แหลงพ่อขุน

 เดช อิสระ  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง แหลงพ่อขุน เดช อิสระ
สังกัดค่าย: อาร์ สยาม

G Em | Am D G |

G Em | C D |
G Em | C D | D |

แหลGงหวาน ๆ ไม่ค่อยEmได้ ใช้Cแต่คำว่า กูD มึงใหญ่GจนหมาเลียวาEmรไม่ถึง จึงCพบมึงคนนี้D

กูBmรักมึงสุดหัวEmใจ  ไม่รู้Gอิเท่าไหนEmดีแต่พอCเข้าแค่ มึงหยับหนีห่างDกัน

แหลงGพ่อขุนไม่ค่อยEmซึ้ง  มึงCจึงรับไม่ได้DมึงชอGบกังนัมสไตEmล์  แบบCเกาหลีพวกนั้D

ควาBmมจริงใจและรักEmแท้  แล ๆG ไม่นานสูญEmพันธุ์บางภาCษาไทยที่กูใช้นั้น มึงDว่ามันน่ารำGคาญ   G7

มันเจ็บตรงนี้C ตรงนี้ ตรงนี้Bm ที่อกข้างEmซ้ายกูยังไม่ตาCย ยังหายใจได้D แต่ทรGมาน   G7กูผิดตรงไหCน ตรงไหน ตรงไหBmน มึงไซรไม่สงGสาร  Emกูคนบ้าน Amๆ ที่หาญสาบาBmนว่ารักมึDง..จนถึงวันตาG

เพลงGที่ร้องกะทองEmแดง แต่มึCงให้กูแหลงกลDางสำเนียGงลูกครึ่งฝรั่Emง.. แบบฉันCรักเธอรู้ไหDกูBmว่าดัดจริEmต  ขัดจิGตสำนึกคนใEmต้แต่สิ่Cงที่กูทำง่ายAm ๆ ..  Dคือรักมึงได้คนเดีGยว..

G Em | C D |
G Em | C D |

Bm Em | G Em |C | D G | G7 |

* | ** |

G Em | Am D G | G |ฟังเพลง - แหลงพ่อขุน เดช อิสระ - YouTube

เนื้อเพลง แหลงพ่อขุน เดช อิสระ แหลงหวานๆไม่ค่อยได้ ใช้แต่คำว่า กู มึง ใหญ่จนหมาเลียวารไม่ถึง จึงพบมึงคนนี้ กูรักมึงสุดหัวใจ ไม่รู้อิเท่าไหนดี แต่พอเข้าแค่ มึงหยับหนีห่างกัน แหลงพ่อขุนไม่ค่อยซึ้ง มึงจึงรับไม่ได้ มึงชอบกังนัมสไตล์ แบบเกาหลีพวกนั้น ความจริงใจและรักแท้ แลๆไม่นานสูญพันธุ์ บางภาษาไทยที่กูใช้นั้น มึงว่ามันน่ารำคาญ มันเจ็บตรงนี้ ตรงนี้ ตรงนี้ ที่อกข้างซ้าย กูยังไม่ตาย ยังหายใจได้ แต่ทรมาน กูผิดตรงไหน ตรงไหน ตรงไหน มึงไซรไม่สงสาร กูคนบ้านๆที่หาญสาบานว่ารักมึงจนถึงวันตาย เพลงที่ร้องกะทองแดง แต่มึงให้กูแหลงกลาง สำเนียงลูกครึ่งฝรั่ง แบบฉันรักเธอรู้ไหม กูว่าดัดจริต ขัดจิตสำนึกคนใต้ แต่สิ่งที่กูทำง่ายๆคือรักมึงได้คนเดียว