ไม่มีไม่ตาย

 RachYO  Wonderframe  แร็พ  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ไม่มีไม่ตาย WONDERFRAME Feat. RachYO
เนื้อร้อง/ทำนอง: เจี๊ยบ นิสา, WONDERFRAME, RachYOโปรดิวเซอร์: NINOติดต่องานแสดง: 0958296996

Eนถ้ามันจะทิ้งกันไปB มันไม่พูดอะไC#mรออกมาให้ได้G#mยินนี่Eแหละคนไม่รักเราจริBง ได้แล้วก็ทิ้C#mงเราไปแค่นั้G#mเบื่Eอจะต้องมาเจออะไBร ร้องไห้ฟูมฟาC#mย แค่เขาไม่รักG#mกันเจ็EบจนใจจะขาBด ฉันเองมันพลC#mาด..รักเธอหมดหัG#mวใจ

หรือรักแF#mท้มันต้องแลกด้วย Moneyแต่คนอย่างเรG#mามันไม่มีอะดิคนไม่มีใF#mจจะให้ทำไงดี แค่ปล่อG#7ยให้มันเป็นไป..  G#7

ไม่มี ไม่ตาC#mย ก็ไม่เป็นไรไม่มี ไม่ตาG#mย ฉันยังสบายยังดีกว่F#mาอยู่กับคนหลายใจ ยังดีนBะที่ยังหายใจมองดูผู้คC#mนที่อยู่รอบกาย Strong my heaG#mrt ดูแลหัวใจอยู่กับเพื่F#mอนก็ไม่เห็นเป็นไรไม่มีเธBอ ไม่ตายนี่นE | C#7า...

อยู่กับเพื่C#mอน I’m single ladyอยู่อย่างนี้G#mมันสบายใจดีเปล่งออร่F#mาความโสดกระจายเหวี่ยงความทุกBข์ให้ไปไกล10ไมล์YC#m | G#m | F#m | Beh......

ไม่มี ก็ไม่ตาC#mแต่เลิกกับเธอไปแล้วไอ้ตัวเรานี้ก็เกือบตาG#mอยากจะมีแฟนไอ้ตัวเราก็เสือกควF#mายมันยังลืมเธอไม่ลง ความทรงจำยังมั่นคB

หรือต้องทำแบบพี่โอม ที่ต้องจุดแล้วก็วC#mหนทางเราไม่มีทางแสงนำทางไม่มีส่อG#mหวาดระแวงกันทุกทาง เหมือนถุงยางไม่มีกล่F#mองกดไลค์ทักเธออย่างไว ให้หัวใจเป็นคนลุBแชททุกคืน คุยทุกรอบ แต่คำตอบเป็นคนคุC#m

แหกขี้ตาอีกทีแม่งแชทหายโล่งอีG#mกว่าจะตอบอีกที สงสัยต้องมีตั๋วงาF#mเหมือนต้องมีแผนตั้งดั่งที่เจ้าสัววาBที่หายไปนี่คือตายหรือว่าเธอโดนผัวตาม

* | ** |

อย่าไปจC#mมกับความเสียใจ ใจของเรG#mามันไม่ใช่ของใครรูปคู่เธF#mอฉันจะไม่เก็บเอาไว้จะไปช้อปปิ้Bง จะเอาเงินไปใช้

C#m | G#m |F#m | B |

** | ** |ฟังเพลง - ไม่มีไม่ตาย WONDERFRAME Feat. RachYO - YouTube

เนื้อเพลง undefinedไม่มีไม่ตาย WONDERFRAME Feat. RachYO คนถ้ามันจะทิ้งกันไป มันไม่พูดอะไรออกมาให้ได้ยิน นี่แหละคนไม่รักเราจริง ได้แล้วก็ทิ้งเราไปแค่นั้น เบื่อจะต้องมาเจออะไร ร้องไห้ฟูมฟาย แค่เขาไม่รักกัน เจ็บจนใจจะขาด ฉันเองมันพลาดรักเธอหมดหัวใจ หรือรักแท้มันต้องแลกด้วย Money แต่คนอย่างเรามันไม่มีอะดิ คนไม่มีใจจะให้ทำไงดี แค่ปล่อยให้มันเป็นไป ไม่มี ไม่ตาย ก็ไม่เป็นไร ไม่มี ไม่ตาย ฉันยังสบาย ยังดีกว่าอยู่กับคนหลายใจ ยังดีนะที่ยังหายใจ มองดูผู้คนที่อยู่รอบกาย Strong my heart ดูแลหัวใจ อยู่กับเพื่อนก็ไม่เห็นเป็นไร ไม่มีเธอ ไม่ตายนี่นา อยู่กับเพื่อน I’m single lady อยู่อย่างนี้มันสบายใจดี เปล่งออร่าความโสดกระจาย เหวี่ยงความทุกข์ให้ไปไกล10ไมล์ Yeh ไม่มี ก็ไม่ตาย แต่เลิกกับเธอไปแล้วไอ้ตัวเรานี้ก็เกือบตาย อยากจะมีแฟนไอ้ตัวเราก็เสือกควาย มันยังลืมเธอไม่ลง ความทรงจำยังมั่นคง หรือต้องทำแบบพี่โอม ที่ต้องจุดแล้วก็วน หนทางเราไม่มีทางแสงนำทางไม่มีส่อง หวาดระแวงกันทุกทาง เหมือนถุงยางไม่มีกล่อง กดไลค์ทักเธออย่างไว ให้หัวใจเป็นคนลุย แชททุกคืน คุยทุกรอบ แต่คำตอบเป็นคนคุย แหกขี้ตาอีกทีแม่งแชทหายโล่งอีก กว่าจะตอบอีกที สงสัยต้องมีตั๋วงาน เหมือนต้องมีแผนตั้งดั่งที่เจ้าสัววาง ที่หายไปนี่คือตายหรือว่าเธอโดนผัวตาม อย่าไปจมกับความเสียใจ ใจของเรามันไม่ใช่ของใคร รูปคู่เธอฉันจะไม่เก็บเอาไว้ จะไปช้อปปิ้ง จะเอาเงินไปใช้