ใจอ้ายสลาย

ก้อง ห้วยไร่, แนวเพลง: ลูกทุ่ง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ใจอ้ายสลาย - ก้อง ห้วยไร่

ยอCmม ให้ตัว ให้ใจA# กับเจ้าคนเดีG# A#ยว..อยCmากสิเที่ยว อยากสิไGmด้อีหยัง จัดไปG# จัดให้A#..เคCmยสัญญากันไว้Gm..ว่าเฮาสิฮักG#แพง.A#.กัน..บ่Cmเปลี่ยนผัน อยู่ดูแGmลนำกันจน เป็นตG#า เป็นยาย ถึงวันสุดA#ท้าย

ไว้ใจจนบ่ลืCmม หู ตา คิดว่าเจ้Gmาสิเป็นคนดีนางเสือกไปมีG#อะไรกับเขA#ฮักเฮายังบ่เซCmา อ้ายกับเจ้าบ่ทันเลิกรGmแต่ฮู้สึกว่าอ้ายเป็นหมG#า.. ที่เจ้าหลอA#กลวง

ฮักD#เพียงแค่เจ้าผู้เดีA#ยวบ่เคยสิเหลียวไปเอากับไผCm..หลวD#มตัวให้เจ้า มั่นใA#เป็นคนสุดท้ายฮักกันจนวันCmตายแล้D#วฮักที่อ้าย ได้เสีA#ยไปมีอีหยังกับเขาแล้วแม่Cmนบ่น้ำD#ตาไหลนอง ฮู้บ่A#ใจอ้ายสลายแทCmบตาย.. (A#)

* | ** |

น้ำD#ตาไหลนอง ฮู้บ่A#ใจอ้ายสลายแทCmบตาย..ใจอ้ายสลาย - ก้อง ห้วยไร่