ใจอ้ายสลาย

  ก้อง ห้วยไร่   ลูกทุ่ง   อีสาน   เศร้า   อกหัก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ใจอ้ายสลาย ก้อง ห้วยไร่
เนื้อร้อง/ทำนอง: นนท์ รักกันที่ตรงไหนเรียบเรียง: ธงชัย ถาวรโชติติดต่องานแสดง: 0633685666

C D | Em |
C D | Em | D |
G D/F# D Bm | Em |

ยอEmม ให้ตัวให้ใจDกับเจ้าคนเดียC Dว..อยEmากสิเที่ยว อยากสิได้Dอีหยัง จัดไปC จัดให้D..

เคEmยสัญญากันไว้Dว่าเฮาสิฮักCแพง..Dกัน..บ่Emเปลี่ยนผัน อยู่ดูแDลนำกันจน เป็นตCาเป็นยาย..ถึงวันสุดDท้าย..

ไว้ใจจนบ่ลืมEmหูตา คิดว่าเจ้าDสิเป็นคนดีนางเสือกไปมีCอะไรกับเขDฮักเฮายังบ่เซEmา อ้ายกับเจ้าบ่ทันเลิกรDแต่ฮู้สึกว่าอ้ายเป็นหมCา.. ที่เจ้าหลอDกลวง

ฮักCเพียงแค่เจ้าผู้เดีDยวบ่เคยสิเหลียวไปเอากับไผEm..หลวCมตัวให้เจ้า มั่นใDเป็นคนสุดท้ายฮักกันจนวันEmตายแล้Cวฮักที่อ้าย ได้เสีDยไปมีอีหยังกับเขาแล้วแม่Emนบ่น้ำCตาไหลนอง ฮู้บ่Dใจอ้ายสลายEmแทบตาย.(D).

Em D | C | D |

C D | Em |
C D | Em |
C D | Em |
C D | Em | D |

* | ** |

น้ำCตาไหลนอง ฮู้บ่Dใจอ้ายสลาย..แทบตาย..

Em | D |Em |ฟังเพลง - ใจอ้ายสลาย ก้อง ห้วยไร่ - YouTube

เนื้อเพลง ใจอ้ายสลาย ก้อง ห้วยไร่ ยอม ให้ตัวให้ใจกับเจ้าคนเดียว อยากสิเที่ยว อยากสิได้อีหยัง จัดไป จัดให้ เคยสัญญากันไว้ว่าเฮาสิฮักแพง กัน บ่เปลี่ยนผัน อยู่ดูแลนำกัน จน เป็นตาเป็นยาย ถึงวันสุดท้าย ไว้ใจจนบ่ลืมหูตา คิดว่าเจ้าสิเป็นคนดี นางเสือกไปมีอะไรกับเขา ฮักเฮายังบ่เซา อ้ายกับเจ้าบ่ทันเลิกรา แต่ฮู้สึกว่าอ้ายเป็นหมา ที่เจ้าหลอกลวง ฮักเพียงแค่เจ้าผู้เดียว บ่เคยสิเหลียวไปเอากับไผ หลวมตัวให้เจ้า มั่นใจ เป็นคนสุดท้ายฮักกันจนวันตาย แล้วฮักที่อ้าย ได้เสียไปมีอีหยังกับเขาแล้วแม่นบ่ น้ำตาไหลนอง ฮู้บ่ใจอ้ายสลายแทบตาย น้ำตาไหลนอง ฮู้บ่ใจอ้ายสลาย แทบตาย