อีขี้ไห้

เนย นฤมล, บักขี้ไห้, แนวเพลง: ลูกทุ่ง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

อีขี้ไห้ - เนย นฤมล

ฟัCmงเพลงช้ากะเจ็บ  ฟังA#เพลงเร็วกะเหงาฟังเพลG#งอกหักแฮงเศร้า แล้วนั่งD#ไห้..

สินอCmนกะคิดฮอดเขา ผู้บ่างเก่A#าที่ถิ่มเฮาไปลืมG#บ่ได้..A#  หน่ายเจ้าของD#แฮง

อีขี้ไห้G# หมู่ตั้งฉายA#บทเจ้าน้ำตGmา ปานนักแสดCmบ่แม่นน้องทำท่G#า บ่แม่นน้องเสA#แสร้งแต่มันเจ็บอิหD# | D#ลี..

น้องไห้ย้อนเจ้าฮู้บ่G#..ยังฮักA#แฮงน้องไห้ย้อนคิดฮอดแGmฮง ย้อนมัGนเหลือใCmจ..อยู่A#สื่อ ๆ กะไห้G# อยู่ ๆ กะน้ำตาไหA#ย้อนหลับตาไปกะเห็D#น..หน้าเจ้G

น้องไห้ย้อนเจ้าฮู้บ่G#..พี่ชายA#เอยหัวใจน้องมันกะเลGmยมีฮอยเจ็Gบที่พร้อมCmเศร้าแค่ควาA#มคิดฮอดมาต้อG#ย..หัวใจเบา A# | A#ๆ ..น้ำตากะย้อยหยาD#มหย่าง..  D#

G# | A# |Gm | Cm A# |
G# | A# |D# | D# |

* | ** | *** |

** | *** |อีขี้ไห้ - เนย นฤมล