คุยเล่นๆ

 จินตหรา พูนลาภ  ศาล สานศิลป์  ลูกทุ่ง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง คุยเล่นๆ จินตหรา พูนลาภ ft. ศาล สานศิลป์
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปรีชา ปัดภัยเรียบเรียง: เอ็ม นาโนนติดต่องานแสดง: 0812529344

C | G |Am | F |

ห้ามใจCบ่ได้จักเทื่อ คิดไกลGเกินความเป็นจริงทั้งที่ฮู้Fว่าทุกสิ่ง..ยังGบ่ไปฮอดไส

ทักหCาคุยกันสุมื้อ คุยGแล้วจั่งได๋สิ่Amงที่เป็น..กับสิ่Gงที่คิด.. ยืนFอยู่คนละฝั่ง..F

หวังว่Cาสิดีกว่านี้ แต่กะยัGงบ่มีหยังเลยหวังว่Fาสิเป็นคนคุ้นเคย หวังว่าGเขาสิคิดคือเฮาย้อนคำว่าCคิดฮอดอยู่เด้ กะเลยเทGหัวใจให้เขาทักมAmา ตอบไป ทุกแลงGเซ้า บางมื้Fอแชทจนดึกดื่น..F

คือจั่Amงสิสำคัญ คือจั่Gงสิได้ใจแล้วไผFสิฮู้ว่าสุดท้าย..เขาคุยGกับเฮาเล่น ๆ..G

กะเป็นแค่แชCทคุยคั่นเวลGยามบ่มีไAmผมาเว้าจานำGกะเขาบ่ได้Fจริงจังหยังซ้ำแต่เป็นเฮาเอGงที่สำคัญเจ้าของบ่แปลกดอกหนCา ยามพ้อหน้ากัGพยายามสบตAmา เขายังบ่มอGใช้แต่ใจF บ่ใช้สมอง(คิดเอGา..ว่าหยังเป็นหยัG Am | Gง..เขายังคุยกับเฮาเCล่น ๆ )

C G | Am G |F | G |

* | ** | *** | *** |

C | G |Am | F | G |C |ฟังเพลง - คุยเล่นๆ จินตหรา พูนลาภ ft. ศาล สานศิลป์ - YouTube

เนื้อเพลง undefinedคุยเล่นๆ จินตหรา พูนลาภ ft. ศาล สานศิลป์ ห้ามใจบ่ได้จักเทื่อ คิดไกลเกินความเป็นจริง ทั้งที่ฮู้ว่าทุกสิ่งยังบ่ไปฮอดไส ทักหาคุยกันสุมื้อ คุยแล้วจั่งได๋ สิ่งที่เป็นกับสิ่งที่คิด ยืนอยู่คนละฝั่ง หวังว่าสิดีกว่านี้ แต่กะยังบ่มีหยังเลย หวังว่าสิเป็นคนคุ้นเคย หวังว่าเขาสิคิดคือเฮา ย้อนคำว่าคิดฮอดอยู่เด้ กะเลยเทหัวใจให้เขา ทักมา ตอบไป ทุกแลงเซ้า บางมื้อแชทจนดึกดื่น คือจั่งสิสำคัญ คือจั่งสิได้ใจ แล้วไผสิฮู้ว่าสุดท้ายเขาคุยกับเฮาเล่นๆกะเป็นแค่แชทคุยคั่นเวลา ยามบ่มีไผมาเว้าจานำ กะเขาบ่ได้จริงจังหยังซ้ำ แต่เป็นเฮาเองที่สำคัญเจ้าของ บ่แปลกดอกหนา ยามพ้อหน้ากัน พยายามสบตา เขายังบ่มอง ใช้แต่ใจ บ่ใช้สมอง (คิดเอาว่าหยังเป็นหยัง เขายังคุยกับเฮาเล่นๆ)