กระดังงาเกรียมไฟ

 ไววิทย์ เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง กระดังงาเกรียมไฟ ไววิทย์
เนื้อร้อง/ทำนอง: ไปรวิทย์ สุขเกษมสังกัดค่าย: Gru Recordติดต่องานแสดง: 0639166983

G | D |C | G |
G | D |C | G |

 G  ไฟในมือติดไปที่Emบุหรี่ C  จากนาที..ผ่านไปเป็นGชั่วโมง C  ปิดประตูเบียดตัวนั่งลG Am  ก่อนโก้งโค้งให้บริกาD

 G  เอาเรือนกาย..ออกไปแลEmกเงินตรา C  เพียงราคาผักไม้ในจาG C  กลัดหน้าอก ติดเบอร์รอขาG Am  ผ่านคุณท่Dานหน้าตู้กระจG

 G  ไฟในเมือง แต่งดวงเริ่มEmสว่าง C  เงาลาง ๆ ร่างเรือนนี้Gก็ปรากฏ C  ต่างแสดงแกล้งไปในตัวบG Am  ดอกไม้สดยามนี้มีDราคา

 G  ทำทุกทาง ร่างกายนี้Emตามสั่ง C  น้ำตาหลั่งอาบนองต้องเบือนหน้G C  ดั่งอุทิศชีวิตเป็นนาวG Am  แล่นตามลมDของกามาทุกค่ำคืG

 C  เป็นไม้งาม..ให้กรGะรอกเจาะเป็Cนเพราะความจำเป็GเงิCนต้องใช้ในยามGลำเค็ญไม่กิAmน ไม่เที่ยว หรอกหนD

กรCะดังงาต้องมาGลนไฟให้ชาAmยหมื่นชายโลมไล้Gกายาเป็Cนนางโลม เป็นGแม่ค้า จนกรAmะดังงDาเกรียมไฟG

G | D |C | G |
G | D |C | G |

G | Em |G | G |Am | Am |D | D |
Em | Em |G | G |Am | Am |C | D |

 G  จนเพียงเงินแต่เธอไEmม่จนใจ C  จนเรือนกาย แต่เธอไม่Gจนตรอก C  ใคร จะหมิ่น จะเมิน ว่ากระจอG Am  เก็บงำความช้ำชอก ไม่บอกใคD

 G  ดอกไม้งาม ถึงยามร่วงEmโรยรา C  ตามเวลา..ที่มันล่วงGเลยไป C  ผลัดใบเก่า ผลิใบใหGม่ Am  กับความใคร่Dที่ไร้ราคGา..

 C  เป็นไม้งาม..ให้กรGะรอกเจาะเป็Cนเพราะความจำเป็GเงิCนต้องใช้ในยามGลำเค็ญลูกชาAmยกำลังศึกษD

กรCะดังงาต้องมาGลนไฟให้ชาAmยหมื่นชายโลมไล้Gกายาเป็Cนนางโลม เป็นGแม่ค้า จนกรAmะดังงDาเกรียมไฟG

* | ** |

เป็Cนนางโลม เป็นGแม่ค้า จนกรAmะดังงDาเกรียมไฟG

C | G | Am D | G | ( x2 )
G | D | C D | G |ฟังเพลง - กระดังงาเกรียมไฟ ไววิทย์ - YouTube

เนื้อเพลง กระดังงาเกรียมไฟ ไววิทย์ ไฟในมือติดไปที่บุหรี่ จากนาทีผ่านไปเป็นชั่วโมง ปิดประตูเบียดตัวนั่งลง ก่อนโก้งโค้งให้บริการ เอาเรือนกายออกไปแลกเงินตรา เพียงราคาผักไม้ในจาน กลัดหน้าอก ติดเบอร์รอขาน ผ่านคุณท่านหน้าตู้กระจก ไฟในเมือง แต่งดวงเริ่มสว่าง เงาลางๆร่างเรือนนี้ก็ปรากฏ ต่างแสดงแกล้งไปในตัวบท ดอกไม้สดยามนี้มีราคา ทำทุกทาง ร่างกายนี้ตามสั่ง น้ำตาหลั่งอาบนองต้องเบือนหน้า ดั่งอุทิศชีวิตเป็นนาวา แล่นตามลมของกามาทุกค่ำคืน เป็นไม้งามให้กระรอกเจาะ เป็นเพราะความจำเป็น เงินต้องใช้ในยามลำเค็ญ ไม่กิน ไม่เที่ยว หรอกหนา กระดังงาต้องมาลนไฟ ให้ชายหมื่นชายโลมไล้กายา เป็นนางโลม เป็นแม่ค้า จนกระดังงาเกรียมไฟ จนเพียงเงินแต่เธอไม่จนใจ จนเรือนกาย แต่เธอไม่จนตรอก ใคร จะหมิ่น จะเมิน ว่ากระจอก เก็บงำความช้ำชอก ไม่บอกใคร ดอกไม้งาม ถึงยามร่วงโรยรา ตามเวลาที่มันล่วงเลยไป ผลัดใบเก่า ผลิใบใหม่ กับความใคร่ที่ไร้ราคา เป็นไม้งามให้กระรอกเจาะ เป็นเพราะความจำเป็น เงินต้องใช้ในยามลำเค็ญ ลูกชายกำลังศึกษา กระดังงาต้องมาลนไฟ ให้ชายหมื่นชายโลมไล้กายา เป็นนางโลม เป็นแม่ค้า จนกระดังงาเกรียมไฟ เป็นนางโลม เป็นแม่ค้า จนกระดังงาเกรียมไฟ ( x2 )