไม่ต้องกลัGว ไม่ว่าจะ เป็น หรือ ตาBmจะไม่ไปวุ่นวาEmยกับเธอ ให้เขานั้นเคือBmงใจคบกันตามEmสบาย ไม่ต้องกังวลBmเรื่องใดเพราะฉันยิAmนดี..ที่เธอทิ้งกัD

ไม่มีมันก็ไม่ตาGย อยู่คนเดียวมันก็สบาBmไม่เคยคิดเสียดาEmย ที่เลิกกับคนไม่จริงBmใจไม่ต้องกระวนกระวาEmย ว่าเธอจะทำอะไรกับใคBmรที่ไหนก็ดีแล้วAmเธอ ที่เธอทิ้งกัD

ไม่มีมันก็ไม่ตาGย อยู่คนเดียวมันก็สบาBmวัน ๆ จะเมา จะมาEmย จะทำอะไร ไม่ต้องสนเBmธอตลอดเวลEmา..ที่เราคบกันคงมีแต่ฉันBmรักเธอก็ดีแล้วเAmธอ ที่เธอทิ้งกัD

G | Bm |Em | Bm |
Em | Bm |Am | D |

เธอทำให้ฉันGเข้าใจอะไรตั้งมากBmมายทุ่มเทให้ตาEmย สุดท้ายก็ใช่ว่าจะสำBmคัญเหมือนว่าเธอEmแค่เพียงรอ รอเธอกับเขาBmพบกันจึงคั่นเวAmลา ด้วยการมีฉัD

จากนี้Gก็ขอให้สุขสมหวัง ดีใจกับเธBmอที่ได้สิ่งที่ฝันฉันจะไม่ไEmป จะไม่อะไรทั้งนั้นแต่จะให้เสียใBmจ บอกเลยไม่ใช่ฉันก็รู้Emว่าคนอย่างเธอ ให้แค่ใBmจมันไม่พอพยายามจนท้Amอ ไม่หัก ไม่งอ คงไม่ไหD

* | ** |

ยิ่งอ่อนแอG ยิ่งทำให้เจ็บเป็นเท่Bmาตัวเธอไม่เจอกับตัEmว คงไม่มีวันจะเข้าBmใจดีที่ฉันให้เธEmอ ให้เธอไปแค่เพียงBmครึ่งใจโดนเธอทิ้Amง ก็เลยไม่เจ็บเท่าไรDไม่มีเธอ ก็ไม่ตาย

G | Bm |Em | Bm |
Em | Bm |Am | D |ฟังเพลง - ดีแล้วที่ทิ้งกัน KT Long Flowing - YouTube

เนื้อเพลง ดีแล้วที่ทิ้งกัน KT Long Flowingไม่ต้องกังวลอะไรๆในเรื่องฉัน เธออยู่ตรงนั้น ก็ช่วยทำตัวให้ดี และก็อย่า ไปแอบ ไปทำ อะไรที่มันไม่ดี เดี๋ยวเขาจะทนเธอไม่ไหว และไม่ต้องกลัว ไม่ว่าจะ เป็น หรือ ตาย จะไม่ไปวุ่นวายกับเธอ ให้เขานั้นเคืองใจ คบกันตามสบาย ไม่ต้องกังวลเรื่องใด เพราะฉันยินดีที่เธอทิ้งกัน ไม่มีมันก็ไม่ตาย อยู่คนเดียวมันก็สบาย ไม่เคยคิดเสียดาย ที่เลิกกับคนไม่จริงใจ ไม่ต้องกระวนกระวาย ว่าเธอจะทำอะไรกับใครที่ไหน ก็ดีแล้วเธอ ที่เธอทิ้งกัน ไม่มีมันก็ไม่ตาย อยู่คนเดียวมันก็สบาย วันๆจะเมา จะมาย จะทำอะไร ไม่ต้องสนเธอ ตลอดเวลาที่เราคบกันคงมีแต่ฉันรักเธอ ก็ดีแล้วเธอ ที่เธอทิ้งกัน เธอทำให้ฉันเข้าใจอะไรตั้งมากมาย ทุ่มเทให้ตาย สุดท้ายก็ใช่ว่าจะสำคัญ เหมือนว่าเธอแค่เพียงรอ รอเธอกับเขาพบกัน จึงคั่นเวลา ด้วยการมีฉัน จากนี้ก็ขอให้สุขสมหวัง ดีใจกับเธอที่ได้สิ่งที่ฝัน ฉันจะไม่ไป จะไม่อะไรทั้งนั้น แต่จะให้เสียใจ บอกเลยไม่ใช่ฉัน ก็รู้ว่าคนอย่างเธอ ให้แค่ใจมันไม่พอ พยายามจนท้อ ไม่หัก ไม่งอ คงไม่ไหว ยิ่งอ่อนแอ ยิ่งทำให้เจ็บเป็นเท่าตัว เธอไม่เจอกับตัว คงไม่มีวันจะเข้าใจ ดีที่ฉันให้เธอ ให้เธอไปแค่เพียงครึ่งใจ โดนเธอทิ้ง ก็เลยไม่เจ็บเท่าไร ไม่มีเธอ ก็ไม่ตาย