ฮักทั้งๆที่เจ็บ

ตุ้ย วัชรัตน์, แนวเพลง: ลูกทุ่ง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ฮักทั้งๆที่เจ็บ - ตุ้ย วัชรัตน์ DSB

C Em | Am Gm |F Em | Dm G |

อ้ายพยายาCมสิเป็นคนดีที่เจ้Gาฮักเจ้าพยายาAmมสิเป็นคนดีทีฮักGเขาทุ่มเทFสุอย่าง เฮ็Emดสุอย่างหวัDmงให้เป็นที่หนึ่ง.. ในใจG..

เทียบกับเขCาที่บ่ต้องเฮ็ดอีหยัGกะเป็นคนAmที่เจ้าต้องกาGเทียบกับFอ้ายแล้ว กะส่ำEmเกิบฮ้างข้างเดีDmยว บ่มีไผใส่G แค่เศษใจเหลือC ๆ

เจ็Dmบกะถอยบ่ได้ ฮัEmกกะไปบ่รอดจมปรัFกบ่มีทางออก กะย้อนว่Gา..

ย้อนเจ้ายังเป็นคนเดีCยวที่อ้ายฮัGแต่อ้ายบ่แม่นคนเดีAmยวที่ฮักเจ้Gmน้องยังมีเขFา ยังบ่ลืมเขEmา..    ใDmจยังรอแต่เขGอ้ายกะยังคงฮัCกทั้ง ๆ ที่เจ็Gบ..    เจ็Amบทั้ง ๆ ที่ฮู้Gm..ฮู้เจ้ายังคิดFฮอด ฮู้เจ้ายังถ่Emถ่าDmนไฟเก่ายังร้Gอน ย้อนเจ้าCบ่ลืม    (G)

กะเบิ่ดหัวใจFน้องมีแต่เขา เบิ่ดหัวใจEmอ้ายกะมีแต่เจ้ากะสิลืFม กะสิลบ กะสิตัดใจ ได้จั่งใด๋G

C Em | Am Gm |F Em |Dm G |
C Em | Am Gm |F Em |Dm G |

* | ** | ** |

C Em | Am Gm |F Em |Dm G |C |ฮักทั้งๆที่เจ็บ - ตุ้ย วัชรัตน์ DSB