เข้าข้างตัวเอง(อีกแล้ว)

ETC., แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

เข้าข้างตัวเองอีกแล้ว ETC.

Cmaj7 | Fmaj7 |Cmaj7 | Fmaj7 |

เหมือนฉันCmaj7คนเดียวที่คิดไปไกลกว่าเธอFmaj7คิดเหมือนฉันCmaj7คนเดียวอยากบอกใคร ๆ เรื่องของFmaj7เราไม่รู้Cmaj7จริง ๆ ว่าเธอคิดถึงหรือเธอFmaj7แค่เหงาไม่รู้Em7จริง ๆ ว่าเราอยู่ในฐานD7ะอะไร..G

กี่ครั้F#m7b5ง.. ที่ฉันเอBm7b5ง..  ก็รู้สึEm7กไม่สำคัAm7ยังหDm7าเหตุผลมากมายที่จะEm7b5 Aรอ..กี่ครั้F#m7b5ง.. ที่หัวใFจฉันมันเจ็Em7บและอยากพAm7แค่เธอทำDm7เหมือนรัก ก็หลCงไปที่จุดเดิG

เข้าข้างตัวเองอีกแล้Dm7ว.. หยุดสักทีG..น่าจะรู้Cmaj7ที่เธอไม่เคยชัดเจน มันชัดA7เจนพออยู่แล้วหยุดฝัDm7น.. ตื่นสักทีG.. หลอกตัวเอCmaj7งมานานเท่าไรยังA7จะเอาอะไรมาหวัง ยังรอทำไมDm7ทั้ง ๆ ที่ในใจG.. ก็รู้เป็นได้แค่นี้..

F Fm |

ทุกครั้งCmaj7ที่เธอใส่ใจ ที่ทำอะไรFmaj7ให้ฉันไม่รู้เCmaj7ธอทำอย่างนั้น กับฉันหรือว่าFmaj7ใคร ๆทุกคำCmaj7ที่เธอบอกฉันพิเศษกว่าใครFmaj7บ้างไหมหรือเธอEm7ทำเหมือนมีใจ ไม่ใช่แค่ฉันD7คนเดียว.G.

* | ** |

F#m7b5 Bm7b5 | Em7 Am7 |
Bm7b5 E7 |Am7 A7 |
F | Em7 Am7 |Dm7 | G |

** |

G# Fm | Cmaj7 |เข้าข้างตัวเองอีกแล้ว ETC.