คือเก่า

  กระต่าย พรรณนิภา   เบนซ์ เมืองเลย   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง คือเก่า เบนซ์ เมืองเลย x กระต่าย พรรณนิภา
เนื้อร้อง/ทำนอง: จินนี่ ภูไทเรียบเรียง: จินนี่ ภูไทสังกัดค่าย: ภูไทเร็คคอร์ดติดต่องานแสดง: 0878131877

F#m E | D |
F#m E | D |

เป็นหยัF#mงคือเบิ่งเศร้า ๆE แท้น้องDหล่า..ผิดกัF#mนกับผู้บ่าวมEา..แม่Dนบ่..แววตF#mาที่เคยงดงาEม เป็นสีDท้อ ๆเจ็บไBmสบอกอ้ายได้บ่..คE | Eนดี..

กะผู้บ่าF#mวคนที่น้องฮัEก..เขาคัDก เขาแหน่..มามื้อนี่F#mเขาคือบ่แคEร์..น้องเลDย..บ่เป็F#mนคือจั่งคนเก่Eา..ที่คุ้นDเคย..แล้วเขBmากะบอกเลิกเสEย ในมื้A | Aอนี้

บอกอ้ายได้บ่Dว่าเจ็บหม่องใด๋เฮาเฮ็C#mดให้เจ็บหม่องใด๋เป็นหยัBmงน้ำตาคือไหEล ฮ้องไห้Aบ่เซาบ่เป็นหยังหลDาย อ้ายบ่ต้องห่วงแค่ใC#mจแผลยังบ่เซาน้องเลือกเขBmา กะเจ็บย้อนเขEา สมควรAแล้ว

มื้อใF#mด๋สิเซาฮ้องไห้E..ละน้อDหล่า..อ้ายเห็F#mน แฮงเจ็บหลายกว่Eา.. ฮู้Dบ่..สิคอF#mยอยู่เคียงข้างเจ้Eา จนเขDากลับมาง้อเซาเจ็Bmบ อ้ายกะสิขอ..E    เป็นห่วงคือAเก่า

D | C#m |Bm E | A |
D | C#m |Bm E | A | A |

* | ** | ** |

มื้อใด๋ลืมเขBmา มาเป็นคือเก่Eา..ได้Aบ่..คอร์ดเพลง คือเก่า เบนซ์ เมืองเลย x กระต่าย พรรณนิภา

เนื้อเพลง คือเก่า เบนซ์ เมืองเลย x กระต่าย พรรณนิภา เป็นหยังคือเบิ่งเศร้าๆแท้น้องหล่า ผิดกันกับผู้บ่าวมา แม่นบ่ แววตาที่เคยงดงาม เป็นสีท้อๆเจ็บไสบอกอ้ายได้บ่ คนดี *กะผู้บ่าวคนที่น้องฮัก เขาคัก เขาแหน่ * *มามื้อนี่เขาคือบ่แคร์ น้องเลย * *บ่เป็นคือจั่งคนเก่า ที่คุ้นเคย * *แล้วเขากะบอกเลิกเสย ในมื้อนี้* บอกอ้ายได้บ่ว่าเจ็บหม่องใด๋ เฮาเฮ็ดให้เจ็บหม่องใด๋ เป็นหยังน้ำตาคือไหล ฮ้องไห้บ่เซา *บ่เป็นหยังหลาย อ้ายบ่ต้องห่วง* *แค่ใจแผลยังบ่เซา* *น้องเลือกเขา กะเจ็บย้อนเขา สมควรแล้ว* มื้อใด๋สิเซาฮ้องไห้ ละน้อหล่า อ้ายเห็น แฮงเจ็บหลายกว่า ฮู้บ่ สิคอยอยู่เคียงข้างเจ้า จนเขากลับมาง้อ เซาเจ็บ อ้ายกะสิขอ เป็นห่วงคือเก่า มื้อใด๋ลืมเขา มาเป็นคือเก่า ได้บ่