เข้าข้างตัวเอง(อีกแล้ว)

  ETC.   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เข้าข้างตัวเองอีกแล้ว ETC.
เนื้อร้อง/ทำนอง: อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์เรียบเรียง: บีโปรดิวเซอร์: ETC.สังกัดค่าย: MuzikMoveติดต่องานแสดง: 0624949583

Cmaj7 | Fmaj7 |Cmaj7 | Fmaj7 |

เหมือนฉันCmaj7คนเดียวที่คิดไปไกลกว่าเธอFmaj7คิดเหมือนฉันCmaj7คนเดียวอยากบอกใคร ๆ เรื่องของFmaj7เราไม่รู้Cmaj7จริง ๆ ว่าเธอคิดถึงหรือเธอFmaj7แค่เหงาไม่รู้Em7จริง ๆ ว่าเราอยู่ในฐานD7ะอะไร..G

กี่ครั้F#m7b5ง.. ที่ฉันเอBm7b5ง..  ก็รู้สึEm7กไม่สำคัAm7ยังหDm7าเหตุผลมากมายที่จะEm7b5 Aรอ..กี่ครั้F#m7b5ง.. ที่หัวใFจฉันมันเจ็Em7บและอยากพAm7แค่เธอทำDm7เหมือนรัก ก็หลCงไปที่จุดเดิG

เข้าข้างตัวเองอีกแล้Dm7ว.. หยุดสักทีG..น่าจะรู้Cmaj7ที่เธอไม่เคยชัดเจน มันชัดA7เจนพออยู่แล้วหยุดฝัDm7น.. ตื่นสักทีG.. หลอกตัวเอCmaj7งมานานเท่าไรยังA7จะเอาอะไรมาหวัง ยังรอทำไมDm7ทั้ง ๆ ที่ในใจG.. ก็รู้เป็นได้แค่นี้..

F Fm |

ทุกครั้งCmaj7ที่เธอใส่ใจ ที่ทำอะไรFmaj7ให้ฉันไม่รู้เCmaj7ธอทำอย่างนั้น กับฉันหรือว่าFmaj7ใคร ๆทุกคำCmaj7ที่เธอบอกฉันพิเศษกว่าใครFmaj7บ้างไหมหรือเธอEm7ทำเหมือนมีใจ ไม่ใช่แค่ฉันD7คนเดียว.G.

* | ** |

F#m7b5 Bm7b5 | Em7 Am7 |
Bm7b5 E7 |Am7 A7 |
F | Em7 Am7 |Dm7 | G |

** |

G# Fm | Cmaj7 |ฟังเพลง - เข้าข้างตัวเองอีกแล้ว ETC. - YouTube

เนื้อเพลง เข้าข้างตัวเองอีกแล้ว ETC.เหมือนฉันคนเดียวที่คิดไปไกลกว่าเธอคิด เหมือนฉันคนเดียวอยากบอกใครๆเรื่องของเรา ไม่รู้จริงๆว่าเธอคิดถึงหรือเธอแค่เหงา ไม่รู้จริงๆว่าเราอยู่ในฐานะอะไร กี่ครั้ง ที่ฉันเอง ก็รู้สึกไม่สำคัญ ยังหาเหตุผลมากมายที่จะรอ กี่ครั้ง ที่หัวใจฉันมันเจ็บและอยากพอ แค่เธอทำเหมือนรัก ก็หลงไปที่จุดเดิม เข้าข้างตัวเองอีกแล้ว หยุดสักที น่าจะรู้ที่เธอไม่เคยชัดเจน มันชัดเจนพออยู่แล้ว หยุดฝัน ตื่นสักที หลอกตัวเองมานานเท่าไร ยังจะเอาอะไรมาหวัง ยังรอทำไม ทั้งๆที่ในใจ ก็รู้เป็นได้แค่นี้ ทุกครั้งที่เธอใส่ใจ ที่ทำอะไรให้ฉัน ไม่รู้เธอทำอย่างนั้น กับฉันหรือว่าใครๆทุกคำที่เธอบอกฉันพิเศษกว่าใครบ้างไหม หรือเธอทำเหมือนมีใจ ไม่ใช่แค่ฉันคนเดียว