คิดถึงแม่

 รัชนก ศรีโลพันธุ์  ลูกทุ่ง  คิดถึง  วันแม่
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง คิดถึงแม่ รัชนก ศรีโลพันธุ์
สังกัดค่าย: แกรมมี่โกลด์ติดต่องานแสดง: 0854847345

F | Dm Gm |C | Dm |

F | F C/E | Dm |
F | F |Gm Am | Dm |
Dm Am | Dm |

   กราบเท้าความรักให้ลูกอบFอุ่น F  ตักแม่เคยหนุAmนนอนหลับฝัDmนดี Dm  แต่ว่าแม่จ๋าวันนี้ลูกFยังไม่ได้ดี Dm  กลับมาคราวนี้C ไม่มีของDmฝาก

 Dm  มีเพียงความรักที่เอามFาให้ F  มีเพียงหัวใAmจที่ห่อด้วยDmรัก Dm  โอ้ว่าแม่จ๋าลูกคิดถึงFแม่ คิดถึงมาก Dm  ถึงยังลำบCาก ก็อยากกลับFบ้าน..  F F7

กลับมาให้แDmม่..เติมไอCอุ่นรัFซบหนุนบุญตัAmก เรียกขวัญคืDm | DmนใจหอบเอาเศษฝัFน..จากวันแพ้พ่Dmายมาอิงอุ่นไอCดวงใจDm | Dmแม่จ๋า

   กราบลงแทบเท้าถึงคราวต้อFงไป F  แม่อย่าร้องไAmห้วันลูกเอ่ยDmลา Dm  สักวันได้ดีF จะรีบหวนมDm   หนุนตักแม่จ๋Cา กลับมาแทDmนคุณ..   Dm

F | C |Gm C | F |
Dm | Gm | C |

* | ** |

F | Dm C | Dm | Dm C Dm |ฟังเพลง - คิดถึงแม่ รัชนก ศรีโลพันธุ์ - YouTube

เนื้อเพลง undefinedคิดถึงแม่ รัชนก ศรีโลพันธุ์ กราบเท้าความรักให้ลูกอบอุ่น ตักแม่เคยหนุนนอนหลับฝันดี แต่ว่าแม่จ๋าวันนี้ลูกยังไม่ได้ดี กลับมาคราวนี้ ไม่มีของฝาก มีเพียงความรักที่เอามาให้ มีเพียงหัวใจที่ห่อด้วยรัก โอ้ว่าแม่จ๋าลูกคิดถึงแม่ คิดถึงมาก ถึงยังลำบาก ก็อยากกลับบ้าน กลับมาให้แม่เติมไออุ่นรัก ซบหนุนบุญตัก เรียกขวัญคืนใจ หอบเอาเศษฝันจากวันแพ้พ่าย มาอิงอุ่นไอดวงใจแม่จ๋า กราบลงแทบเท้าถึงคราวต้องไป แม่อย่าร้องไห้วันลูกเอ่ยลา สักวันได้ดี จะรีบหวนมา หนุนตักแม่จ๋า กลับมาแทนคุณ