เธอคือใคร

  ETC.   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เธอคือใคร ETC.
เนื้อร้อง/ทำนอง: อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์เรียบเรียง: บีโปรดิวเซอร์: ETC.สังกัดค่าย: MuzikMoveติดต่องานแสดง: 0624949583

A C#m | Bm E |
A C#m | Bm E |

C Em | Dm G |
C Em | Dm G | C |

ชั่วชีวิCตที่เคยรักใคร ไม่เคยล้อAm7เล่นกับหัวใจแต่Fmaj7ว่าทุกคน..เข้Em7ามาคบกัน ไม่Dm7นาน เขาก็ไปGแต่ละครั้Cงก็คอยทุ่มเท แต่สุดท้าAm7ยก็ยังเสียใจเจ็Fmaj7บจนคุ้นเคย แต่Em7ไม่ชอบเลย ที่Dm7ต้องไม่เหลือใคG

ดั่งฟ้Fmaj7า..จะแค่เพียงต้องกาEm7รแกล้งกันให้ฉันFmaj7..ต้องพบเจอแต่เจ็บควาEm7มช้ำใจจนไม่รู้Fmaj7..ว่ารักแท้น่าตาEm7เป็นเช่นไรAm7ก็ยังไม่พA#maj7บเจอใคร ที่รักกันจริงสักทีG..

   จะมีไหCมสักคน..   มาเปลี่ยนชีวิAm7ตของฉัน เธอคือใคร Fmaj7  ที่จะรักจริEm7ง ไม่ทอดทิ้งกัDm7น อยากจะรู้G   จะมีไหมCสักใจจะได้เจอเธGm7อ อยากรู้C7เธอคือใคร Fmaj7  ที่จะเป็Em7นรักสุดท้าDm7ย.. ของฉันGจริง ๆ สักที

C | Fm G |

อยากจะพบCสักคนที่เข้าใจไม่ ต้องพร้Am7อม ต้องดี มากมายอาFmaj7จจะเถียงกัน อาEm7จทะเลาะกัน เขDm7ายังไม่ไปไหG

อยากจะพบCสักใจที่เข้ากัน อยู่กับฉัAm7น รักกันเรื่อยไปอย่Fmaj7าให้แวะมา..ฝาEm7กแค่น้ำตา..ให้ค้าDm7งคาในหัวใจG

* | ** |

 Fmaj7        ไม่รู้Em7จะเจอเมื่อไร         ก็เฝ้าDแต่ถาม ก็ได้แต่ถาม..จากฟ้G | Gา..

** |

C | Em | Dm | G | ( x2 ) | C |ฟังเพลง - เธอคือใคร ETC. - YouTube

เนื้อเพลง เธอคือใคร ETC.ชั่วชีวิตที่เคยรักใคร ไม่เคยล้อเล่นกับหัวใจ แต่ว่าทุกคนเข้ามาคบกัน ไม่นาน เขาก็ไป แต่ละครั้งก็คอยทุ่มเท แต่สุดท้ายก็ยังเสียใจ เจ็บจนคุ้นเคย แต่ไม่ชอบเลย ที่ต้องไม่เหลือใคร ดั่งฟ้าจะแค่เพียงต้องการแกล้งกัน ให้ฉันต้องพบเจอแต่เจ็บความช้ำใจ จนไม่รู้ว่ารักแท้น่าตาเป็นเช่นไร ก็ยังไม่พบเจอใคร ที่รักกันจริงสักที จะมีไหมสักคน มาเปลี่ยนชีวิตของฉัน เธอคือใคร ที่จะรักจริง ไม่ทอดทิ้งกัน อยากจะรู้ จะมีไหมสักใจจะได้เจอเธอ อยากรู้เธอคือใคร ที่จะเป็นรักสุดท้าย ของฉันจริงๆสักที อยากจะพบสักคนที่เข้าใจ ไม่ ต้องพร้อม ต้องดี มากมาย อาจจะเถียงกัน อาจทะเลาะกัน เขายังไม่ไปไหน อยากจะพบสักใจที่เข้ากัน อยู่กับฉัน รักกันเรื่อยไป อย่าให้แวะมาฝากแค่น้ำตาให้ค้างคาในหัวใจ ไม่รู้จะเจอเมื่อไร ก็เฝ้าแต่ถาม ก็ได้แต่ถามจากฟ้า ( x2 )