คนที่เธอไม่เคยเห็นหัว(ใจ)

  วงเกลอ   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง คนที่เธอไม่เคยเห็นหัวใจ วงเกลอ TMG
เนื้อร้อง/ทำนอง: จัมโบ้ วงซูมเรียบเรียง: A2 HOME STUDIOสังกัดค่าย: TMG Recordติดต่องานแสดง: 0810826999

C G | Am |F | G |

 C  ตีตัวออกห่างจากฉัน เพื่อจะคAmบคนใหม่   เธอวาFงแผนการไว้..ก่อGนหน้านี้ C  ที่ชวนทะเลาะ เพราะอยากให้ออAmกจากชีวิตสักที   ไม่อยาFกอยู่อย่างนี้G..อีกต่อไปC..

แต่ฉัAmนก็ยัง..หน้าด้Emาน หน้าทนอยู่กับคFน..ที่หมดใจCเธอบีบAmคั้น กดดัEmนเท่าไร ไม่ยอFมไปไหนยังอยู่Gตรงนี้..  G

มันยังไม่อยากจะเสียเธCอ.. ให้GใครเขาไAmถึงเธอหมดใจF.. ไปจากฉัGมันยังอยากให้เธCอ..เป็นเหมือนเดิGมในวันนั้Amคิดเสียว่GาสงสาFร.. คนที่เธอนั้Gน..(ไม่เคยเห็นหัAmว.. ใจG)

Am G | F |

* | ** | *** |

Am G | F |
Am G | F |G | G |

*** | *** |

Am G | F |ฟังเพลง - คนที่เธอไม่เคยเห็นหัวใจ วงเกลอ TMG - YouTube

เนื้อเพลง คนที่เธอไม่เคยเห็นหัวใจ วงเกลอ TMG ตีตัวออกห่างจากฉัน เพื่อจะคบคนใหม่ เธอวางแผนการไว้ก่อนหน้านี้ ที่ชวนทะเลาะ เพราะอยากให้ออกจากชีวิตสักที ไม่อยากอยู่อย่างนี้อีกต่อไป แต่ฉันก็ยังหน้าด้าน หน้าทน อยู่กับคนที่หมดใจ เธอบีบคั้น กดดันเท่าไร ไม่ยอมไปไหน ยังอยู่ตรงนี้ มันยังไม่อยากจะเสียเธอ ให้ใครเขาไป ถึงเธอหมดใจ ไปจากฉัน มันยังอยากให้เธอเป็นเหมือนเดิมในวันนั้น คิดเสียว่าสงสาร คนที่เธอนั้น (ไม่เคยเห็นหัวใจ)