อ้ายบ่ทำร้ายเจ้าดอก

  ตรี ชัยณรงค์   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง อ้ายบ่ทำร้ายเจ้าดอก ตรี ชัยณรงค์
เนื้อร้อง: สลา คุณวุฒิ, ปิยะวุฒิ ณ บางช้างทำนอง: สลา คุณวุฒิเรียบเรียง: ปิยะวุฒิ ณ บางช้างสังกัดค่าย: แกรมมี่โกลด์ติดต่องานแสดง: 0854847345

F#m | F#m |

คนคืออ้าAย.. บ่Eทำร้ายเจ้าF#m | F#mดอกคนคืออ้าAย.. บ่Eทำร้ายเจ้าF#mดอก..

F#m | D |F#m | D |
F#m | D |F#m | D |

จบกะจF#mบ บ่คบ บ่ห่วง บ่เว้Bmอย่าทำเป็นเหงาA ทักมา ว่าห่วง ว่าแคF#mร์ย่านอ้ายเปิF#mด..เรื่องเฮากะว่าแหBmน่คนเจ้าแคEร์ คือเขา เจ้าฮู้F#m | F#mดี

บ่ต้องเฮ็ดปานนี้D..กะได้D..อดีตมากมาEย อ้ายสิคอF#m | C#ยลบ..

คนคืออ้าAย.. บ่Eทำร้ายเจ้าF#m | F#mดอกสิขอเดินออEก.. จากเส้นทาEงไปอย่างF#m | F#mสงบเรื่องของเฮAา บ่ต้องห่วEง จบ กะF#m | F#mคือจบเชิญเจ้าไปคDบ.. กับเขEาแบบซำ(F#m | F#m)บายใจ

F#m | D |F#m | D |
F#m | D |F#m | D |

* | ** |

F#m | D |F#m | D |
F#m | D |F#m | D |

เจ้าโทรมาวอF#mน.. ว่าอย่าให้Eอ้ายทักไF#m | F#mลน์เก่าภาพคู่ของเรDา.. อย่าโพสEต์ลงในF#m | F#mไอจี

Bm | Bm |F#m | F#m |
Bm | Bm |E | E |

* | ** |

เชิญเจ้าไปคDบ.. กับเขEา.. แบบซำบายใจ

F#m | D |F#m | D |
F#m | D |F#m | D |F#m |ฟังเพลง - อ้ายบ่ทำร้ายเจ้าดอก ตรี ชัยณรงค์ - YouTube

เนื้อเพลง อ้ายบ่ทำร้ายเจ้าดอก ตรี ชัยณรงค์ คนคืออ้าย บ่ทำร้ายเจ้าดอก คนคืออ้าย บ่ทำร้ายเจ้าดอก จบกะจบ บ่คบ บ่ห่วง บ่เว้า อย่าทำเป็นเหงา ทักมา ว่าห่วง ว่าแคร์ ย่านอ้ายเปิดเรื่องเฮากะว่าแหน่ คนเจ้าแคร์ คือเขา เจ้าฮู้ดี บ่ต้องเฮ็ดปานนี้กะได้ อดีตมากมาย อ้ายสิคอยลบ คนคืออ้าย บ่ทำร้ายเจ้าดอก สิขอเดินออก จากเส้นทางไปอย่างสงบ เรื่องของเฮา บ่ต้องห่วง จบ กะคือจบ เชิญเจ้าไปคบ กับเขาแบบซำบายใจ เจ้าโทรมาวอน ว่าอย่าให้อ้ายทักไลน์เก่า ภาพคู่ของเรา อย่าโพสต์ลงในไอจี เชิญเจ้าไปคบ กับเขา แบบซำบายใจ