ฮักบ่มีสถานะ

  กานต์ ทศน   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ฮักบ่มีสถานะ กานต์ ทศน
เนื้อร้อง/ทำนอง: กานต์ ทศนเรียบเรียง: บ่าวเบสท์ หัวหน้าเด็กน้อย

D F#m | Bm F#m |G F#m | Em A |
G F#m | G F#m |Em A | D |

สิให้เฮ็ดแนวDใด๋ กะยังว่าใจมันF#mมักกะเลยตัดสินใจทัEmก..เจ้าAไปคือDว่าแล้วเฮGากะได้คุยกัน สานควาF#mมสัมพันธ์ต่อมBmจนมื้อนี้Em..มันค้่างคAาอยู่ในDใจ

เห็นเจ้าGไปเม้น..ผู้นั้น ผู้นี้ กดควาF#mมฮู้สึกหัวใจBmแล้วอ้ายเด้Gมันอยู่ส่วนใด๋..ในใจของAเจ้า..  A

บ่มีสถานDะ กะต้องเข้าใF#mถึงสิมักป่านใด๋Bm กะบ่ได้ใจF#mเขาเฮามันแค่Gคนคุย บ่แมนผู้บ่F#mาว ผู้สาวเซาหวัEmง ลม ๆ แล้ง ๆA

เขาบ่คึดสิฮัGก..มึงดF#mอกเขาคุยตั้งบักหลาGย.. เขาแF#mค่มาหลอกตั๋Emวให้มึงตายใจA..ว่าเขาบ่มีไผD

F#m | Bm |F#m | Bm |
G A | F#m Bm |Em | A |

สิให้เฮ็ดแนวDใด๋ กะยังว่าใจมันF#mมักกะเลยตัดสินใจทัEmก..เจ้าAไปคือDว่าแล้วเฮGากะได้คุยกัน สานควาF#mมสัมพันธ์ต่อมBmฮอดมื้อนี้Em..มันค้่างคAา สิเอาจั่งใด๋D

* | ** | *** |

เขาบ่คึดสิฮัGก..มึงดF#mอกเขาคุยตั้งบักหลาGย.. เขาแF#mค่มาหลอกตั๋Emวให้มึงตายใจA..ว่าเขาฮัก..แต่เฮา..

G F#m | G F#m |Em A | D |ฟังเพลง - ฮักบ่มีสถานะ กานต์ ทศน - YouTube

เนื้อเพลง ฮักบ่มีสถานะ กานต์ ทศนสิให้เฮ็ดแนวใด๋ กะยังว่าใจมันมัก กะเลยตัดสินใจทักเจ้าไปคือว่า แล้วเฮากะได้คุยกัน สานความสัมพันธ์ต่อมา จนมื้อนี้มันค้่างคาอยู่ในใจ เห็นเจ้าไปเม้นผู้นั้น ผู้นี้ กดความฮู้สึกหัวใจ แล้วอ้ายเด้มันอยู่ส่วนใด๋ในใจของเจ้า บ่มีสถานะ กะต้องเข้าใจ ถึงสิมักป่านใด๋ กะบ่ได้ใจเขา เฮามันแค่คนคุย บ่แมนผู้บ่าว ผู้สาว เซาหวัง ลมๆแล้งๆเขาบ่คึดสิฮักมึงดอก เขาคุยตั้งบักหลาย เขาแค่มาหลอก ตั๋วให้มึงตายใจว่าเขาบ่มีไผ สิให้เฮ็ดแนวใด๋ กะยังว่าใจมันมัก กะเลยตัดสินใจทักเจ้าไปคือว่า แล้วเฮากะได้คุยกัน สานความสัมพันธ์ต่อมา ฮอดมื้อนี้มันค้่างคา สิเอาจั่งใด๋ เขาบ่คึดสิฮักมึงดอก เขาคุยตั้งบักหลาย เขาแค่มาหลอก ตั๋วให้มึงตายใจว่าเขาฮักแต่เฮา