อ้ายบ่ทำร้ายเจ้าดอก

ตรี ชัยณรงค์, แนวเพลง: ลูกทุ่ง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

อ้ายบ่ทำร้ายเจ้าดอก - ตรี ชัยณรงค์

F#m | F#m |

คนคืออ้าAย.. บ่Eทำร้ายเจ้าF#m | F#mดอกคนคืออ้าAย.. บ่Eทำร้ายเจ้าF#mดอก..

F#m | D |F#m | D |
F#m | D |F#m | D |

จบกะจF#mบ บ่คบ บ่ห่วง บ่เว้Bmอย่าทำเป็นเหงาA ทักมา ว่าห่วง ว่าแคF#mร์ย่านอ้ายเปิF#mด..เรื่องเฮากะว่าแหBmน่คนเจ้าแคEร์ คือเขา เจ้าฮู้F#m | F#mดี

บ่ต้องเฮ็ดปานนี้D..กะได้D..อดีตมากมาEย อ้ายสิคอF#m | C#ยลบ..

คนคืออ้าAย.. บ่Eทำร้ายเจ้าF#m | F#mดอกสิขอเดินออEก.. จากเส้นทาEงไปอย่างF#m | F#mสงบเรื่องของเฮAา บ่ต้องห่วEง จบ กะF#m | F#mคือจบเชิญเจ้าไปคDบ.. กับเขEาแบบซำ(F#m | F#m)บายใจ

F#m | D |F#m | D |
F#m | D |F#m | D |

* | ** |

F#m | D |F#m | D |
F#m | D |F#m | D |

เจ้าโทรมาวอF#mน.. ว่าอย่าให้Eอ้ายทักไF#m | F#mลน์เก่าภาพคู่ของเรDา.. อย่าโพสEต์ลงในF#m | F#mไอจี

Bm | Bm |F#m | F#m |
Bm | Bm |E | E |

* | ** |

เชิญเจ้าไปคDบ.. กับเขEา.. แบบซำบายใจ

F#m | D |F#m | D |
F#m | D |F#m | D |F#m |อ้ายบ่ทำร้ายเจ้าดอก - ตรี ชัยณรงค์