อีขี้ไห้

  เนย นฤมล   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง อีขี้ไห้ เนย นฤมล
เนื้อร้อง/ทำนอง: จินนี่ ภูไทเรียบเรียง: จินนี่ ภูไทโปรดิวเซอร์: ภานุวัฒน์ สิงห์ สนั่นสังกัดค่าย: ภูไทเร็คคอร์ดติดต่องานแสดง: 0878131877

ฟัCmงเพลงช้ากะเจ็บ  ฟังA#เพลงเร็วกะเหงาฟังเพลG#งอกหักแฮงเศร้า แล้วนั่งD#ไห้..

สินอCmนกะคิดฮอดเขา ผู้บ่างเก่A#าที่ถิ่มเฮาไปลืมG#บ่ได้..A#  หน่ายเจ้าของD#แฮง

อีขี้ไห้G# หมู่ตั้งฉายA#บทเจ้าน้ำตGmา ปานนักแสดCmบ่แม่นน้องทำท่G#า บ่แม่นน้องเสA#แสร้งแต่มันเจ็บอิหD# | D#ลี..

น้องไห้ย้อนเจ้าฮู้บ่G#..ยังฮักA#แฮงน้องไห้ย้อนคิดฮอดแGmฮง ย้อนมัGนเหลือใCmจ..อยู่A#สื่อ ๆ กะไห้G# อยู่ ๆ กะน้ำตาไหA#ย้อนหลับตาไปกะเห็D#น..หน้าเจ้G

น้องไห้ย้อนเจ้าฮู้บ่G#..พี่ชายA#เอยหัวใจน้องมันกะเลGmยมีฮอยเจ็Gบที่พร้อมCmเศร้าแค่ควาA#มคิดฮอดมาต้อG#ย..หัวใจเบา A# | A#ๆ ..น้ำตากะย้อยหยาD#มหย่าง..  D#

G# | A# |Gm | Cm A# |
G# | A# |D# | D# |

* | ** | *** |

** | *** |ฟังเพลง - อีขี้ไห้ เนย นฤมล - YouTube

เนื้อเพลง อีขี้ไห้ เนย นฤมลฟังเพลงช้ากะเจ็บ ฟังเพลงเร็วกะเหงา ฟังเพลงอกหักแฮงเศร้า แล้วนั่งไห้ สินอนกะคิดฮอดเขา ผู้บ่างเก่าที่ถิ่มเฮาไป ลืมบ่ได้ หน่ายเจ้าของแฮง อีขี้ไห้ หมู่ตั้งฉายา บทเจ้าน้ำตา ปานนักแสดง บ่แม่นน้องทำท่า บ่แม่นน้องเสแสร้ง แต่มันเจ็บอิหลี น้องไห้ย้อนเจ้าฮู้บ่ยังฮักแฮง น้องไห้ย้อนคิดฮอดแฮง ย้อนมันเหลือใจ อยู่สื่อๆกะไห้ อยู่ๆกะน้ำตาไหล ย้อนหลับตาไปกะเห็นหน้าเจ้า น้องไห้ย้อนเจ้าฮู้บ่พี่ชายเอย หัวใจน้องมันกะเลยมีฮอยเจ็บที่พร้อมเศร้า แค่ความคิดฮอดมาต้อยหัวใจเบาๆน้ำตากะย้อยหยามหย่าง