ฮักทั้งๆที่เจ็บ

  ตุ้ย วัชรัตน์   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ฮักทั้งๆที่เจ็บ ตุ้ย วัชรัตน์ DSB
เนื้อร้อง/ทำนอง: อ๊อก วิสกี้เรียบเรียง: วีรยุทธ ภักดีศรีทอนสังกัดค่าย: DOKSABANG MUSiCติดต่องานแสดง: 0864882939

C Em | Am Gm |F Em | Dm G |

อ้ายพยายาCมสิเป็นคนดีที่เจ้Gาฮักเจ้าพยายาAmมสิเป็นคนดีทีฮักGเขาทุ่มเทFสุอย่าง เฮ็Emดสุอย่างหวัDmงให้เป็นที่หนึ่ง.. ในใจG..

เทียบกับเขCาที่บ่ต้องเฮ็ดอีหยัGกะเป็นคนAmที่เจ้าต้องกาGเทียบกับFอ้ายแล้ว กะส่ำEmเกิบฮ้างข้างเดีDmยว บ่มีไผใส่G แค่เศษใจเหลือC ๆ

เจ็Dmบกะถอยบ่ได้ ฮัEmกกะไปบ่รอดจมปรัFกบ่มีทางออก กะย้อนว่Gา..

ย้อนเจ้ายังเป็นคนเดีCยวที่อ้ายฮัGแต่อ้ายบ่แม่นคนเดีAmยวที่ฮักเจ้Gmน้องยังมีเขFา ยังบ่ลืมเขEmา..    ใDmจยังรอแต่เขGอ้ายกะยังคงฮัCกทั้ง ๆ ที่เจ็Gบ..    เจ็Amบทั้ง ๆ ที่ฮู้Gm..ฮู้เจ้ายังคิดFฮอด ฮู้เจ้ายังถ่Emถ่าDmนไฟเก่ายังร้Gอน ย้อนเจ้าCบ่ลืม    (G)

กะเบิ่ดหัวใจFน้องมีแต่เขา เบิ่ดหัวใจEmอ้ายกะมีแต่เจ้ากะสิลืFม กะสิลบ กะสิตัดใจ ได้จั่งใด๋G

C Em | Am Gm |F Em |Dm G |
C Em | Am Gm |F Em |Dm G |

* | ** | ** |

C Em | Am Gm |F Em |Dm G |C |ฟังเพลง - ฮักทั้งๆที่เจ็บ ตุ้ย วัชรัตน์ DSB - YouTube

เนื้อเพลง ฮักทั้งๆที่เจ็บ ตุ้ย วัชรัตน์ DSB อ้ายพยายามสิเป็นคนดีที่เจ้าฮัก เจ้าพยายามสิเป็นคนดีทีฮักเขา ทุ่มเทสุอย่าง เฮ็ดสุอย่าง หวังให้เป็นที่หนึ่ง ในใจ เทียบกับเขาที่บ่ต้องเฮ็ดอีหยัง กะเป็นคนที่เจ้าต้องการ เทียบกับอ้ายแล้ว กะส่ำเกิบฮ้าง ข้างเดียว บ่มีไผใส่ แค่เศษใจเหลือๆเจ็บกะถอยบ่ได้ ฮักกะไปบ่รอด จมปรักบ่มีทางออก กะย้อนว่า ย้อนเจ้ายังเป็นคนเดียวที่อ้ายฮัก แต่อ้ายบ่แม่นคนเดียวที่ฮักเจ้า น้องยังมีเขา ยังบ่ลืมเขา ใจยังรอแต่เขา อ้ายกะยังคงฮักทั้งๆที่เจ็บ เจ็บทั้งๆที่ฮู้ ฮู้เจ้ายังคิดฮอด ฮู้เจ้ายังถ่า ถ่านไฟเก่ายังร้อน ย้อนเจ้าบ่ลืม กะเบิ่ดหัวใจน้องมีแต่เขา เบิ่ดหัวใจอ้ายกะมีแต่เจ้า กะสิลืม กะสิลบ กะสิตัดใจ ได้จั่งใด๋